Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої школи

Страницы работы

Фрагмент текста работы

розділ 10

СТУДЕНТСЬКЕ

САМОВРЯДУВАННЯ ЯК

НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА

ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ

ШКОЛИ

Ніколи не бійся діяти. Ернест Хемінгуей

10.1. Етапи розвитку, становлення та реалізація ідей студентського самоврядування

Студентське самоврядування в Україні має свою власну історію, що поділяється на певні періоди, кожен з яких має свої особливості. Новітній етап студентського самоврядування в Україні розпочався з 1991 р. в період розбудови незалежної України. Перші спроби організації такої діяльності належать до епохи пізнього середньовіччя, а елементи студентського самоврядування в Російській імперії (до складу якої вхо­дила більша частина України) виникли з появою перших вищих навчальних закладів і розвивалися у напрямах участі студентів у демократичному русі, боротьби за автономію університетів та захисту прав студентів у період навчання. В Україні після національно-демократичної революції 1917 року як учнівське, так і студентське самоврядування змогло розви­ватись на практиці завдяки теоретичним розробкам А. Макаренка. У ті часи самоврядування було могутнім важелем виховної діяльності.

В історії діяльності вищих навчальних закладів як Європи, так і колишнього Радянського Союзу чітко виділяються три типи студентсь­кого самоврядування:

316


Імітаційний, або ігровий, для якого характерна організація спільноти студентства як наслідування державного ладу (наявність парламенту, конституції, суду, судді);

1)  псевдоділовий, або бюрократичний — цей тип самоврядування робив самоціллю створення бюрократичного апарату у студентському середовищі під виглядом підготовки активістів-організаторів, коли для розширення студентського активу створюються численні ради, штаби, комісії, не зайняті реальною діяльністю;

2)  демократичний – його розвиток і вдосконалення зумовлені сучасними умовами життєдіяльності суспільства і вимогами до особистості студента. Демократія передбачає і соціальне партнерство, і особисту участь кожного у справах того соціуму, частиною якого він є.

За останні роки в Україні склалася мережа й неурядових громадсь­ких організацій, які опікуються проблемами студентського самовря­дування. Серед них Українська асоціація студентського самоврядування (УАСС), Українська студентська спілка, Фонд сприяння розвитку студентського самоврядування «УНІВЕРІТАС», Студентська профспілка, Всеукраїнська студентська рада – консультативно-дорадчий орган студентського самоврядування при Міністерстві освіти і науки та інші.

Розвиток у вищій шкапі студентського самоврядування – це складний процес. У різних навчальних закладах він проходить по-різному, і залежить це від чисельності студентів, структури навчального закладу, а головне — від розуміння його сутності як студентами, так і керівництвом. У контексті Болонського процесу проблематика розвитку студентського самоврядування розглядається як один із напрямів реформування систе­ми освіти України, її демократизації. Згідно з принципами сучасної освіти студентство розглядається як партнер. Говорячи про студентське само­врядування, постає питання щодо його корисності для студента, навчаль­ного закладу, роботодавця.

Чому студентське самоврядування потрібне студенту? Це практична школа для тих, хто хоче спробувати себе як адміністратор, координатор, керівник групи; можливість реалізувати суспільно корисні проекти та ініціативи, що сприятиме не тільки саморозвитку, а й розвитку

317студентської громади; постійне вдосконалення комунікативних навичок; самоврядування - це шлях до громадянського суспільства, коли універ

Похожие материалы

Информация о работе