Роль молоді у соціально-економічних та політичних процесах суспільства

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Соціологія»

        з теми:     «Роль молоді у соціально-економічних та політичних процесах суспільства »

студентки   I  курсу    12ф     групи

факультету Фінанси і кредит

               Покровської Каріни Андріївни                                                                  

(прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                                     Перевірив: доцент кафедри

 соціально-гуманітарних дисциплін,

   к.пед.н.Соболєва С.М.

Оцінка:                       

Підпис викладача:   

Харків

2013

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП ………………………………………………………………………………3

ЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ ДЕРЖАВИ ………………………………………………………….. 4

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………… .7

СПИСКИ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………….... 8


ВСТУП

У своєму історичному аспекті світ зазнав значних змін. Ці зміни торкнулися не лише політичних та економічних сфер розвитку держав, а ще й внесли свої корективи в закони розвитку суспільства. На сьогоднішній день, порівняно з минулими часами, моделі міжнародних відносин, підходи до вирішення внутрішньополітичних завдань і досягнення економічного успіху поступово змінюються. Відповідно до сучасності перетворюється світогляд і мотивація поведінки як окремих людей, так і цілих суспільств. Ці процеси вже відбилися на взаєминах поколінь, на значенні молоді і нових поколінь для розвитку держави і суспільства.

Досвід останніх десятиліть переконливо доводить, що політичних і економічних успіхів досягають саме ті держави, які приділяють особливу увагу молоді, що стійкий розвиток демонструють саме ті суспільства, які переглянули систему традиційних поглядів на нові покоління, на систему взаємин між поколіннями і на їх значення для політичного та соціально-економічного розвитку.

Тема активної молоді у соціально-економічних та політичних процесах суспільства нині є актуальною.

Саме молодь є рушійною силою розвитку суспільства і держави. Руйнуючи все старе та пережите вона створює докорінно нове, свіже та передове .


ЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ ДЕРЖАВИ

Соціально-економічні процеси і молодь

Політичні процеси і молодь

Молодь є найменш консервативною за своїми ціннісними ознаками серед усіх соціальних верств населення. Тобто вона не дуже схильна до старих ідей, віджилих порядків, а навіть навпаки - намагається створити щось нове, раніше не звідане. Молодь найбільш чуттєво сприймає усі зміни, що відбуваються в державі, і виступає посередником між соціально-економічним та політичним сферами суспільства. Їй притаманне негативне ставлення до порушення

демократичних норм, законів, моральних принципів.

·  Молодь завжди виступала найактивнішим учасником громадського життя суспільства і становила найбільшу демографічну групу населення.

·  У 90-х роках ХХ століття молодь активно виступає за демократичні процеси у державі і за демократизацію суспільства загалом.

·  У другій половині 90-х років ХХ століття зростають громадські, культурологічні, спортивні та інші молодіжні, підліткові та дитячі організації [4].

·  Головна рушійна сила молоді в суспільно-економічному житті - ціннісні орієнтації, такі як : сім’я, здоров’я, матеріальний та духовний здобутки.

·  Економічна активність молоді в Україні є стабільно високою.

·  Сьогодні в країні налічується близько 8,5 млн. економічно активних молодих осіб віком 15–35 років, що становить майже 38% усього економічно активного населення країни (у віці 15–70 років).

·  Найважливіші проблеми молоді в соціально-економічному аспекті держави - це безробіття, рівень освіти, стан здоров’я та дозвілля молодого населення.

·  На початку 90-х років ХХ століття  влада не розуміла, яку рушійну силу має молодь.

·  1994 - 1998 роки - розвивається і досягає піку думка про важливість молоді в політичних процесах суспільства [3].

·  Молодіжні ідеї намагалася використати не одна політична сила, що претендувала на місця у парламенті.

·  Саме у 90-х роках ХХ століття  дозволили молоді ставати депутатами, чого не було до того часу.

·  Молодь вела активне політичне життя: тоді як у парламентських виборах 1994 року брало участь лише 25 % молодих людей, у виборах 1998-го на дільниці прийшло вже більш як 50 %, а під час президентських виборів - аж 70%.

·  У ХХІ столітті відношення держави до молоді і молоді до політичного аспекту суспільства дещо змінилися.

·  Серед 15 407 522 осіб (юнаки та дівчата віком від 14 до 35 років) лише 5% беруть активну участь у громадському житті держави, у політичному русі, а 20% - неактивна молодь, яка пасивно чекає змін на краще [4].

Молодь - це та рушійна сила, яка може кардинально вплинути на суспільно-політичне життя країни.

Щодо соціально-економічних процесів, то молодь виступає за демократизацію населення і покращення умов життя. Значення цієї «верстви» населення з огляду від 90-х років ХХ століття до сьогоднішніх днів дуже зросло. Для вирішення головних проблем:

1)  дозвілля та стану здоров’я - молодь бере участь в любительських об’єднаннях, клубах за інтересами, що організовуються на принципах добровільності та самоуправління;

2)  освіти - виступає за покращення умов, якості освіти, за рівну можливість для всіх здобувати навчання та підвищення кваліфікаційного (професійного) рівня після закінчення навчання;

3)  безробіття - утворюються молодіжні організації, які за допомогою місцевих органів влади, служби зайнятості та їх матеріальних внесків організовують громадські роботи.

Щодо політичних процесів, то форми участі в суспільно-політичному житті та ступінь активності молодих громадян залежать з одного боку, від індивідуального ставлення і оцінки можливості реалізації власних інтересів, а з іншого – від дієвості політичних інститутів, що будують для цього

Похожие материалы

Информация о работе