Риторика і стиль. Роди і види красномовства, страница 2

Привітальна промова – емоційне висловлювання з певного приводу; її меті – створити святковий настрій.

Промова, що переконує – промова, що покликана довести або спростувати логічними доказами певне положення. На практиці такі промови називають агітаційними. Жанри: політична та економічна програми, парламентський виступ, промова обвинувача, захисна промова, самозахисна промова.

Чим треба керуватися під час такої промови:

1.Обирати насправді суперечливе питання.

2.Обирати змістовну тему (нудно бути слухати жартівливі суперечки, хто розумніший – чоловік чи жінка і що з’явилося спершу – яйце чи курка).

3.Обирати питання, які можна вирішити (навряд чи доречно роздумувати над тим, чи заселені інші планети).

Промова, що закликає до дії, покликана змусити слухачів відчути потребу зробити те, до чого закликає оратор. Жанри: мітингова промова, заклики, рекламна промова.

Загальні правила побудови таких промов:

1.Враховувати інтереси слухачів, а також консолідуючі та роз’єднувальні оратора й аудиторію моменти.

2.Уникати самих лише гасел – загальних положень; використовувати дані.

3.Уникати банальних закликів (ми повинні виконувати завіти тих, хто віддав життя за...).

Рекламна промова – це промова, що потребує активних дій із залучення уваги аудиторії. Вона побудована на основних принципах: привернути увагу споживача, переконати його в необхідності використати заклик реклами, змусити споживача запам’ятати основну думку реклами, використати її рекомендації. У рекламних промовах, звернених до пересічних споживачів, акцент робиться на емоційній привабливості продукту. Раціональна частина важлива тоді, коли реклама розрахована на організації.

Типові помилки під час побудови рекламної промови:

1.Аргументація будується виключно на раціональних доказах, хоча повинна звертатися до емоцій.

2.Використання тільки емоцій, перетворення реклами на навіювання.

3.Невідповідність повідомлюваних у рекламі властивостей продукту справжнім («Панадол» як безпечний жарознижуючий засіб – насправді містить неочищений парацитамол, що сприяє руйнуванню печінки).

Прийоми неетичної побудови аргументації рекламної промови:

1.осквернення продукції конкурентів

2.осквернення людей, що не використовують продукцію певного бренду: у них зморшки, поганий колір обличчя, висипання.

2.Публічні виступи: повідомлення, доповідь, реферат

Публічні виступи – це  виступи, розраховані на певну аудиторію.

Повідомлення – це публічний виступ, що обмежений певними часовими рамками. У ньому аргументація та докази не є обов’язковими. Обсяг повідомлення зазвичай незначний.

Доповідь –  складний жанр усного монологічного мовлення, наближений до письмового тексту, це розгорнуте публічне повідомлення на певну тему. Мета доповіді – сформувати думку слухачів за питаннями, визначити характер подальших практичних дій. Логіка викладу доповіді відзначається стрункою композицією, доказовістю. Як правило, після прочитання доповідь обговорюють.

Політична доповідь виголошується здебільшого керівними державними діячами. Вона є поширеною формою роз’яснення широким масам питань внутрішньої і зовнішньої політики країни, а тому є програмною.

З політичними доповідями офіційні особи виступають і в наш час на масових зібраннях людей, на сесіях, з’їздах, міжнародних форумах, безпосередньо перед аудиторією (це ще може бути трансляція по радіо та телебаченню).

Якщо вслухатися в такі доповіді, вчитатися ще раз у рядки політичної доповіді, то можна побачити, які питання в них ставляться, які проблеми треба розв’язати державі. Ці доповіді насичуються новими ідеями, спрямованими на вирішення питань внутрішнього і міжнародного життя країни.

Ділова доповідь. У ній ставляться і накреслюються шляхи розв’язання різних практичних питань життя і діяльності певного колективу. З такою доповіддю може виступити практично будь-який член колективу, відповідно підготувавшись до цього.

Звітну доповідь можна називати різновидом ділової. Однак, якщо в звичайній діловій доповіді йдеться про обмежене коло питань роботи колективу, організації, то у звітній робиться повідомлення про результат усієї роботи за певний період. Необхідно запам’ятати, що повідомляється не про одну чи декілька ділянок роботи, а про всю діяльність.

Наукова доповідь узагальнює наукові дані, інформує про досягнення, відкриття чи результати наукових досліджень. Звісно, що такі доповіді заслуховуються в наукових установах, на різних зібраннях учених: конференціях, симпозіумах тощо.

 Короткий виклад змісту одного чи кількох документів із певної проблеми. Якщо йдеться не про наслідки власної наукової роботи, а про результати досліджень, які опубліковані вченими у різних виданнях (книгах, брошурах, статтях, збірниках наукових праць, газетах, журналах та ін.), то така наукова доповідь, зроблена на основі критичного огляду і вивчення низки публікацій, називається рефератом (лат. referre – доповідати, повідомляти).

Питання для самоконтролю

1.Коли і де виникають їх промови? Хто подав найпершу класифікацію промов?

2.Чи розширилася класифікація промов Аристотеля в наші часи? Що таке класифікація промов Поля Сопера?

3.Що таке повідомлення, доповідь, реферат у публічному мовленні?