Відповіді на екзаменаційні питання № 1-21 дисципліни "Регіональна економіка" (Структура економіки: сутність та поняття. Структура економіки: сутність та поняття.)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

1.Предмет, метод і завдання дисципліни.

Предметом вивчення регіональної економіки є всі аспекти соціально-економічного розвитку просторових утворень, розглянутих як складні системи з безліччю внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків, визначення шляхів і механізмів дозволу виникаючих проблем, а також оцінки наслідків реалізації пропонованих рішень.Метод сукупність прийомів і операцій практичного й теоретичного освоєння дійсності, це способи пізнання дійсності й послідовного планомірного шляху встановлення істини. У регіональній економіці використовуються наступні основні методи досліджень аналітичний і порівняльний метод, балансовий метод, статистичний метод, нормативний, економік-математичного моделювання й інші методи, які будуть освітлені в окремому розділі. Серед перерахованих методів – провідне місце належить системному аналізу, що опирається на принцип поэтапности (постановка мети, визначення завдань, формулювання наукової гіпотези, комплексне вивчення особливостей оптимального варіанта розміщення галузей). , що дозволяє вивчати структури галузей господарства, їхні внутрішні зв'язки й взаємодія. З його допомогою можна порівнювати різні варіанти рішення проблем удосконалення розміщення виробництва й вибрати для практичного використання кращі з погляду інтересів регіонів і держави в цілому. Важливе місце в системі методів належить балансовому методу. Суть якого полягає в складанні регіональних балансів. Він дозволяє вибрати правильні співвідношення між галузями , ринкової спеціалізації регіону й галузями, що доповнюють територіальний комплекс, інфраструктуру (матеріальну й соціальну). Складання галузевих і регіональних балансів сприяє визначенню раціонального рівня комплексного розвитку регіонів, наявності в їхніх диспропорцій. Баланси також необхідні для розробки раціональних міжрайонних зв'язків. Метод економіко-географічного дослідження. Цей метод підрозділяється на три складові частини: регіональний метод (дослідження шляхів формування й розвитку територій, вивчення розвитку й розміщення, суспільного виробництва в регіональному розвитку), галузевий метод (дослідження шляхів формування й функціонування галузей економіки в географічному аспекті, вивчення й розміщення суспільного виробництва в галузевому розрізі) і місцевий метод (дослідження шляхів формування й розвитку виробництва окремого міста, селища; вивчення розвитку й розміщення виробництва по його первинних осередках).Картографічний метод. Цей метод дозволяє наочно представляти особливості розміщення.продуктивних сил регіону й країни.Метод економіко-математичного моделювання (моделювання територіальних пропорцій розвитку економіки регіону; моделювання по галузях господарства регіону; моделювання формування господарських комплексів регіону). З використанням сучасних електронних засобів даний метод дозволяє з мінімальними витратами праці й часу обробляти величезний і різноманітний статистичний матеріал, різні вихідні дані, що характеризують рівень, структуру, особливості соціально-економічного комплексу регіону. Крім того він дає можливість вибирати оптимальні рішення, оптимальні варіанти, моделі відповідно

Похожие материалы

Информация о работе