Рівень життя і основні показники оцінки його якості

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки  України

Харківський інститут фінансів  УДУФМТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Політична економія»

з теми: «Рівень життя і основні показники оцінки його якості»

студентки І курсу 12 ф групи

факультету фінансів

Покровської Каріни Андріївни

Перевірила:

__________________________

Оцінка_________

Підпис викладача______________

Харків

 2013

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП ……………………………………………………………………  3

ПОНЯТТЯ «РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ» ………………………...  4

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ………………………….. 6

ВИСНОВКИ………………………………………………………………. 9

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………..  10


ВСТУП

Економічний розвиток будь-якої країни світу визначається досягнутим рівнем і якістю життя населення.

На перший погляд здається, що питання рівня життя населення є поверховим і не потребує детального дослідження. Але це поняття має чіткі прояви. Безпосередньо ці прояви стосуються всіх членів суспільства. Ємність поняття спонукає дослідників включати якомога більше аспектів та складових до методичних схем з метою повнішого охоплення проблеми та більш комплексного її вивчення.

Важливість рівня життя для кожної людини обумовлює виникнення безлічі підходів та трактувань, кожне з яких несе в собі індивідуальний погляд на проблему і має право на існування [14].

Метою роботи є дослідження рівня життя населення та критерій оцінки його якості і визначення показників, що мають безпосередній вплив на рівень життя кожної людини.

  Актуальність обраної теми полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку, етапі глобалізації і поглибленні інтеграційних процесів, розширенні зовнішньоекономічних зв'язків існує такий негативний процес як світова економічна криза. При цьому життєвий рівень зростає дуже повільно, життєві стандарти залишаються низькими і не відповідають сучасним вимогам. І саме цей чинник негативно впливає на загальний рівень розвитку економіки кожної держави.

На сьогоднішній день головним завданням кожної цивілізованої держави є забезпечення належного, гідного, якісного рівня життя населення [15].

Тому, для того, щоб мати певне уявлення про рівень життя населення, треба зрозуміти його суть. Я розглянула цей термін як категорію суспільної економіки і схарактеризувала чинники і фактори впливу на загальний рівень життя населення .

ПОНЯТТЯ «РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ»

Взагалі, таке поняття як «рівень життя» можна ототожнювати з поняттям «якісь життя».  Ці поняття є предметом вивчення багатьох дисциплін, використовуються у різних сферах. Тому у сучасній науковій літературі вони трактуються по різному.

Наприклад, Н. І. Бузляков зазначає, що в економічній літературі існує найпоширеніше уявлення про рівень життя, як про кількість споживаних матеріальних, культурно-побутових і соціальних благ і рівня задоволення потреб на досягнутій стадії розвитку продуктивних сил [4].

Дещо інший підхід до розуміння рівня життя населення визначає І.І. Єлисєєва: «Під рівнем життя розуміється забезпеченість населення необхідними матеріальними благами і послугами, досягнутий рівень їхнього споживання і рівень задоволення розумних потреб», «грошова ж оцінка благ й нових послуг є вартість життя» [3].

У. Бобков розглядає рівень життя з погляду споживання: «У сучасній інтерпретації поняттям «рівень життя» характеризуються доходи, які виражені в грошовій формі для отримання різноманітних споживчих комплектів» [2].

О.Г. Крижанівська дає таке визначення: «Якість життя - категорія

Похожие материалы

Информация о работе