Макроекономіка: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, страница 6

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації, практичні задачі.

План:

1.  Основні положення кейнсіанської теорії.

2.  Альтернативні макроекономічні теорії.

3.  Функції і роль держави в економіці.

Теми доповідей та рефератів:

1.  Обмеження ринкового механізму та необхідність державного втручання в економіку.

2.  Альтернативні теорії макроекономічного регулювання.

1.  Класична та кейнсіанська теорії макроекономічного регулювання.

Методичні вказівки:

У першому питанні розгляньте основні теорії макроекономічного регулювання – класичну та кейнсіанську. Необхідно виділити основні положення кожної теорії та зіставити їх. Додайте до цього аналізу вашу думку про аргументи цих теорій. В межах другого питання слід розглянути  моделі економічного кругообігу з участю держави, фінансових посередників та зовнішнього сектора, визначаючи роль держави в умовах кожної моделі.

У другому питанні також слід розглянути трансформацію функції споживання за умов змін у чистих податках. Знову звернути увагу на модель “видатки – випуск” та державні і національні заощадження. Також згадати модель “вилучення – ін’єкції” та проаналізувати зміни у сукупних та приватних інвестиціях. В третьому питанні слід з’ясувати роль та функції держави в ринковій економіці.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №15

Тема: СУТНІСТЬ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Мета: розглянути основні види фіскальної політики та її значення для державного регулювання економіки.

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації, практичні задачі.

План:

1.  Дискреційна фіскальна політика.

2.  Автоматична фіскальна політика.

3.  Фіскальна політика з урахуванням пропозиції.

Теми доповідей та рефератів:

1.  Інструменти фіскальної політики, їх дія.

2.  Роль кривої Лаффера.

Методичні вказівки:

Перше питання потрібно почати з пояснення категорій: фіскальна політика, дискреційна фіскальна політика. Надалі розгляньте зміст державних закупок та їх вплив на обсяг ВНП та покажіть це на графіку. Також необхідно проаналізувати вплив податків на рівень виробництва. В другому питанні необхідно розглянути зміст автоматичної фіскальної політики. Для цього скористайтеся як прикладом прогресивною системою оподаткування та на графіку покажіть механізм її дії. Зверніть увагу на ефект вмонтованих стабілізаторів в умовах спаду та інфляційного зростання..

В третьому питанні треба розглянути вплив фіскальної політики на пропозицію. Проаналізуйте криву Лаффера та покажіть можливість її практичного застосування. Розгляньте зміст бюджетного дефіциту та вплив на нього фіскальної політики. Покажіть, як держава може збалансувати державний бюджет на щорічній основі, на циклічній основі, та аргументуйте вашу думку: який спосіб є найефективніший. В цьому ж питанні потрібно розглянути шляхи скорочення державного дефіциту. Також треба проаналізувати джерела фінансування державного боргу та його вплив на розвиток економіки. Також в цьому питанні необхідно приділити увагу змісту та математичній інтерпретації мультиплікатору збалансованого бюджету.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №16

Тема:ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мета: з’ясувати основні категорії зовнішньоекономічної політики держави.

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації, практичні задачі.

План:

1.  Сутність та інструменти зовнішньоекономічної політики.

2.  Платіжний баланс та його структура.

3.  Валютний курс, його форми та види.

4.  Паритет купівельної спроможності.

5.  Міжнародна валютна система.

Теми доповідей та рефератів:

1.  Структура платіжного балансу України.

Методичні вказівки: