Історія України: Методичні вказівки до проведення семінарських занять

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Мета: проаналізувати становище українських земель у складі Великого князівства Литовського, виявити специфіку польська колонізація українських земель, розглянути причини, характер, рушійні сили й періодизація визвольної війни та етапи формування української держави.

Забезпечення  заняття:

тестові завдання, перелік запитань для усного опитування, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

План

1. Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Польська колонізація українських земель.

1. Причини, характер, рушійні сили й періодизація визвольної війни

2. Формування української держави. Переяславська рада 1654 р.

Тематика рефератів та доповідей

1.  Політика перших литовських князів у процесі колонізації давньоруських земель.

2.  Люблінська унія та її значення для розвитку українських земель.

3.  Зовнішня політика Б.Хмельницького.

Запитання для самоконтролю

1.  Які особливості соціально-політичного розвитку мали українські землі після розаду Київської Рус?і

2.  Охарактеризувати етапи створення Великого Литовського князівство?

3.  Які зносини мала Литива з Польщею? Як це вплинуло на історичні процеси в українських землях?

4.  Як відбувалося закріпачення українського селянства?

5.  Які чинники вплинули на виникнення козацтва?

Література

1.  Історія України і нове бачення; У 2 т./ В.А. Смолій.–Т.1.– К., 1996.–с 40-110.

2.  Історія України/ В.А. Смолій.–К., 1997.–с 22-49.

3.  Бойко О. Історія України / О. Бойко. -К., 1999.- с.9-94

4.  Ефименко А.Я. История украинского народа/ А.Я. Єфименко. –К., 1990-с. 27-79.

5.  Дорошенко Д. Нарис історії України. У2-х т./ Д. Дорошенко. – Т.1. – К.,1991. –с. 42-96.

6.  Крип’якевич І. Історія України/ І. Крип’якевич. – Львів, 1992.- с. 33-118.

7.  Толочко П. Київська Русь/ П. Толочко. – К., 1996. –366с.

Семінарське заняття №3

Тема: Козацько-гетьманська держава та її зносини із зовнішнім світом

         Мета: проаналізувати  політичне становище Гетьманщини після смерті Б. Хмельницького та наслідки руїни, розглянути причини поразки визвольної революції, з’ясувати основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики І. Мазепи та зміст  Конституції П. Орлика

Забезпечення  заняття:

тестові завдання, перелік запитань для усного опитування, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

План

1. Політичне становище Гетьманщини після смерті Б. Хмельницького.

2. Наслідки руїни та причини поразки визвольної революції

3. Політика І. Мазепи. Конституція П. Орлика

4.  Соціально-економічний і політичний розвиток українських земель у ХVІІІ

     ст. Зруйнування Гетьманщини

Тематика рефератів та доповідей

1.  Політика П. Дорошенка по об’єднанню українських земель.

2.  Наслідки Руїни для українських земель.

3.  Дипломатична діяльність І.Мазепи та її наслідки.

Запитання для самоконтролю

1.  Які особливості мали козацько-селянські виступи в 40-х рр.?

2.  Охарактеризувати наслідки боротьби з Польщею в 40-50-х рр.?

3.  Які особливості мала Українська козацька республіка?

4.  Яка наслідки мали «березневі статті»?

Література

1.  Історія України і нове бачення; У 2 т./ В.А. Смолій.–Т.1.– К., 1996.–с 40-110.

2.  Історія України/ В.А. Смолій.–К., 1997.–с 22-49.

3.  Бойко О. Історія України / О. Бойко. -К., 1999.- с.9-94

4.  Ефименко А.Я. История украинского народа/ А.Я. Єфименко. –К., 1990-с. 27-79.

5.  Дорошенко Д. Нарис історії України. У2-х т./ Д. Дорошенко. – Т.1. – К.,1991. –с. 42-96.

6.  Крип’якевич І. Історія України/ І. Крип’якевич. – Львів, 1992.- с. 33-118.

7.  Толочко П. Київська Русь/ П. Толочко. – К., 1996. –366с.

Семінарське заняття №4

Тема: Соціально-економічний розвиток українських земель в ХІХ ст.-початок ХХ ст.

Забезпечення  заняття:

тестові завдання, перелік запитань для усного опитування, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

План

1.Економічне становище українських земель в першій половині ХІХ ст.

2. Буржуазні реформи ІІ половини ХІХ ст.. та їх наслідки

3. Активізація революційно-визвольної боротьби. Україна в роки І світової війни.

4. Центральна Рада, її соціальна база, програма, діяльність

Тематика рефератів та доповідей

1.  Політика Австро-Угорщини на західноукраїнських землях.

2.  Ліквідація кріпосницької системи на Лівобережній Україні у другій половині ХІХ ст.

3.  Народницький та соціал-демократичний рухи в Україні.

Запитання для самоконтролю

1.  Яку політику проводили гетьмани Правобережної і Лівобережної України?

2.  Які наслідки мала Руїна для українських земель?

3.  Які відносини мали гетьмани з Росією і Польщею?

4.  Яку політику проводив І.Мазепа?

5.  Які обмеження мала Гетьманщина на початку 18 ст.?

Література

1.  Історія України і нове бачення; У 2 т./ В.А. Смолій.–Т.1.– К., 1996.–с 40-110.

2.  Історія України/ В.А. Смолій.–К., 1997.–с 22-49.

3.  Бойко О. Історія України / О. Бойко. -К., 1999.- с.9-94

4.  Ефименко А.Я. История украинского народа/ А.Я. Єфименко. –К., 1990-с. 27-79.

5.  Дорошенко Д. Нарис історії України. У2-х т./ Д. Дорошенко. – Т.1. – К.,1991. –с. 42-96.

6.  Крип’якевич І. Історія України/ І. Крип’якевич. – Львів, 1992.- с. 33-118.

7.  Толочко П. Київська Русь/ П. Толочко. – К., 1996. –366с.

          Семінарське заняття №5

Тема: Українська Національно-демократична революція. Боротьба за державність

        Мета:  розглянутиосновні напрями політики уряду  П. Скоропадського та особливості внутрішньої і зовнішньої політики  Директорії УНР; проаналізувати особливості  утворення Західноукраїнської Народної Республіки  та злуки УНР і ЗУНР, звернути увагу на політику радянсько-більшовицького уряду України у 20-поч. 30- рр..

Забезпечення  заняття:

тестові завдання, перелік запитань для усного опитування, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

План

1.Основні напрями політики уряду  П. Скоропадського

2.  Політика Директорії УНР

3. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки , злука УНР і ЗУНР

4. Політика радянсько-більшовицького уряду України у 20-поч. 30- рр..

Тематика рефератів та доповідей

1.  Діяльність М. Грушевського в період національно-демократичної революції 1917-1919 рр.

2.  Західноукраїнські землі в період 1917-1920 рр.

3.  Радянсько-польська війна та її наслідки для України.


Запитання для самоконтролю

1. Які наслідки мала війна для суспільно-політичного і економічного

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
116 Kb
Скачали:
0