Трансформаційні процеси в країнах Центральної та Східної Європи у 90-х роках, страница 7

l   Від ЄС Косово отримало матеріальну допомогу у розмірі 2 млрд. дол.

Росія в 90-х рр.

n  31 березня 1992 р. був укладений Федеративний договір між федеративними органами державної влади Росії і органами влади на  місцях,  крім Татарстану й Чечні;

n   У 1993 р. була ухвалена нова Конституція, яка закріпила Росію як президентсько-парламентську республіку, але президент мав суттєві повноваження;

n   В міжнародних відносинах Росія виступила правонаступницею СРСР, має постійне місце члена Ради Безпеки ООН

Зовнішня політика Росії в 90-х рр.

n  значні поступки Заходу у відповідь на економічну допомогу;

n  Росія втратила свій вплив у «третьому світі», ослабли її позиції на Ближньому Сході;

n  Пасивна позиція в ході Балканського конфлікту

Міжнародні відносини Росії з країнами світу

*  З 1994 р. активізується діяльність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, налагоджуються відносини з Індією, Китаєм, Південною Кореєю, Японією, Індонезією.

*  Підключившись до мирної ініціативи «Партнерство заради миру», Росія посіла негативну позицію по відношенню до зростання НАТО за рахунок країн Східної Європи і Прибалтики.

Міжнародні відносини Росії з країнами світу

1997 р.  – відбулася зустріч Б. Єльцина і Б. Клінтона у Хельсінкі і  Мадридський самміт НАТО, на яких були з’ясовані позиції сторін і підписано договір про стратегічне партнерство Росії і НАТО.

1997 р.  – відбулася зустріч Б. Єльцина і Б. Клінтона у Хельсінкі і  Мадридський самміт НАТО, на яких були з’ясовані позиції сторін і підписано договір про стратегічне партнерство Росії і НАТО.

Основні регіональні конфлікти в країнах СНД

•  Війна в Чечні 1994-1996 рр.,1999-2001 рр.

•  Придністровський конфлікт в Молдові 1992-1997 рр.;

•  Грузино-абхазьський конфлікт 1992-1994 рр.

•  Нагірний Карабах( Азербайджан) 1993-1994 р.

•  Громадянська війна в Таджикістані 1991-1997 рр.

Література

1.Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. ХХ – поч.. ХХІ ст.:

    Навч. Посіб.2-ге вид./ В.Ф. Салабай, І.Д. Дудко, М.В. Борисенко, М.П. Чуб.–  К.: КНЕУ, 2008.– 368 с.

2. Салабай В.Ф. Всесвітня історія ХХ ст.: Навчальний посібник.–К.: КНЕУ, 2007,– 368 с.2. Актуальные  проблемы новой и новейшей истории России XIX - XX  веков  /  Под ред. Смирнова С.Ю. – М.: Владос, 2002.

3. Военные тайны XX века / Под ред. Волкова В.Р. – М.: Вече, 2000.
Волков В. «Новый мировой порядок» и балканский  кризис  90-х  годов:  Распад ялтинско-постдамской системы международных отношений  //  Новая  и  новейшая история. – 2002. - №2. – С.11-50.
4. Новейшая   история   зарубежных   стран.   XX   век.   10-11   классы /  Под ред. К.С.Гаджиева, Л.А.Макеевой, М.В.Пономарева.  -  М.:   Владос,  2000.  -400с.
5. Пономарёв  М.В., Смирнова С.К.  Новая  и  новейшая  история стран Европы.  3 части. - М.: Владос, 2000.
6. Пономарев М. Взгляд в историю  // Новая и новейшая история. – 2001. - №6.  –С.23-45.
7.Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности 1945-1999.  –  М.:  «АСТ,  ОЛИМП,Астрель», 2000.
8. Смирнов В. Сквозь призму времени  // Новая и новейшая  история.  –  2002.  -№1. – С.18-26.
9. Сороко-Цюпа О.С. Новейшая   история. 1918-1999. М.: Просвещение, 2000.
10. Сороко-Цюпа О.С., Смирнов В.П., Строганов А.И. Мир в XX веке.  11  класс.  -М.: Дрофа, 2000. - 336 с.
Додаткова література
1. Волков В. «Новый мировой порядок» и балканский кризис 90-х годов:Распад ялтинско-постдамской системы международных отношений // Новая и новейшая история. – 2002. - №2. – С.13.
2. Смирнов В. Сквозь призму времени  // Новая и новейшая история. – 2002.- №1. – С.18
3. Пономарев М. Взгляд в историю  // Новая и новейшая история. – 2001.№6. – С.23
4. Военные тайны XX века / Под ред. Волкова В.Р. – М.: Вече, 2000. –С.109.
 

Питання для самоконтролю

1.  Яким чином проходили демократичні революції в кранах Центральної та Східної Європи?

2.  Чи можна було уникнути громадянської війни в Югославії та її розпаду?

3.  Які основні тенденції має сучасна зовнішньополітична діяльність Росії?

4.  Які регіональні конфлікти проходили на пострадянському просторі і яким чином вони вирішені?

5.  Яким чином розвиваються відносини пострадянських країн з ЄС і НАТО.?