Міжнародні відносини після Другої світової війни, страница 6

Історія розширення ЄС

рік

кількість

Країни

1957

6

ФРН, Бельгія, Нідерланди,

 Люксембург, Франція, Італія

1973

9

Англія, Данія, Ірландія

1981

10

Греція

1985

10

Гренландія

1986

12

Португалія , Іспанія

1990

12

ГДР

1995

15

Австрія, Фінляндія, Швеція

2004

25

Угорщина, Кіпр, Латвія, Литва,

 Мальта, Польща, Словаків,

Словенія, Чехія, Естонія

2004

27

Болгарія, Румунія

Створення Європейського Союзу (ЄС)

n  У 1967 р.  був укладений договір про злиття Європейського Економічного Союзу, Євроатому та Європейського об’єднання вугілля і сталі на чолі з Єдиною Радою і єдиною Комісією;

n  У 1979 р. пройшли перші всенародні вибори у Європейський парламент;

n  У 1985 р. була підписана Шенгенська угода

Основні компетенції ЄС

l  спільний ринок і митний союз;

l  єдина валюта (євро) при збереженні власної валюти;

l  загальна сільськогосподарська політика і риболовна;

l  питання міграції та біженців;

l  політика зближення;

Структура ЄС

l  СЄвропейська рада – це самміт глав держав і урядів країн-членів ЄС та їх заступників – міністрів закордонних справ;

Європейська комісія – це рухома сила ЄС, складається з 27 членів від кожної держави, при виконанні своїх обов’язків вони повністю незалежні у керуються тільки інтересами ЄС, формується кожні 5 років, штаб-квартира в Брюсселі, основні робочі мови : англійська, французька, німецька;

Європарламент - з 785 депутатів, які обираються громадянами країн-членів терміном на 5 років.

n  Голова Європарламенту обирається на 2,5 роки.

n  Мета – утвердження бюджету ЄС, схвалення рішень Ради ЄС, контроль за Європейською комісією з правом її розпуску, розгляд і схвалення рішення про прийом нових членів, а також угод про асоційоване членство або торгівельних угод. Пленарні засідання проводяться у Страсбурзі і Брюсселі

Європейський суд -  вищий судовий орган, засідання в Люксембурзі, регулює суперечності між державами-членами, між інститутами ЄС, між фізичними або юридичними особами та ЄС;

n  рішення  суду обов’язкові для виконання на території ЄС( штрафи за невиконання рішень суду);

n  Суд складається з 27 суддів (від кожної  держави по 1) строком на 6 років. Але не можна його плутати з Європейським судом по правам людини

Європейський Центробанк був утворений у 1998 р. з 11 банків країн ЄС (Німеччина ,Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Австрія, Португалія, Фінляндія, Бельгія, Нідерланди)

n   Всі ці держави входять до євро зони.

Література

1. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. ХХ – поч.. ХХІ ст.:

    Навч. Посіб.2-ге вид./ В.Ф. Сала бай, І.Д. Дудко, М.В. Борисенко, М.П. Чуб.–   К.: КНЕУ, 2008.– 368 с.

2. Пивовар С., Серіщев Я., Стельмах С. Всесвітня ХХ ст./ С Пивовар.– Київ: Феміна, 1995.– 236 с.

3. Бердичівський Я.М. Всесвітня історія: 1914-1939 рр.: Навчальний посібник/ Я.М. Бердичівський, Т.В. Ладиченко.– 4-те вид.– К.:АСК, 1999.–415 с.

4. Майборода О.М. Новітня історія( період після Другої світової війни): Навчальний посібник.– 2-ге вид.–К.:Освіта,1997.–351 с.

5. Мартиненко А.К., Мартиненко Б.А. Міжнародні відносини 1945-1975 років: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.–К.:Ліра, 2007.– 366.

Питання для самоконтролю

1.Які рішення були прийняті на Паризькій мирній конференції?

2. Які країни прийняли «план Маршалла»?

3.В чому виявляється створення біполярного світу7

4. Які причини привели до розгортання «холодної війни»?

5. Яким чином була вирішена карибська криза?

6. Назвіть етапи формування ЄС?