Міжнародні відносини після Другої світової війни, страница 5

Члени

Внесок в бюджет

 НАТО,  млн. дол.

Доля в загальному бюджеті, %

Доля в загальних витратах, %

Англія

200,2

14,3

8,1

Німеччина

268,6

19,1

11,9

Італія

103,6

7,4

5,3

Франція

111,8

8

16,1

США

340,9

24,3

42,8

Основні ознаки політики глобалізму США на початку 60-80-х рр.

•  постачання зброї в різні регіони світу;

•  На долю США приходиться 45 % світового експорту зброї; (Країни-члени НАТО - 20% від світового експорту зброї);

•  Втручання у регіональні конфлікти з застосуванням сили, політичного і економічного впливу

Рух за збереження миру на Землі

n  Квітень 1949 р. - відбувся Перший Всесвітній Конгрес прихильників Миру в Парижі і Празі;

n  1950 р. - стокгольмське звернення проти загрози ядерної війни, про необхідність встановити суворий контроль над виробництвом ядерної зброї (підписали близько 500 млн. чол.)

Всесвітні форуми миролюбних сил в 70-х рр.

l  1973 р. – Всесвітній Конгрес миролюбних сил в  Москві, в якому брали участь 120 міжнародних і 1,1 тис. національних організацій і рухів із 143 країн;

     прийнято документ – комюніке «За міжнародну безпеку і роззброєння, за національну незалежність, співробітництво і мир»;

            1975 р. – Хельсінська нарада по безпеці і співробітництву в Європі; 

l  1977р. в Москві проходив Всесвітній форум миролюбнихсил, в роботі якого брали участь 500 делегатів з 115 країн всіх континентів;

     прийнято комюніке, де підкреслювалося, що світова громадська думка є дійовим фактором в рішенні міжнародних проблем, в боротьбі за мир і національну незалежність, за поглиблення розрядки міжнародної напруженості тощо.

Основні інституції ООН

n  У 1987 р. до складу ООН входило 159 держав;

n  Основними органами ООН стали Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, економічна і соціальна Рада, Рада опікування, Міжнародний Суд і Секретаріат на чолі з генеральним секретарем.

n   Під егідою ООН діють спеціалізовані організації і Міжнародна агенція по атомній   енергії. Cеред них: ЮНЕСКО (Організація ООН по питанням освіти, науки і культури, 1946 р.), Всесвітня організація охорони здоров’я ( 1946 р.), Європейська Економічна комісія (1947 р.), Організація по промисловому розвитку ( 1965 р.), Департамент ООН по питанням роззброєння (1977 р.), Міжнародна агенція по атомній  енергії (МАГАТЕ, 1957), Міжнародний Валютний фонд (МВФ, 1944)

Діяльність ООН в 40-70-ті рр.

n  резолюція про принципи регулювання і скорочення озброєнь      (1946 р.);

n  про видачу і покарання військових злочинців (1946 р.);

n  про заходи проти пропагування нової війни (1947 р.);

n  про заходи по встановленню і укріпленню мирних добросусідських відносин між державами (1957 р.);

n  про всезагальне і повне роззброєння (1959 р.);

n  Декларація про укріплення міжнародної безпеки, про принципи міжнародного права (1970 р.);

n  Генеральна Асамблея ООН схвалила Договір про заборону випробувань ядерної зброї (1963 р.), Договір про космос (1967 р.), Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, про морське дно і конвенцію про бактеріологічну зброю та ін.;

n  У 1948 р. під егідою ООН була прийнята Всезагальна декларація прав людини

Інтеграційні процеси в Європі

Ø У 1951 р. – виникло Європейське об’єднання вугілля і сталі  ( ФРН, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Італія) Мета – об’єднання європейських ресурсів по виробництву сталі і вугілля ( договір набрав чинності з липня 1952 р.)

Ø У  1957 р. ті ж самі держави заснували Європейське Економічне товариство ( ЄЕС, Спільний ринок) і Європейське товариство по атомній енергії (Євроатом).

Ø Найбільш впливовим і важливим стало ЄЕС, яке у 1993 р. перейменовано у Європейське співтовариство (ЄС).