Основні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку країн Європи, Азії та Америки в 20-30-х роках, страница 4

l  У 1917 р. був прийнятий Декрет про мир і Декларація прав народів Росії, де  проголошено про намір будувати свої відносини з колоніальними і залежними народами на основі рівних прав і взаємоповаги;

l  18 грудня 1917 р.  СРСР визнано незалежність Фінляндії;

l  серпень 1918 р. - визнано незалежність Польщі

o 1921 р. - укладено Ризький мирний договір, який врегулював територіальні претензії з Польщею;

o 1921 р. – укладено договори з Іраном, Афганістаном і Туреччиною, за якими радянський уряд підтримував боротьбу народів за національне звільнення;

o 1921 р. - встановлені дипломатичні зв’язки з Монголією

Прорив іноземної блокади Росії

n  1921-22 рр. радянський уряд підписав торгові угоди з Норвегією, Австрією, Італією, Чехословаччиною ( всього 11 держав Європи);

1924 р.-1925 рр. встановили дипломатичні відносини Англія , Італія, Австрія, Греція, Норвегія, Швеція, Китай, Данія, Мексика і Франція;

n   До 1923 р. торгові відносини були встановлені з 28 країнами світу, зовнішньоторговий обіг склав на 1924 р. 469 млн. крб.

n  3 жовтня 1929 р. відновлення дипломатичних відносин з Англією;

1933 р. США встановили дипломатичні відносини з СРСР

Дипломатія СРСР на Сході

Ø 1925р. - встановлені дипломатичні звязки з Японією;

Ø  1925-27 рр. - були підписані договори з Туреччиною, Іраном і Афганістаном про ненапад і нейтралітет;

Ø у 1928 р. - договір про дружбу і торгівлю з Йєменом

Міжнародні відносини СРСР в період світової кризи

¡ 1930 р. США, Франція та ін. ввели дискримінаційні заходи проти СРСР за торгівлю товарами за зниженими цінами;

¡ СРСР мав друге місце за імпортом американських машин і обладнання, тому закупки були скорочені у 8 разів, у 1932 р. СРСР мав 50% світового імпорту, тому блокада була зірвана;

¡ 1932-35 рр. пропозиція СРСР про загальне і повне роззброєння була відхилена;

¡ 1933 р. в Лондонській конвенції  підписана Декларація 11 держав, в якому було прийнято радянське  визначення агресії, що було успіхом для радянської дипломатії;

¡ В 1934 р. СРСР вступив до Ліги націй

ХАЛХІН-ГОЛ

¡ Червень 1939 р.- біля р. Халхін-Гол почалися бої між радянсько-монгольськими і японськими військами;

¡ Причина- японці прагнули захопити частину території МНР, зосередили 38 тис. чол.,310 орудій, 135 танків,255 літаків ( чисельна перевага);

¡ 20 серпня радянсько-монгольські війська почали наступ і нанесли поразу Японії Наслідки японської агресії на Халхін-Голі

Наслідки японської агресії на Халхін-Голі

Ø Японська авіація отримала значну порязку від радянських сил;

Ø За час конфлікту вбито 61 тис. японців і 18,5 тис. чол. з числа радянсько-монгольських вояків;

Ø 16 вересня 1939 р. Японія попрохала перемир’я і бойові дії припинилися;

Ø Японія під час ІІ світової війни не наважилася виступити проти СРСР

Література

1. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. ХХ – поч.. ХХІ ст.:

    Навч. Посіб.2-ге вид./ В.Ф. Салабай, І.Д. Дудко, М.В. Борисенко, М.П.

     Чуб.–   К.: КНЕУ, 2008.– 368 с.

2. Пивовар С., Серіщев Я., Стельмах С. Всесвітня ХХ ст./ С Пивовар.– Київ:

    Феміна, 1995.– 236 с.

3. Бердичівський Я.М. Всесвітня історія: 1914-1939 рр.: Навчальний посібник/ Я.М. Бердичівський, Т.В. Ладиченко.– 4-те вид.– К.:АСК, 1999.–415 с.

4. Большая Советская энциклопедия / А.М. Прохоров – Т.24: СССР.- 3-е изд.- Москва: Сов. Энциклопедия, 1977.-576 с.

5. История второй мировой войны 1939-1945: Зарождение войны. Борьба прогрессивных сил за сохранение мира / Г.А. Деборин, В.Г. Клевцов и др.- Т.1.-Москва: Воен. Изд-во МО СССР, 1973.- 360 с.

Питання для самоконтролю

1.  Яким чином розвивалися країни після Першої світової війни?

2.  Які міжнародні договори відіграли вагому роль в повоєнному облаштуванні світу?

3.  Які відносини мав СРСР з країнами світу і Європи?

4.  Яким чином світова економічна криза вплинула на розвиток провідних країн світу?