Основні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку країн Європи, Азії та Америки в 20-30-х роках

Страницы работы

Содержание работы

Тема :   Основні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку країн Європи, Азії та Америки в 20-30-х рр.

План

l  Зміна політичної карти світу та розподіл територій і сфер впливу.

l       Ліга націй та міжнародні конференції 1922-1925 рр.

l    Міжнародні суперечності на Далекому Сході та в зоні Тихого океану.

l       Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин.

l    Вплив світової економічної кризи на розвиток провідних країн світу.

Ключові терміни і поняття:

Ø Ліга націй, агресія,

Ø  Гаагська, Лозаннська, Локарнська конференції,

Ø «пакт  Бріана-Келлога,

Ø  «план Юнга»,

Ø Вашингтонська конференція,

Ø  світова економічна криза, «Велика депресія»

Соціально-політичне  становище переможених у війні країн

¡ розміри репарацій перевищували можливість країн, відчували глибоке національне приниження, що сприяло виникненню агресивного націоналізму;

¡ Кордони в Європі було визначено довільно, що зачіпляло інтереси національних меншин( угорці в Румунії, Словаччині та Югославії; німці в Польщі та Чехословаччині, австрійці в Італії, українці та білоруси в Польщі )

Радянсько-німецький договір у Раппало(16 квітня 1922р. )

l  відновлення дипломатичних відносин, взаємна відмова від претензій;

l  встановлення торгівельно-економічних зв’язків;

l   Німецьким фірмам стали надаватися концесії в Радянській Росії;

l  таємне військове співробітництво;

l  до Німеччини експортувалося зерно, продовольчі товари, закуповувалася необхідна техніка для індустріалізації

Ліга націй – міжнародна організація (1919 - 1939 рр.)

n  співробітництво між народами і гарантування миру та безпеки;

n   Статут Ліги включений у Версальський договір та інші мирні договори;

n  Статут був підписаний 44 державами, в тому числі 31 державами, які воювали на боці Антанти , 13 державами, які мали нейтралітет в ході війни;

n  США не ратифікували цей статут і не увійшли до Ліги

Основні органи Ліги націй

n  Асамблея (сесії проходили щорічно у вересні);

n  Рада Ліги націй з 4-х постійних членів – Англія, Франція, Італія і Японія і 4-х непостійних;

n  Постійний секретаріат на чолі з генеральним секретарем;

n  Постійна палата  міжнародного правосуддя,

n   Міжнародна організація праці з автономними правами

Основні питання, розглянуті Лігою націй у 1934-1939 рр.

n  італійська агресія проти Ефіопії (1935-1936 рр.);

n  порушення Німеччиною Версальського договору;

n  італо-німецька інтервенція в Іспанії (1936-39 рр.);

n  захоплення Німеччиною Австрії (1938 р.)

Генуезька конференція  (Італія) 10.04 по 19.05    1922 р

Мета - вирішити  економічні і фінансові питання у повоєнному світі, розглянути «російське питання» (29 держав);

Від Радянської Росії вимагалося:

*  визнати всі борги царського і Тимчасового урядів;

*  повернути іноземні підприємства, які були націоналізовані або відшкодувати їхню вартість;

*  ліквідувати монополію зовнішньої торгівлі

                                      Пропозиції Росії в Генуї

l  погодитися сплатити колишні борги Росії, взамін відшкодування збитків від іноземної інтервенції, надання економічної допомоги і вигідних кредитів, укладання торгівельних угод;

l  визначена сума збитків від інтервенції – 39 млрд. зол. крб. значно перевищувала борги  царської Росії та тимчасового уряду (18 496 млн.)

Становище Німеччини  у 1922-1923 рр.

n  Обсяг репарацій виявився досить великим, борг зростав;

n   Франція і Бельгія внаслідок боргу окупували Рурський басейн та Рейнську область( економічна криза,  відсутність сировини, безробіття, інфляція);

n  США, Англія не підтримали окупацію і вона була знята

Лондонська конференція (серпень 1924 р.)

n  схвалена доповідь, розроблена комісією експертів під керівництвом американського банкіра Чарльза Дауеса

                                              «План Дауеса»

1) Франція евакуювала свої війська з Рурської області;

2) Німеччина щороку сплачувала репарації, поступово збільшуючи її з 1 млрд. марок до 2,5 млрд. до 1929 р.;

3) основні джерела покриття репарацій – прибутки державного бюджету за рахунок запровадження високих непрямих податків на товари широкого ужитку.

4) економіка Німеччини ставала залежною від іноземного капіталу ( надавалося 800 млн. марок у вигляді позик від США)

Гаагська конференція 1922 р.

•  націоналізація іноземної власності в більшовицькій Росії;

•  борги царського і Тимчасового урядів;

•  Росія запропонувала перелік підприємств для аренди та концесії             

                                                   Рішень не прийнято

Лозаннська конференція 1922-1923 рр.

¡ брали участь Франція, Англія, Італія, Японія, Греція, Румунія, Югославія, Туреччина, США, Росія

                                                      Основні питання

¡  режим чорноморських проток;

¡  мирний договір з Туреччиною

                                                              Рішення

¡  вільне проходження протоками військових суден всіх країн як у мирний, так  і воєнний час при умові нейтральної Туреччини;

¡ якщо Туреччина бере участь у війні, то вільний прохід мають лише нейтральні  країни ( порушення інтересів чорноморських країн)

Локарнська конференція 1925 р.

брали участь Англія, Франція, Італія, Німеччина, Бельгія, Польща, Чехословаччина

                                                   Основні питання:

o Рейнський гарантійний пакт, що забезпечував недоторканність кордонів між Францією, Бельгією та Німеччиною;

o Франція і Бельгія брали зобов’язання не розпочинати війни при гарантах Англії і Італії;

o гарантії не поширювалися на кордони Німеччини з Польщею та Чехословаччиною;

o схвалення плану «Дауеса»

Женевська конвенція ( 1925 р.)

n  про заборону застосування хімічної та бактеріологічної зброї;

Похожие материалы

Информация о работе