Історія міжнародних відносин: Опорний конспект лекцій

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

«ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів денної та заочної форми навчання

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Укладач: кандидат історичних наук, доцент Мухіна І.Г.

Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

Протокол від 26.09.2013 № 2

Харків

2013


Тема : СВІТ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

План

1.Особливості соціально-економічного і політичного розвитку найбільших капіталістичних країн світу

2.Політичне і економічне становище країн Центральної та Південно-Східної Європи напередодні війни. Перша і друга Балканські війни 1912-1913 рр.

3.Створення військово-політичних блоків Антанти та Троїстого Союзу та початок Першої світової  війни.

4.Версальський мирний договір та повоєнний устрій світу

Ключові поняття і терміни:

олігархія, експансія,  нейтралітет, концесія, репарації, контрибуція, колонії,

монополії, капіталізм,  Балканські війни,   Версальський мирний договір, Паризька конференція

ПРИЧИНИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

n  вони розвивалися нерівномірно;

n   надали потужний поштовх концентрації виробництва і централізації капіталу;

n  прискоренню концентрації виробництва сприяв бурхливий розвиток техніки (електроніка, застосування електроенергії, телефонний зв’язок, військова техніка)

n   централізація банківської справи, створення банківські монополії

НАСЛІДКИ УТВОРЕННЯ БАНКІВСЬКИХ МОНОПОЛІЙ

n  прискорювалася монополізація виробництва;

n  банки розпоряджалися величезним капіталом і перетворювалися у співвласників засобів виробництва;

n  виникла фінансово-промислова олігархія

НІМЕЧЧИНА

¡ на 1905 р. – 385 картелів (12 тис. підприємств);

¡ Панування 6 найбільших банків;

¡ Підвищення цін, довготи робочого дня, безробіття (6 млн.);

¡ Прискорена мілітаризація країни  ( 1914 р. – 50% від бюджету);

¡ Експансія Європі, Азії, Африці, Південній Америці

ФРАНЦІЯ

o 3-4 найбільших  впливових банків;

o 2 місце в світі по випуску машин;

o Вивіз великих капіталів за кордон ( 27 млрд. фр. у 1902 р., 50-60 млрд. фр. у 1914 р.);

o Найбільша кількість страйків в Європі    ( відсутність вихідних, довгий робочий день і експлуатація праці жінок на 50%)

США

l  Створено 75 трестів (1600 підприємств);

l  Найбільші 2 банки обслуговували фінансові угрупування Рокфеллера та Моргана;

l  Щорічно банкрутувало 13 тис. дрібних і середніх підприємств;

l  Інвестиції за кордоном становили на 1914 р. 2,6 млрд. дол.;

l  Страйковий рух охопив 2 млн. чол.;

l  Експансія в Латинській Америці

ЯПОНІЯ

n  Проведення загарбницької політики при підтримці Англії;

n  Послаблення Росії, витіснення її з Манжурії ( російсько-японська війна 1904-1905 р. при підтримці США);

n  1906-1907 р. – робітничий рух і страйки;

n  1911 р. – початок політичної реакції

РОСІЯ

o Представниками олігархії були керівники найбільших банків (Путілов, Каменка,Грубе та ін.);

o 1910 р. - наростання революційного руху;

o 1913 р. – зросла концентрація виробництва,чисельність робітничого класу склала 23%;

o Зростання страйків ( 2 млн. чол.)

Особливості розвитку великих капіталістичних країн

-   Зростання вивозу капіталів у відсталі країни з дешевою робочою силою

      і  сировиною;

-  Німеччина, США та Японія мали менш сприятливі умови для капіталовкладень;

-  Росія вкладала капітали на Схід, в Середню Азію і сама була об’єктом іноземних інвестицій ( борг 1914 р.- 5,4 млрд. дол.)

АНТИКОЛОНІАЛЬНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ

l  1905 р. національний рух  в Індії ( бойкот англійських товарів, захист самоврядування);

l  1910- 1911 р. – Мексиканська революція проти обезземелення селян, засилля іноземного капіталу, що привело до експлуатації національних багатств і збагачення іноземних капіталістів;

l  1914 р. - Інтервенція США до Мексики, що привело до національного руху та проведення демократичних реформ

l  На поч. ХХ ст. - національний рух в Африці проти засилля іноземного капіталу ( 90% території належало колонізаторам);

l  1918 р. - окупований Англією Єгипет почав боротьбу за незалежність;

l  1922 р. - відміна протекторату Англії над Єгиптом ( контроль  за Суецьким каналом);

Похожие материалы

Информация о работе