Міжнародні відносини в період другої світової війни (1939-1945 рр), страница 3

Європейська консультативна комісія на чолі з представником СРСР Ф. Гусєвим (Лондон,  січень 1944 р.)

n  Розміщення збройних сил союзних держав на території Німеччини;

n  Прийняті Угоди про зони окупації і управління Берліном;

n  Колективне прийняття рішень, які торкалися Німеччини в цілому;

n  Формування Контрольної Радив складі головнокомандувачів окупаційних військ

Ялтинська (Кримська) конференція у лютому 1945 р.

Основні рішення Ялтинської (Кримської) конференції

l  Спільна політика щодо Німеччини і визволеної Європи;

l  Демілітаризація Німеччини;

l  Ліквідація нацизму і мілітаризму;

l  Покарання воєнних злочинців;

l  Окупація Німеччини та виплати репарацій для відшкодування збитків;

l  Створення у квітні 1945 р. ООН

l  Декларація про звільнену Європу

Проблемні питання Ялтинської конференції

l  Визнання  кордонів Польщі і польського Тимчасового уряду та його складу;

l  Державний устрій у Югославії  ( монархія чи Національний комітет);

l  До СРСР повертається о. Сахалін, Порт-Артур, Курильські острови (як умова вступу у війну проти Японії)

Остаточний розгром фашизму у 1945 р. в Європі

лютий-квітень 1945 р. радянські війська звільнили Угорщину і Словаччину;

лютий 1945 р. союзники звільнили Італію;

квітень 1945 р. - штурм Берліна і захоплення рейхстагу радянськими військами

Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.)

n  Демілітаризація і демократизація Німеччини;

n  Окупація Німеччини з боку СРСР, США, Англії та Франції;

n  Визначені нові польські кордони на заході ( по Одеру і Нейсе) і сході;

n  Створено Раду міністрів закордонних справ для співробітництва

n  Передача воєнних злочинців Міжнародному трибуналу;

n  Встановлення  розмірів репарацій (20 млрд. дол., з них 50% - СРСР)

n  До СРСР перейшли Кенігсберг і Східна Прусія

Завершення війни

*  8 серпня 1945 р. СРСР оголосив війну Японії і почав наступ   в Манчьжурії, Кореї і Сахаліні;

*  8-9 серпня - США скинула атомні бомби на Хіросіму і Нагасаки

*   2 вересня 1945 р.   підписано Акт про капітуляцію Японії

Міжнародний військовий трибунал ( м. Нюрнберг, 1946 р.)

Токійський процес над військовими злочинцями (1946-1948 рр.)

ГОЛОВНІ НАСЛІДКИ ВІЙНИ

l  активне співробітництво СРСР, Англії, Франції та США, не зважаючи на політичні і ідеологічні розбіжності;

l  Визволення СРСР країн Східної, Центральної та Південно-Східної Європи від нацистської окупації привів до встановлення в більшості країн «радянської моделі» суспільного розвитку, що привело до створення біполярного світу;

l  Поразка Німеччини та її союзників продемонструвала дійсну сутність тоталітаризму та показала, що народи Європи і світу захищали ідеї демократії, свободи і гуманізму;

l  Війна похитнула світову колоніальну систему, що створило умови для створення після війни цілого ряду незалежних і суверенних держав в різних регіонах і континентах

Самостійна робота

Окупаційний режим та рух Опору в України під час Другої світової війни. Створення ООН для збереження миру та безпеки в світі.

Література

1. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. ХХ – поч.. ХХІ ст.:

    Навч. Посіб.2-ге вид./ В.Ф. Сала бай, І.Д. Дудко, М.В. Борисенко, М.П. Чуб.–  К.: КНЕУ, 2008.– 368 с.

2. Пивовар С., Серіщев Я., Стельмах С. Всесвітня ХХ ст./ С Пивовар.– Київ: Феміна, 1995.– 236 с.

3. Бердичівський Я.М. Всесвітня історія: 1914-1939 рр.: Навчальний посібник/ Я.М. Бердичівський, Т.В. Ладиченко.– 4-те вид.– К.:АСК, 1999.–415 с.

4. История второй мировой войны 1939-1945: Зарождение войны. Борьба прогрессивных сил за сохранение мира / Г.А. Деборин, В.Г. Клевцов и др.- Т.1-2.-Москва: Воен. Изд-во МО СССР, 1973.- 360 с.

5. Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками: Сборник материалов в семи томах.– Т.1.– М., 1957.– С.79-81

Питання для самоконтролю

  1. Які основні причини початку Другої світової війни?
  2. Які заходи були проведені країнами-учасницями антигітлерівської коаліції на початку війни?
  3. Які питання розглядалися на Тегеранській, Ялтинській і Потсдамській конференціях?
  4. Визначити, які характерні риси мав рух Опору в країнах Європи?
  5. Які наслідки мала Друга світова війна для розвитку світу?

                           Завдання для самостійної роботи

Розподілити подані поняття на наданою таблицею

  Фашистська коаліція

Антифашистська коаліція

Окупація, Вісло-Одерська операція, бліцкриг, агресія, радянсько-фінська війна, демілітаризація Німеччини,Тегеранська конференція, Європейська консультативна комісія, Атлантична Хартія, Другий фронт, окупація Франції, Берлінський пакт, московська конференція, мілітаризм,  Нюрнберзький процес