Зовнішньополітичний курс СРСР в 50-80х роках та його розпад, страница 6

n  У 1989 р. на з’їзді народних депутатів СРСР була прийнята постанова «Про основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики СРСР»;

n   активізувалися демократичні рухи в Литві, Латвії, Естонії Україні та ін.;

n   Протягом весни-літа 1990 р. радянські республіки Литва, Латвія, Естонія Україна, РРФСР та інші прийняли декларації про державний суверенітет («парад суверенітетів») ;

n  Придушення мітингу в квітні 1989 р. в Грузії, де була застосована військова сила, страйки шахтарів, демонстрації і мітинги в Москві в 1990 р. свідчило про підрив авторитету партійного керівництва

Політична криза в період перебудови

o В березні 1990 р. на позачерговому засіданні з’їзду народних депутатів була скасована 6 ст. конституції СРСР про привілейоване становище КПРС і введено інститут президентства;

o  Реакція проявилася у  звільненні міністра МВС  В. Бакатіна ( проводив реформи в дусі нового часу), голова КДБ В. Крючков обрушився на неформалів у ЗМІ, міністр закордонних справ Е. Шеварднадзе оголосив про наступ реакції і пішов у відставку;

o Рішуче були придушені виступи жителів Вільнюса і Риги проти тоталітарного режиму ( є жертви)

Спроба державного перевороту у 1991 р.

§  Підписання документа про новий союзний договір  було призначено на 20 серпня 1991 р.;

§  19 серпня 1991 р. вийшло повідомлення ТАРС про створення Державного комітету надзвичайного становища у 8 чол.

Наслідки наступу реакції

*  оголошено надзвичайний стан в окремих регіонах країни;

*  розформовувалися структури влади, що діяли на думку реакції всупереч Конституції;

*  припинялася діяльність опозиційних партій і рухів;

*  заборонялися мітинги і демонстрації;

*  до Москви стягувалася військова техніка;

*  Народ не підтримав переворот і біля «Білого дому» зібралися тисячі людей, змовники були заарештовані 

Розпад СРСР

n  З  23 серпня по 1 вересня 1991 р. проголосили незалежність Естонія, Латвія, Україна, Молдавія, Азербайджан, Узбекистан, Киргиз стан ( підписання нового союзного договору було зірвано);

8 грудня 1991 р. в Біловезькій Пущі таємно зібралися керівники трьох республік – Білорусії, України і Росії – С. Шушкевич, Б.Єльцин, Л.Кравчук і підписали заяву про те, що СРСР як суб’єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування і підписали Угоду про створення СНД;

n  До кінця року цю угоду підтримали інші республіки, крім Прибалтики і Грузії ( приєдналася у 1993 р.)

Література

1.Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. ХХ – поч.. ХХІ ст.:

    Навч. Посіб.2-ге вид./ В.Ф. Салабай, І.Д. Дудко, М.В. Борисенко, М.П. Чуб.–

     К.: КНЕУ, 2008.– 368 с.

2. Пивовар С., Серіщев Я., Стельмах С. Всесвітня ХХ ст./ С Пивовар.– Київ: Феміна, 1995.– 236 с.

3. Бердичівський Я.М. Всесвітня історія: 1914-1939 рр.: Навчальний посібник/ Я.М. Бердичівський, Т.В. Ладиченко.– 4-те вид.– К.:АСК, 1999.–415 с.

4. Майборода О.М. Новітня історія( період після Другої світової війни): Навчальний посібник.– 2-ге вид.–К.:Освіта,1997.–351 с.

5. Мартиненко А.К., Мартиненко Б.А. Міжнародні відносини 1945-1975 років: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.–К.:Ліра, 2007.– 366.

6.  История второй мировой войны 1939-1945: Зарождение войны. Борьба прогрессивных сил за сохранение мира / Г.А. Деборин, В.Г. Клевцов и др.- Т.12.-Москва: Воен. Изд-во МО СССР, 1973.- 360 с.

Питання для самоконтролю

1.  Які зміни відбулися в СРСР при правлінні М.Хрущова?

2.  Чому виникли суперечності між країнами соціалістичного табору?

3.  Яким чином СРСР впливав на політику країн Східної Європи?

4.  Які відносини існували між НАТО і Організацією Варшавського договору в 50-8-х рр..?

5.  Як змінилися міжнародні відносини в період розрядки?

6.  Яка роль М.Горбачова в міжнародних стосунках в 80-х рр.?

7.  Які причини розпаду СРСР?