Зовнішньополітичний курс СРСР в 50-80х роках та його розпад

Страницы работы

Содержание работы

Тема: Зовнішньополітичний курс СРСР в 50-80х рр. та  його розпад

План

1. Падіння тоталітарного режиму та початок демократичних перетворень в СРСР у 50-60-х рр.

2. Зовнішня  політика СРСР з країнами «соціалістичного табору та країнами світу

3. Зміцнення міжнародних стосунків з країнами Західної Європи та США в 50- 80-х рр.

4. Розпад СРСР та створення СНД на пострадянському просторі

Ключові терміни і поняття

культ особи,

десталінізація,

реабілітація,

тоталітаризм,

 «відлига»,

міжнародна розрядка,

референдум,

роззброєння,

СНД

Суспільно-політичне життя СРСР на початку 50-х рр.

l  значна демократизація суспільного життя;

l  прагнення випередити Захід в економічному  відношенні і довести переваги комуністичної системи;

l  комунізм мав бути побудований до 1980 р.;

l   14 лютого 1956 р. відбувся ХХ з’їзд партії, на якому  викрито культ особи Сталіна, його прояви та наслідки за минулі 20 років;

l  Була прийнята постанова «Про подолання культу особи і його наслідків»

Наслідки десталінізації

q з концтаборів і заслання поверталися реабілітовані жертви репресій;

q відчутно послабився притаманний сталінському режиму всеохоплюючий жах;

q на початку 60-х рр. народилося нове покоління інтелігенції з демократичними поглядами (шестидесятники)

q   У 1957 р. були поновлені Чечено-Інгушська, Кабардино-Балкарська, Калмицька, Карачаєво-Черкеська АСРР, але офіційно не були реабілітовані німці Поволжя, кримські татари, виселені вірмени, греки, болгари;

q У Москві відбувся  6 Всесвітній фестиваль молоді і студентів, почали працювати міжнародні московські кінофестивалі, відновлено іноземний туризм, країна стала більш відкритою світу;

q Вражаючими були досягнення в космосі, науці і техніці ( атомний криголам, прискорювач електронів, освоєння космосу)

q У 1957 р. були поновлені Чечено-Інгушська, Кабардино-Балкарська, Калмицька, Карачаєво-Черкеська АСРР, але офіційно не були реабілітовані німці Поволжя, кримські татари, виселені вірмени, греки, болгари;

q У Москві відбувся  6 Всесвітній фестиваль молоді і студентів, почали працювати міжнародні московські кінофестивалі, відновлено іноземний туризм, країна стала більш відкритою світу;

q Вражаючими були досягнення в космосі, науці і техніці ( атомний криголам, прискорювач електронів, освоєння космосу)

Політичні зміни в СРСР наприкінці 50-х рр.

o Після ХХ з’їзду поширилася внутрішньопартійна демократія;

o  Після провалу спроби створити систему колективної безпеки Хрущов вирішив першим проявити добру волю і у 1955 р. скоротив одностороньо збройні сили СРСР на 640 тис. чол., а з 1956 р. ще на 1 млн. 200 тис.;

o  1958 р. укладена угода з США про співробітництво в галузях культури та економіки

Німецька  демократична республіка (НДР)

n  Намагання випередити ФРН, форсування індустріалізації, колективізації призвели до зменшення обсягу сільськогосподарського виробництва і падіння життєвого рівня населення;

n  Зміцнення тоталітарної системи викликало незадоволення значної частини населення;

n   У червні 1953 р. підвищення тарифних норм привели до відкритих виступів проти режиму в ряді великих міст.  В середині місяця страйкувало 400 тис. чол. в 300 населених пунктах;

n   За допомогою Радянської армії, яка дислокувалася у НДР,  виступи були придушені, 200 робітників було вбито, тисячі чол. арештовані.

n  1961 р. – споруджена Берлінська стіна навколо Західного Берліну ( 115 км, 25 КПП, 210 вишок,245 вогняних позицій

Польща

p Кінець 40-х рр. Польська селянська партія виступила проти присутності радянських військ та радянізації ( опозиція була розгромлена);

p 1948 р. почалася чистка Польської робітничої партії(ПРП) на чолі з В. Гомулкою, переслідування священників;

p 1952 р. ПРП перейменована у Польську народну партію

Дестабілізація Польщі у 50-х рр.

l  Націоналізація кооперативних підприємств, ліквідація  або одержавлення ремісницьких підприємств, примусова колективізація викликали заворушення населення;

28 червня 1956 р. спалахнув страйк на одному з заводів м. Познань, який перекинувся й на інші підприємства;

l  Політбюро ЦК ПОРП застосувало війська і вчинила криваву бійню в місті, при якій загинуло 55 чол., вмерло від поранень 19, каліцтво дістали 575 чол.

Подолання політичної кризи в Польщі

p 1956 р. В. Гомулку обрано Першим секретарем ЦК ПОРП;

p Польща позбавилася опікування Москви, а Кремль не ризикнув чинити опір настроям більшості;

p нова влада припинила репресії;

p  швидкими темпами почала розвиватися легка і харчова промисловість, торгівля, сфера послуг;

p  85% землі залишилося у приватній власності;

p  відбувалася лібералізація культурного і духовного життя

Опозиційна боротьба в Польщі у 60-70-х рр.

l  загострився конфлікт між партійним керівництвом та польською інтелігенцією, яка виступала проти диктату в культурній політиці, проти цензури;

Похожие материалы

Информация о работе