Країни «великої сімки» у 80-90-х роках та їхня роль у глобалізаційних світових процесах, страница 7

Трансформація НАТО

o У зв’язку з розпуском організації Варшавського договору змінилася і задача НАТО;

o НАТО формулює свою мету як підтримку міжнародного миру і безпеки, протидія новим викликам і загрозам, гарантування стабільності і добробуту її країн-членів4

o  Альянс закріплює за собою право на проведення  так званих «операцій з реагування на кризи» за межами країн, що входять до НАТО( 26 країн);

o Політика НАТО настороженість з боку інших держав світу. Так, частина країн світової спільноти негативно оцінила бомбардування в Перській затоці, проведення  військових операцій  проти Югославії у 1999 р. без узгодження з ОБСЄ і ООН тощо;

o не всі країни підтримали кампанію проти Іраку у 2003 р., яка була проведена коаліцією сил у складі держав-членів НАТО. У цьому ж році НАТО очолило командування та координацію Міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані

Внутрішні проблеми НАТО

n  Німеччина і Франція не готові повністю підключитися до реалізації американської доктрини «оборонної інтервенції та «превентивних заходів», оголошених Д. Бушем у червні 2002 р.;

n   Доктрина допускає нанесення першого ядерного удару по об’єктам біологічної зброї, здійснення спецназівських «рейдів без попередження» тощо;

n  Країни-члени відмовилися від  участі в американо-іракському конфлікті у складі миротворчих сил;

n   Посилення ролі США в європейських країнах давно непокоїть провідні західноєвропейські країни. Саме через НАТО і ООН  США може брати широку участь у європейських і світових справах

Сучасна стратегія НАТО

n  На Вашингтонському самміті в квітні 1999 р. була ухвалена стратегія реагування альянсу на виклики і можливості ХХІ століття;

n   Концепція забезпечує загальні напрями розробки детальних політичних та військових планів;

n   передбачає Розширення НАТО за рахунок країн Східної Європи;

n   стає  основною проблемою в проблемах міжнародної безпеки між Росією та Західною Європою

Трансформація  і проблеми ЄС

n  У 2004 р. в ЄС вступило 10 країн: країни Балтії, Польща, Чехія, Словаків, Угорщина, Словенія, Кіпр і Мальта;

n   Тяжіють до інтеграції Україна, Грузія, Туреччина та інші держави, але економічний рівень розвитку цих країн нижче, ніж у старих членів;

n  лідери ЄС не бажають брати на себе вантаж основних бюджетних витрат на соціальну сферу, дотації сільському господарству і т.д. ( 1% від ВВП -  доля цих країн)

n  Другою проблемою в ЄС стає процес прийняття важливих рішень консенсусом. Про це свідчить відхилення єдиної конституції ЄС на референдумах Франції і Нідерландах та інших питаннях;

n   Протягом 2005 р. ЄС  розглядалися кандидати на вступ – Болгарія, Румунія, Македонія, підписаний план дій з Україною. Але про вступ України до ЄС питання ще не ставиться

Література

1. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. ХХ – поч.. ХХІ ст.:

    Навч. Посіб.2-ге вид./ В.Ф. Салабай, І.Д. Дудко, М.В. Борисенко, М.П. Чуб.–

     К.: КНЕУ, 2008.– 368 с.

2. Салабай В.Ф. Всесвітня історія ХХ ст.: Навчальний посібник.–К.: КНЕУ, 2007,– 368 с.2. Актуальные  проблемы новой и новейшей истории России XIX - XX  веков  /  Под ред. Смирнова С.Ю. – М.: Владос, 2002.

3. Пивовар С., Серіщев Я., Стельмах С. Всесвітня ХХ ст./ С Пивовар.– Київ: Феміна, 1995.– 236 с.

4. Бердичівський Я.М. Всесвітня історія: 1914-1939 рр.: Навчальний посібник/ Я.М. Бердичівський, Т.В. Ладиченко.– 4-те вид.– К.:АСК, 1999.–415 с.

5. Майборода О.М. Новітня історія( період після Другої світової війни): Навчальний посібник.– 2-ге вид.–К.:Освіта,1997.–351 с.

Питання для самоконтролю

1.Які особливості має внутрішня і зовнішня політика США у 90-х рр.?

2. Що включає до себе «доктрина Клінтона»?

3. Чому М.Тетчер називають «залізною леді»? Які реформи вона провела в Англії у 80- рр..?

4. В чому виявляється зміцнення Німеччини 90-х рр.?

5. Яким чином змінилися міжнародні відносини в 90-х рр..?

6. Яка роль Нато на сучасному етапі?

7. Яка трансформація проходить в ООН і ЄС на сучасному етапі?