Основи офісного программування. Проектування додатку з різними типами даних, префіксами, функціями: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 3

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 3

Тема:  ОСНОВИ ОФІСНОГО ПРОГРАММУВАННЯ

Тема заняття: Проектування додатку з різними типами даних, префіксами, функціями

Мета:  Виробити уміння та навички створення додатків з різними типами даних.

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, принтер, операційна система Windows, офісний пакет програм MS Office, методичні вказівки до лабораторного заняття.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи.Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття

1.  Теоретичні відомості щодо префіксів для елементів управління та змінних у мові VBA.

2.  Теоретичні відомості щодо  функцій для роботи з датами та перетворення типів даних у мові VBA.

3.  Постановка задачі та побудова економіко - математичної моделі.

4.  Побудова інтерфейсу додатку для рішення задачі.

5.  Складання коду рішення задачі, запуск програми на виконання та одержання результату.

Контрольні запитання

1.  Навіщо потрібні префікси для елементів управління та для змінних?

2.  Яке призначення  функцій для роботи з датами?

3.  Яке призначення функцій для перетворення текстових даних у інші типи даних?

4.  Поясніть послідовність дій рішення задачі відносно алгоритму.

5.  Поясніть як працює програма рішення задачі.

6.  Яка різниця між змінною і константою?

Завдання та порядок їх виконання

Завдання 1. Теоретичні відомості щодо префіксів для елементів управління та змінних у мові VBA

Ім’я елемента управління може створюватися за допомогою префіксів. Символ пробілу в таких іменах недопустимий. Таке ім’я створюється так: <Префікс><Базове ім’я>. Найбільш використовувані префікси елементів управління наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Префікси елементів управління

Тип об’єкта

Призначення

Префікс

Тип об’єкта

Призначення

Префікс

Label

Надпис

lbl

ComboBox

Поле зі списком

cmo

TextBox

Текстове поле

txt

Image

Малюнок

img

CommandButton

Кнопка

cmd

Form

Форма

frm

CheckBox

Прапорець

chk

TabStrip

Смуга вкладок

tbs

Option Button

Перемикач

opt

MultiPage

Сторінки форми

mlt

Frame

Група

fra

ToggleButon

Втоплена кнопка

tgl

ListBox

Список

lst

ScrollBar

Смуги прокрутки

Scl

Для змінних рекомендується використовувати префікси які вказують на тип даних, таблиця 2.

Таблиця 2. Префікси типів даних

Тип

Опис

Префікс

Boolean

Логічне значення

bln

Byte

Однобайтне ціле число

byt

Integer

Ціле число

int

Long

Довге ціле число

lng

Single

Число з плаваючою крапкою одинарної точності

sng

Double

Число з плаваючою крапкою подвійної точності

dbl

Currency

Число з фіксованою крапкою (грошовий тип)

cur

String

Текстовий рядок

str

Date

Дата та час

dtm

Variant

Любе значення із перерахованих вище

var

Завдання 2. Теоретичні відомості щодо  функцій для роботи з датами та перетворення типів даних у мові VBAДеякі функції для роботи з датами наведені в таблиці 3. В таблиці 4 наведені часові інтервали  до функцій для роботи з датами.

Таблиця 3. Функції для роботи з датами

Функція

Призначення

Функція

Призначення

Now

Поточна дата та час по комп’ютеру

Day(дата)

День у аргументі дата

Date

Поточна дата

DateAdd(інтервал, кількість, дата)

Нова дата, одержана додаванням до заданої дата кількість часових інтервалів

Year(дата)

Рік у аргументі дата.

DateDiff(інтервал, дата1, дата2)

Кількість часових інтервалів між першою та другою датою

Month(дата )

Місяць у аргументі дата

Похожие материалы

Информация о работе