Системне забезпечення інформаційних процесів. Робота з дисками: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 4

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 4

Тема: Системне забезпечення інформаційних процесів

Тема заняття: Робота з дисками

Мета: Вивчити теоретичні викладки до теми та сформувати практичні навички з форматування дискет, копіювання файлів з одного диску на другий та встановлення якостей диску.

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, принтер, ОС WINDOWS, гнучкі диски, методичні вказівки до виконання лабораторної роботи.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи.Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках в 4 бали, при значних помилках в 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена оцінюється в 2 бали.

Зміст заняття:

  1. Форматування  диска.
  2. Створення файлів диску.
  3. Копіювання папок та файлів з одного диску на другий.
  4. Перегляд властивостей диска.

Завдання та порядок їх виконання

Теоретичні викладки до теми заняття

Існують гнучкі та жорсткі (тверді) диски які відносяться до зовнішньої пам’яті Пристрої зовнішньої пам’яті поділяють на такі основні групи:

·  пристрої гнучких магнітних дисків (FDDFloppy Disk Drives);

·  пристрої жорстких дисків (HDD – Had Disk Drives) або ще називають їх вінчестерами.;

·  пристрої зчитування – записування на магнітну стрічку;

·  магнітооптичні пристрої  (magneto-opticaldrives);

·  оптичні пристрої (opticaldrives);

·  пристрої зовнішньої Flash – пам’яті.

В історичному розвитку диски які використовуються в пристроях можна розглянути в наведеній нижче послідовності.

Гнучкий магнітний диск (FDDFloppy Disk Drives) має розмір 3.5 дюйма. Сам диск виготовлений зі спеціальної пластмаси з феромагнітним покриттям. Він має ємність 1,44 Мбайт, його поміщено у жорсткий пласт­масовий корпус. Виріз у корпусі для доступу до дискети у звичайному стані закритий пересувною металевою чи пластмасовою шторкою. Для заборони записування на дискету у лівому верхньому куті передбачено вікно захисту  ( у закритому стані записування на дискету блокується). Отвір у правому верхньому куті служить ознакою того, що дискета має ємність 1,44 Мбайт. Дані на гнучкому диску розміщуються на концентричних доріжках, які утво­рюються після форматування дискети. Доріжки нумеруються від зовнішнього краю, починаючи з нуля. У свою чергу, кожна з доріжок розбивається на рівні ділянки – сектори. Секторам на доріжці також привласнюються но­мери, починаючи з нуля. Сектор з нульовим номером на кожній доріжці резервується для ідентифікації записаної інформації, а не для зберігання даних. Найменшу ділянку диска, з якою працює операційна система, називають кластером. Кластер складається з одного або декількох секторів. Поверхня гнучкого диска являє собою послідов­ність точкових позицій, кожна з яких асоціюється з бітом інформації. Точкові позиції знаходяться на доріжках. 

Жорсткий диск (вінчестер) - основний пристрій довгострокового зберігання великих обсягів даних і програм. Теоретична межа ємності однієї пластини вінчестера становить 20 Гбайт.  Швидкість обертання може бути до 12000 об/мин. Кожна поверхня кожного з дисків розбивається на окремі дорі­жки. Доріжки на одній вертикалі на всіх поверхнях утворять, циліндр. Поверхня жорсткого диска розг­лядається як тривимірна  матриця, вимірами якої є номера поверхні, циліндра, сектора. Під циліндром розуміється сукупність всіх доріжок, що належать різним  поверхням і перебувають на рівній відстані від осі обертання. Доріжка розбивається на сектори.. Доступ до необхідної інформації здійснюється по номеру доріжки, номеру циліндра, номеру сектору. Основні параметри вінчестера: середній час доступу до сектору (яке визначається часом позиціонуванням магнітних головок на доріжці та часом очікування сектору), швидкістю обміном даних. Середній час доступу в сучасних вінчестерах 5-6 мкс. В залежності от типу інтерфейсу швидкість обміну даних може бути до 13 - 16 Мбай/с для інтерфейсу типа EIDE, до 80 Мбайт/с для інтерфейсу типа SCSI і від 50Мбайт/с і більше для сучасних інтерфейсів типа IEEE 1394. Ємність сучасних вінчестерів сягає декілька сотень Гбайт

Похожие материалы

Информация о работе