Програмні засоби роботи з базами та сховищами данних. Редагування таблиць реляційної бази даних: Методичні вказівки до практичного заняття № 2

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 2

Тема:ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОБОТИ З БАЗАМИ ТА СХОВИЩЯМИ ДАНИХ

Тема заняття: Редагування таблиць реляційної бази даних

Мета: Навчитися редагувати таблиці реляційної бази даних за допомогою СКБД MicrosoftOfficeAccess

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, операційна система Windows, СКБД Microsoft Office Access 2003, методичні вказівки до лабораторного заняття.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи. Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття

1.  Відкриття створеної бази даних.

2.  Створення таблиці на основі копіювання інформації з іншої таблиці.

3.  Редагування  таблиці в режимі таблиця.

4.  Редагування  таблиці в режимі конструктора.

5.  Створення та редагування зв'язків між  таблицями.

6.  Редагування таблиці «Бібліотека».

Завдання і порядок їх виконання

Завдання 1. Відкриття створеної бази даних

1.  На панелі задач активізуйте кнопку Пуск, потім Программы ► MicrosoftOfficeAccess.

2.  У вікні програми MicrosoftAccess на панелі області задач клацніть по назві бази даних Університет** або відкрийте створену базу даних через команду Файл ►Открыть.

Завдання 2. Створення таблиці на основі копіювання інформації іншої таблиці

Задача. Створіть таблицю під назвою Успішність**, яка містить інформацію про успішність студентів. При створенні таблиці скористуйтесь копіюванням інформації, що міститься у таблиці Студенти**.

1.  У вікні бази даних Університет** на вкладці Таблицывиділітьтаблицю Студенти**, клацніть по кнопці Копировать, а потім по кнопці Вставить. У вікні Вставка таблицы введіть ім'я Успішність**. Зверніть увагу, що встановлено кнопка - перемикач структура и данные. Це означає, що в таблицю Успішність** буде скопійована структура таблиці Студенти**, а також усі записи, що містяться в ній. Клацніть по кнопці ОК. На вкладці Таблицы з'явиться таблиця Успішність**, при чому вона буде виділена.

2.  Клацніть по кнопці Конструктор, щоб ввійти в режим проектування і змінити структуру таблиці Успішність**:

§  Поле Номер залікової книжки зробіть не ключовим.

§  Виділіть всі інші поля і усуньте їх, для чого в меню Правка оберіть Удалить строки.

§  Додайте в структуру таблиці 3 поля: Математика, Інформатика, Бухоблік. Тип даних для всіх полів - числовий.

§  Клацніть по колонці Тип данных у полі Номер залікової книжки і оберіть Мастер подстановок. У вікні, що з'явилося, оберіть кнопку Объект « столбец подстановки» будет использоватьстолбец подстановки из таблицы или запроса і клацніть по кнопціДалее. У наступному вікні оберіть таблицю Студенти** і клацніть по кнопці Далее. У наступному вікні оберіть поля Номер залікової книжки, Прізвище і Ім'я, для чого клацніть тричі по кнопці >, а потім по кнопці Далее. У наступному вікні клацніть по кнопці Готово. Таким чином, ви зв'язали поле з таблицею Студенти**, тобто  надалі  при введенні (у режимі таблиці) інформації в це поле Ви будете вибирати значення зі списку, який складається з записів, що містяться в таблиці Студенти**. У вікні Свойства поля на вкладці Подстановка установіть Ограничиться списком – Да.

§  Перейдіть у режим таблиці і введіть оцінки з предметів.

 Завдання 3. Редагування  таблиці в режимі таблиці

1.  Встановіть курсор у стовпець Математика, і в меню Вставка оберіть Столбец. У таблиці з'явиться новий стовпчик з ім'ям Поле1. Клацніть двічі по заголовку стовпця, щоб перейменувати його. Перейменувати стовпець можна також, обравши в меню Формат пункт Переименовать столбец. Введіть ім'я стовпця Семестр. Введіть таким же способом ще один стовпчик, а потім усуньте його, обравши в меню Правка пункт Удалить столбец.

Завдання 4. Редагування  таблиці в режимі конструктора

1.  Перейдіть у режим конструктора, клацнув по кнопці Вид на панелі інструментів.

2.  У полі Семестр змініть Тип данных на Числовой.

3.  Додайте ще одне поле перед полем Бухоблік, для чого встановіть курсор у поле Бухоблік і в меню Вставка оберіть пункт Строки. Ім'я поля - Статистика, тип даних - числовий.

4.  Збережіть таблицю. Перейдіть у режим таблиці. Введіть оцінки по статистиці для всіх студентів.

5.  Закрийте таблицю.

Завдання 5.  Створення та редагування зв'язків між  таблицями

1.  Оберіть у меню Сервис пункт Схема данных, потім у меню Связи пункт Добавить таблицу. Додайте таблицю Групи обравши її у вікні Добавление таблицы і клацнувши по кнопці Добавить. Оскільки таблиці Успішність** і Студенти** вже присутні у вікні Схема данных, клацніть по кнопці Закрыть. Зверніть увагу, що таблиці з'єднані лініями. Це зв'язки, яки були встановлені автоматично при створенні поля із підстановкою. Зв'язок можна усунути, створити і модифікувати.

2.  Усуньте зв'язок між таблицями Студенти** й Успішність**. Виділіть зв'язок, клацнувши по лінії зв'язку, а потім натисніть клавішу DEL. Ще раз створіть зв'язок, для чого поле Номер залікової книжки з таблиці Студенти** відбуксуйте на однойменне поле в таблиці Успішність**. У  вікні Связи встановіть прапорціОбеспечение целостности данных, Каскадное обновление связанных полей і Каскадное удаление связанных записей. Клацніть по кнопці Создать. Зв’язки повинні бути один до нескінченності.

3.  Відредагуйте зв'язок між таблицями Групи і Студенти**. Для цього двічі клацніть по зв'язку або виділіть зв'язок, а потім оберіть з меню Связи пункт Изменить связь. Встановіть прапорці Обеспечение целостности данных іКаскадное обновление связанных полей і клацніть по кнопці ОК.

4.  Закрийте вікно Схема данных.

Завдання 6.  Редагування таблиці Бібліотека**

1.  Відкрийте таблицю Бібліотека** в режимі Конструктор, для поля Дисципліна у колонціТип данных в полі Свойства поля на вкладниці Подстановка установите: Тип элемента управленияПоле со списком, Тип источника строкСписок значений, Источник строк – уведіть назви дисциплін через символ “;”. Кількість дисциплін повинно бути не менше чотирьох. Збережіть таблицю.

2.  Введіть інформацію в таблицю Бібліотека** не менш 5 записів.   

Контрольні запитання

  1. Як додати таблицю до бази даних?
  2. Як перейменувати таблицю?
  3. Як усунути таблицю?
  4. Як змінити ширину стовпчика ?
  5. Як автоматично встановити ширину всіх стовпців?
  1. Як встановити та змінити зв’язки між таблицями?
  2. Що означають команди у  вікні Связи: Обеспечение целостности данных, Каскадное обновление связанных полей і Каскадное удаление связанных записей.

Похожие материалы

Информация о работе