Програмні засоби роботи з базами та сховищами данних. Програмування службових макросів: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 9

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 9

Тема: ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОБОТИ З БАЗАМИ ТА СХОВИЩАМИ

Тема заняття: Програмування службових макросів

Мета: Оволодіти навиками програмування макросів

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, операційна система Windows, СКБД Microsoft Office Access 2003, методичні вказівки до лабораторного заняття.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи. Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття

  1. Створення попереджуючого повідомлення.
  2. Копіювання макрокоманд.
  3. Автоматичний запуск макросу при відкритті бази даних.
  4. Створення панелі кнопок для запуску макросів (кнопкової форми).
  5. Об'єднання макросів у макрогрупу.
  6. Запуск макросів з макрогрупи.
  7. Створення у макросі умов та приеднання його до форми.
  8. Створення макросу та запуск його за допомогою клавіш.

Завдання і порядок їх виконання

Завдання 1. Створення попереджуючого повідомлення

1.1.  Запустіть Microsoft Access і відкрийте свою базу даних Університет **.

1.2.  Відчиніть порожній макрос у режимі проектування (конструктора).

1.3.  Створіть повідомлення: “Студент!  Незабаром іспити!

1.4.  Встановіть Тип сообщения -  Критический.

1.5.  Введіть Заголовок: “Учбова частина коледжу  попереджує”.

1.6.  Збережіть проект з ім'ям Попередження1.

1.7.  Запустіть макрос. Перегляньте повідомлення і клацніть ОК.

Завдання 2. Копіювання Макрокоманд

2.1.  Відкрийте порожній макрос у режимі конструктора.

2.2.  Відкрийте послідовно макроси Вітання1, Нагадування1, Попередження1.

2.3.  Активізуйте команду Слева направо з меню Окно.

2.4.  Скопіюйте в буфер обміну макрокоманду Сообщение з макросу Вітання1, а потім вставте її в перший рядок порожнього макросу.

2.5.  Вставте в другий рядок порожнього макросу макрокоманду Сообщение з макросу Попередження1, а в третій рядок - макрокоманду Сообщение з макросу Нагадування1.

2.6.   Збережіть макрос з ім'ям Аutoexec.

2.7.  Запустіть макрос Аutoexec із режиму конструктора, при необхідності клацаючи по кнопці ОК.

2.8.   Закрийте усі вікна в додатку, у тому числі і вікно бази даних.

Завдання 3. Автоматичний запуск макросу при відкритті бази даних

Можна створити такий макрос, що буде виконуватися при відкритті бази даних. Це має сенс, якщо після запуску бази необхідно постійно робити одні й те ж підготовчі операції. Всі ці операції можна об'єднати в однім макросі під ім'ям Аutoexec із довільним написанням імені прописними або малими літерами. Саме це Ви зробили в попередньому завданні.

3.1. Відчиніть базу даних Університет**. У результаті цього буде відкрито вікно бази даних, а також запуститься макрос Аutoexec.

Завдання4. Створення панелі кнопок для запуску макросів (кнопкової форми)

Запустити макроси можна не тільки їхньою активізацією на вкладці Макросы вікна бази даних. Іншим способом є створення кнопок для запуску конкретних макросів. Цей спосіб зручний, якщо кнопок створено багато і вони розміщені на панелі кнопок. У цьому випадку відпадає необхідність перегортати вкладки у вікні бази даних для запуску макросів.

4.1. Створіть макрос, за допомогою якого буде відчинятися форма Студенти.

4.2. Збережіть макрос з ім'ям ВідчинитиФорму.

4.3. Запустіть макрос ВідчинитиФорму. Перегляньте результат, а потім закрийте форму.

4.4. Створіть порожню форму в режимі конструктора. Не обирайте ніякої таблиці.

4.5. Виділіть на вкладці Макросы макрос ВідчинитиФорму і перетягніть його в область даних порожньої форми. У результаті з'явиться кнопка з написомВідчинити форму”.

Похожие материалы

Информация о работе