Основні операції при роботі з табличним процесором Excel: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 5, страница 2

4.  Обчисліть суму арифметичної прогресії. Для цього установіть курсор у «пусту» комірку С18 абоD18 в якій буде обчислена сума. Натисніть піктограму åв панелі Стандартна.

5.  Створіть свій список, який буде складатися із прізвищ студентів підгрупи. Для цього виберіть команду Сервис ►Параметры ►Списки ►Новый список. У вікні Элементы списка введіть прізвища через Enter.Введіть в будь-яких комірках 2 прізвища, виділіть ці комірки, встановіть курсор у правий нижній кут виділеної області і не відпускаючи ліву кнопку миші протягніть мишку вниз чи вправо.

6.  Створіть свій список, який буде складатися із прізвищ студентів підгрупи і розміру їх стипендії. Для цього створіть таблицю, в першому стовпці якої введіть прізвища, а в другому розмір стипендії (наприклад, розмір стипендії -150 грн.); виділіть цю таблицю; виберіть команду Сервис ►Параметры ►Списки. Натисніть клавішу Импорт, Импорт списков из столбцов. На основі створеного списку створіть його копію використовуючи автозаповнення.

Завдання 6. Переміщення інформації

1.  Виділіть діапазон комірок С6:D7 (комірки які позначаються через дві крапки вказують на те, що це масив комірок, для позначення всіх комірок масиву таким чином використовуються комірки які знаходяться по діагоналі). Встановіть вказівник миші на нижній край виділеної області та після того, як він перетвориться у хрестик зі стрілочками натисніть ліву кнопку миші та перемістіть область на будь-яке місце таблиці.

Завдання 7. Формат комірки.

1.  Активізуйте команду Ячейки з підменю Формат. В результаті з’явиться діалогове вікно Формат ячеек.

2.  Для комірок від C8 до C17 з арифметичною прогресією встановіть формат числовой, здвома десятковими знаками.

3.  Для комірок від D8 до D17 встановіть формат фінансовий з позначенням гривні.

Завдання 8. Використання відносних посилань у формулах та копіювання даних за допомогою клавіші Ctrl

1.   Установіть курсор у комірку В2, а потім у рядок формул і натисніть на знак дорівнює, а потім уведіть у цю комірку посилання на комірку А3 і натисніть клавішу Enter (або значок у рядку формул у вигляді галочки). У комірці В2 ви повинні одержати 0. Уведіть у комірку А3 цифру 4  і клацніть по комірці В2 і ви одержите цифру 4.

2.   Скопіюйте в комірку D3 уміст комірки В2. Для цього установіть курсор на ліву межу рамки курсору в комірці В2 і натисніть клавішу Ctrl і не відпускаючи її відбуксуйте комірку В2 у комірку D3 а потім відпустіть клавішу Ctrl. У комірці D3 ви одержите значення 0. Проаналізуйте чому.

3.   Перейдіть на Лист2 і уведіть у комірку С6 число 7.

4.   Перейдіть на Лист1 і уведіть у комірку D4  посилання: =Лист2!С6. Посилання уведіть як формулу зі знаком дорівнює. При уведенні імені комірки другого листа не забудьте перейти на латинський алфавіт.  У комірці D4 ви повинні одержати число 7. Проаналізуйте, чому це так.

Завдання 9. Копіювання формул з відносними та абсолютними посиланнями у формулах.

1.  Уведіть у комірки A1 та A2 відповідно числа: 2, 75 та 3,1. У комірку В1 уведіть формулу =А1+А2. Ви повинні одержати число 5,85.

2.  Скопіюйте уміст комірки В1 в комірку D1. Ви повинні одержати значення 0. Проаналізуйте чому це так.

3.  Очистіть комірку D1. У комірку В1 уведіть формулу =$А$1+$А$2 та скопіюйте її у коміркуD1. Ви повинні одержати значення 5,85. Проаналізуйте чому це так.

Контрольні запитання

1.  Навіщо потрібна команда Заполнить?

2.  Як здійснюється автозаповнення, переміщення інформації?

3.  Як встановити формат числа?

4.  Як скопіювати інформацію та усунути її?

5.  Як переміщатися між листами книги?

6.  Що уявляє собою формула в комірці?

7.  Що таке посилання на комірки у формулах?

8.  Яку функцію виконують посилання на комірки у формулах?

9.  Як записуються у формулах відносні та абсолютні посилання на комірки?

10.   Які комірки будуть модифікуватись при копіюванні формули?