Мова розмітки гіпертексту HTML. Створення списків та таблиць у web-документі: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 4

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 4

Тема: МОВА РОЗМІТКИ ГІПЕРТЕКСТУ HTML

Тема заняття:  Створення списків та таблиць у web-документі

Мета:  Створення списків та таблиць у Веб-документі

Забезпечення заняття: ПК, принтер, операційна система Windows,  додатки Блокнот та Word, браузер Internet Explorer

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи.Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати роботи, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття

1.  Теоретичні відомості.

2.  Створення документів.

3.  Створення таблиці на Web – сторінці.

4.  Створення маркірованих списків на Web – сторінці.

5.  Створення нумерованих списків на Web – сторінці.

6.   Створення закладок та гіперпосилань.

7. Друк документів.

Контрольні запитання

1.  Як створюється таблиця на Web – сторінці ?

2.  Як створити таблицю без границі ?

3.  Як створюється заголовок таблиці ?

4.  Як створюється маркірований список на Web – сторінці ?

5.  Як створюється нумерований список на Web – сторінці ?

6.  Як створити гіперпосилання на Веб-сторінці ?

7.  Як створити гіперпосилання в  редакторі MS Word ?

Завдання та порядок їх виконання

Завдання 1. Теоретичні відомості

1.  Ознайомтесь з основними тегами, що застосовуються при створенні Web – сторінок і законспектуйте їх (див. таблицю).

2.  Ознайомтесь з інформацією щодо служби Інтернету «ICQ».

Таблиця – Основні теги, їх призначення та використання

Теги

Призначення

1

<html></html>

початок і кінець документа

2

3

<head></head>

<title></title>

область заголовка документа

заголовок документа

4

<body></body>

зміст документа

5

<font faсe=arial  size=”6” color=#dd0000>

визначення типу шрифту, його розміру, кольору

6

<img src=ім’я файла width=220 height=140>

вставлення графічного об’єкта з визначенням його ширини

7

8

<p></p>

<p align =center>

абзац

визначення виду вирівнювання абзацу

9

<br>

перехід на новий рядок

10

11

12

<b></b>

<i></i>

<u></u>

форматування тексту напівжирним шрифтом

форматування тексту курсивом

форматування тексту підкресленим шрифтом

13

<a href = ім’я файлу> Посилання на файл</a>

гіперпосилання на інший файл

14

15

<body bасkground=файл фону>

<body bgcolor=кольор фону>

визначення фону

визначення фону

16

17

18

19

20

21

<table></table>

<table border></table>

<caption></caption >

<tr></tr>

<th></th>

<td></td>

початок і кінець таблиці

таблиця з границями

заголовок таблиці

рядки таблиці

комірка заголовку

комірка з даними

22

23

24

<ul></ul>

<ol></ol>

<li></li>

маркіровані списки

нумеровані списки

елементи списку

Завдання 2. Створення документів

1.  У папці ПрізвищеГрупа* створіть папку ICQ*. За допомогою текстового редактора Word створіть шість файлів з розширенннячм doc(без тексту): Зміст, Призначення, Можливості, Характеристика, Отримання, Встановлення і збережіть їх у папці ICQ* .

Завдання 3. Створення таблиці на Web - сторінці

1.  За допомогою Блокноту створіть файл Зміст.html і збережіть його у папціICQ *.

2.  Створіть Web – сторінку під заголовком Зміст; фон сторінки зробіть блакитним.

Похожие материалы

Информация о работе