Застосування інтернету в економіці. Пошук інформації в Інтернеті: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 5, страница 2

6.  Прогляньте Web-сервер Національного банку Україниі запишіть два останніх інформаційних повідомлення.

Завдання 5. Формування документа «Огляд Веб-серверів»

1.  Створіть у редакторі Word текст під назвою “Огляд Web-серверів” у відповідності до інформації, одержаної на Web-серверах. Для інформації з кожного серверу створіть окремий абзац (всього 6 абзаців).

2.  Відредагуйте створений текст, збережіть з ім’ям огляд*  у папці гіпер* і виведіть на друк.

Завдання 6. Огляд електронного каналу новин

1.  Завантажте електронний канал новин, прогляньте і запишіть у зошит меню активізувавши Web-сторінку http://www.liga.kiev.ua.

Завдання 7. Огляд Web-сайту Харківського інституту фінансів

1.  Завантажте браузер Internet Explorer. У рядку адреси введіть URL адресу Харківського інституту фінансів http: //khif.ed.ua/. Прогляньте сайт інституту і запишіть у зошит інформацію у відповідності до таблиці ВНЗ.

Завдання 8. Огляд Web-сайтів Київських ВНЗ

1.  Прогляньте Web-сайти київських університетів –КНУ, КНЕУ та КНТЕУ - і запишіть у зошит інформацію у відповідності до таблиці ВНЗ. URL адреси навчальних закладів знайдіть на сайті: http: //www.meta.ua/

Завдання 9. Огляд Web–сторінок харківських ВНЗ з економічними спеціальностями

1.  Прогляньте головну сторінку пошукової служби міста Харкова    http: //www.kharkov.ua/  і активізуйте пункт меню “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ”.

2.  На сторінці НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ активізуйте в меню пункт «Высшие учебные заведения». Прогляньте сторінку “Высшие учебные заведения».
У відповідності з вашим варіантом прогляньте Web-сайт ВНЗ; законспектуйте необхідну інформацію для навчального закладу (див. таблицю ВНЗ).

3.  При відсутності навчального закладу або необхідній інформації на сторінці сайта www.kharkov.ua, прогляньте сторінку за адресою: //weblist.kharkov.ua/  або //www. kharkiv.com/

4.  Після огляду  Web–сторінок і одержання необхідної інформації закрийте вікно програми  Internet Explorer.

 Таблиця 1.  Варіанти

Назва вищого навчального закладу  (ВНЗ)

Назва вищого навчального закладу (ВНЗ)

1. Національний університет

10. Національна юридична академія

2. Державний економічний університет

11. Університет внутрішніх справ

3. Національний технічний університет “ХПІ”

12. Українська народна академія

4. Національний аерокосмічний університет

13. Державний педагогічний університет

5. Національний автомобільно-дорожній університет

14. Інститут управління

6. Національний університет радіоелектроніки

15. Інститут соціального прогресу

7. Державна академія залізничного транспорту

16. Харківський інститут фінансів

8. Національна фармацевтична академія

17. Київський національний університет

9. Державна академія міського господарству

18. Київський національний економічний університет

Завдання 10. Створення бази даних в Access

1.  Завантажте Access і створіть базу даних під назвою освіта**

2.  Створіть структуру таблиці у відповідності з наведеної таблицею ВНЗ і збережіть її під назвою ВНЗ*, (знак   *- це варіант ). Введіть у таблицю дані вашого варіанту.

Таблиця 2. ВНЗ

Код поля

Тип даних

Описание

Код поля

Тип даних

Описание

Варіант

Числовий

Ключове поле

Адреса

Текстовий

Вулиця, № будинку

Назва

Текстовий

Назва ВНЗ

Адреса в Internet

Текстовий

URL-адреса
та E-mail

Дата

Дата

Дата створення

Факс

Текстовий

Телефон

Факультети

Числовий

Кількість факультетів

Студенти

Числовий

Кількість студентів

Економічний

Логічний

Наявність/відсутність (Так/Ні)

Контракт

Числовий

Оплата за контрактом

Кафедри

Числовий

Кількість кафедр

Ректор

Текстовий

Прізвище та ініціали

Завдання 11. Імпорт  даних

1.  Виконайте імпорт даних для інших навчальних закладів (з інших комп’ютерів).

2.  Приєднайте дані інших таблиць до Ваших за допомогою запиту на додавання.

Завдання 12. Збереження та друк інформації

1.  Результати збережіть і виведіть на друк