Програмні засоби роботи з базами та сховищами данних. Побудова запитів: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 3, страница 2

4.2. Виберіть пункт Добавить таблицу з контекстного меню, або Отобразить таблицуз меню Запрос.

4.3.  У вікні Добавление таблицы на вкладці Таблицы виділіть таблицю Успішність, клацніть Добавить, а потім Закрыть

4.4.  У четверту колонку бланка запиту додайте поле Математика з таблиці Успішність, а в п'яту - поле Інформатика.

4.5.  Збережіть бланк запиту Сортування, активізувавши команду Сохранить.

4.6.  Запустіть запит, клацнувши по піктограмі запуску запиту (кнопка зі знаком ‘!’ у режимі конструктора). Результати занотуйте.

Завдання 5. Вставка і видалення стовпців, додавання поля у бланк запиту

5.1.  Перейдіть в режим конструктора та виділіть четверту колонку бланка запиту Сортування. Для цього встановіть покажчик миші над рядком Поле після того, як він прийме вигляд чорної стрілочки спрямованої вниз, натисніть ліву клавішу миші.

5.2.  Активізувавши команду Столбец із Вставки і вставте чистий стовпець у бланк запиту. Аналогічно вставте другий чистий стовпець. У першому із доданих стовпців виберіть із списку поле Статистика, у колонку другого доданого стовпця перетягніть поле Бухоблік таблиці Успішність.

5.3.  Усуньте незаповнені стовпці. Для цього встановіть курсор у стовпець, що видаляється, а потім активізуйте команду Удалить столбец з меню Правка.

5.4.  Збережіть бланк запиту і виконайте запит. Виконайте автопідбір ширини колонок запиту таким чином: підведіть покажчик миші до заголовка першого стовпця; коли покажчик прийме форму чорної стрілки, спрямованої вниз, натисніть ліву клавішу і виділіть всі стовпці; клацніть двічі по правій межі останнього стовпця.

5.5.   Збережіть і закрийте запит.

Завдання 6.   Створення запиту на додавання записів у таблицю з іншої таблиці

6.1.  На вкладці Запросы клацніть Создать, потім Конструктор.

6.2.  У вікні Добавление таблицы додайте в запит таблицю Групи (це таблиця, із якої Ви будете додавати записи у таблицю Група1).

6.3.  Змініть тип запиту з запроса на выборку на запрос на добавление: у меню Запрос виберіть Добавление (або, розкривши список піктограми Тип запроса, виберіть Добавление).

6.4.  У вікні Добавление зі списку Имя таблицы виберіть Група1 (це таблиця, у яку Ви будете додавати записи).

6.5.  У вікні бланка запиту з таблиці Групи перетягніть поле ‘*’ у першу колонку. Це означає, що Ви маєте намір додати в таблицю Група1 всі поля таблиці Групи.

6.6.  Збережіть запит з ім'ям Додавання груп.

6.7.  Перегляньте результат виконання запиту без його виконання. Це потрібно для того, щоб переконатися, що запит був зроблений вірно і що таблиця при виконанні запиту буде змінена так, як Ви планували. Занотуйте результати. Виконайте запит, закрийте запит.

6.8.  Перейдіть на вкладку Таблицы і відчиніть таблицю Група1. Переконайтеся, що в неї були додані записи. Результати перегляду занотуйте в звіт.

6.9.  Зробіть аналогічні дії, щоб додати записи в таблицю Студенти** з таблиці Студенти, а потім у таблицю Успішність** з таблиці Успішність (для цього потрібно створити таблиці Студенти та Успішність, якщо таких немає в базі даних аналогічні таблицям Студенти** та Успішність** але з різними записами).Збережіть запити на додавання з іменами Додавання студентів та Додавання успішності. Перегляньте Ваші таблиці, щоб переконатися, що запити були виконані вірно.

6.10. Виконайте запит Сортування для об’єднаної таблиці Студенти, закінчіть роботу з MicrosoftAccess.

Контрольні питання

  1. Як імпортувати таблицю з іншої бази даних?
  2. Як створити запит на вибірку записів таблиці?
  3. Як створити запит на додавання записів у таблицю?
  4. Як змінити тип запиту?
  5. Як автоматично встановити ширину всіх стовпців?
  6. Як переглянути результат виконання запиту без його запуску?