Програмні засоби роботи з базами та сховищами данних. Побудова запитів: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 3

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 3

Тема: ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОБОТИ З БАЗАМИ ТА СХОВИЩАМИ ДАНИХ

Тема заняття: Побудова запитів

Мета: Навчитися імпортувати таблиці з інших баз даних. Оволодіти вмінням будувати, редагувати та виконувати запити на вибірку та запити на додавання записів у таблицю.

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, операційна система Windows, СУБД Access.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи. Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття


  1. Імпортування таблиць з іншої бази даних.
  2. Створення запиту для сортування даних у таблиці.
  3. Перегляд результатів виконання запиту без його запуску.
  1. Редагування запиту в режимі конструктора
  2. Вставка і видалення стовпців, додавання поля у бланк запиту.
  3. Створення запиту на додавання записів у таблицю з іншої таблиці.

Завдання і порядок їх виконання

Завдання 1. Імпортування таблиць з інших баз даних

1.1.  Запустіть MicrosoftAccessі відкрийте свою базу даних Університет **.

1.2.  Виберіть з меню Файл пункт Внешние данные, а потім Импорт.

1.3.  У вікні Импорт знайдіть базу даних яку можна відкрити (наприклад Зразок.mdb, якщо такого файлу нема то створіть його, щоб в базі даних була таблиця з ім’ям Група1 з такими же полями як і таблиця Групи  але з другими даними, записів повинно бути в таблиці від 3 до 4), виділіть її і клацніть по кнопці Импорт.

1.4. У вікні Импорт объектов клацніть Выделить все, щоб виділити всі таблиці, потім клацніть ОК. У результаті цих дій вкладка Таблицы Вашої бази даних буде містити нові таблиці або таблицю.

Завдання 2. Створення запиту для сортування записів таблиці

2.1. У вікні  бази даних виділіть вкладку Запросы і клацніть по кнопці Создать.

2.2.  У вікні Новый запрос виділіть Конструктор і клацніть ОК.

2.3.  У вікні Добавление таблицы оберіть таблицю Студенти** і клацніть Добавить, потім  закрийте вікно.

2.4. У вікні Запрос1: запрос на выборку в першій колонці встановіть курсор в рядок Поле. Натисніть на покажчик списку та виберіть із списку ім'я поля Номер залікової книжки ім'я  таблиці Студенти**  встановиться автоматично.

2.5. В другій колонці виберіть із списку ім'я поля Прізвище. В третю колонку запиту відбуксуйте за допомогою лівої клавіші миші з таблиці Студенти поле Дата народження. У вікні Сортировка визначить По убыванию.

2.6. Збережіть запит з ім'ям Сортування.

2.7. Побудуйте запит до таблиці Бібліотека. (див п. 2.1 – 2.3).

2.8. Додайте в запит поля: Назва книги, Автор, Рік видання, Дата.

2.9. В полі Рік видання в рядку Условие отбора введіть запис: >=2000 and <=2008.

2.10. Збережіть запит з ім’ям Вибрані роки. Виконайте його. Результати занотуйте.

2.11. Побудуйте запит для таблиці Бібліотека, який буде містити поля Шифр, Назва книги, Автор, Дата (дата видачі книги). За допомогою запита проведіть вибірку книжок, що були видані за останні 10 днів (у відповідності до записів в Вашій таблиці). Збережіть запит з ім’ям 10 днів.

Завдання 3. Перегляд результатів виконання запиту без його запуску

3.1. Для перегляду результатів виконання створеного запиту Сортування з режиму конструктораактивізуйте команду Режим таблицы з меню Вид.

3.2. Перегляньте таблицю-вибірку Сортування з відсортованими даними. Результати відобразіть в звіті. Закрийте вікно таблиці-вибірки звичайним чином.

Завдання 4. Редагування запиту в режимі конструктора

4.1. На вкладці Запросы виділіть запит Сортування і клацніть Конструктор.

Похожие материалы

Информация о работе