Програмні засоби роботи з базами та сховищами данних. Побудова форми: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 6

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 6

Тема: ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОБОТИ З БАЗАМИ ТА СХОВИЩАМИ

Тема заняття: Побудова форми

Мета: Навчитися будувати форми в режимі Конструктора та редагувати таблиці через форму.

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, операційна система Windows, СКБД Microsoft Office Access 2003, методичні вказівки до лабораторного заняття.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи. Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття

 1. Редагування даних у таблиці з використанням форми.
 2. Введення нових даних у таблицю з використанням форми.
 3. Усунення даних у таблиці з використанням форми.
 4. Створення форми в режимі конструктора.
 5. Створення розрахункових полів.

Завдання і порядок їх виконання


Завдання 1. Редагування даних у таблиці з використанням форми

1.1.  Запустіть Microsoft Access і відчиніть свою базу даних Університет **.

1.2.  Відчиніть таблицю Студенти** і прочитайте в першому записі Дату народження.

1.3.  На вкладці Формы відкрийте форму Студенти**.

1.4.  Встановіть у формі перший запис.

1.5.  Встановіть курсор у вікні Дата народження.

1.6.  Змініть день народження на 30.

1.7.  Активізуйте команду Сохранить запись з меню Записи.

1.8.  У таблиці Студенти** для першого запису зверніть увагу на зміну Дати народження.

Завдання 2.  Введення нових даних у таблицю з використанням форми

2.1.  У поле номера запису клацніть по значку  «4*», щоб ввести новий запис.

2.2.  Введіть у формі новий запис і збережіть його (Записи ►Сохранить запись).

2.3.  Введіть ще один запис і збережіть його.

2.4.  Відчиніть таблицю Студенти** і перегляньте зміни.

2.5.  Закрийте таблицю.

Завдання 3. Усунення даних у таблиці з використанням форми

3.1.  Встановіть у формі передостанній запис.

3.2.  Активізуйте команду Выделить запись з меню Правка, у результаті чого форма змінить вид.

3.3.  Активізуйте команду Удалить запись з меню Правка.

3.4.  Відкрийте таблицю Студенти** і перегляньте зміни.

Завдання 4. Створення форми в режимі конструктора

4.1.  На вкладці Формы клацніть Создать.

4.2.  У вікні Новая форма клацніть Конструктор, виберіть таблицю Успішність** і клацніть ОК. На екрані з'явиться вікно Форма1:Форма.

4.3.  На панелі інструментів знайдіть піктограму Список полей і клацніть по ній (якщо відсутній список полів).

4.4.  З списку, що розкрився, перетягніть поля таблиці на форму. Майте на увазі, що об’єкт поле складається з двох елементів: назва поля і саме поле. Коли Ви перетягнете поле на форму, лівий край поля буде розташований в тому місці, де Ви відпустите клавішу миші, а зліва від нього автоматично розташується назва поля. Тому розташовуйте поле таким чином, щоб зліва було достатньо простору для назви поля.

4.5.  Розташуйте поля на формі таким чином, щоб назви полів, а також самі поля вводу були вирівняні по лівому краю. Щоб одержати доступ до властивостей полів, виділіть поля, властивості яких Ви бажаєте змінити, клацніть правою кнопкою миші по одному з виділених полів і оберіть з контекстного меню потрібну опцію. Уважно перегляньте, які можливості для роботи з полями є в контекстному меню. Оберіть з контекстного меню пункт Свойства, перегляньте, які властивості полів Ви можете змінити за допомогою цього вікна. Наприклад, щоб вирівняти кілька об’єктів по лівому краю, треба виділити ці об’єкти і у вікні Свойства на вкладці Макет встановити відступ зліва для параметра От левого края потрібну Вам конкретну цифру.

4.6.  Збережіть форму з ім'ям Успішність**.

4.7.  Клацніть по піктограмі Вид, щоб перейти в режим форми і перегляньте записи форми.

4.8.  Клацніть ще раз по піктограмі Вид, щоб перейти в режимконструктора форми. У цьому режимі Ви можете змінювати вид Вашої форми.

4.9.  Додайте заголовок форми, обравши з меню Вид пункт Заголовок/примечание формы. У область заголовка, що з'явилася в макеті форми, введіть назву Вашої форми. Для цього на панелі елементів клацніть по елементу Надпись, намалюйте в області заголовка прямокутник і введіть у нього назву. Встановіть для назви форми розмір шрифту 14.

4.10.  Ще раз перегляньте Вашу форму в режимі форми.

4.11.  Збережіть і закрийте форму.

Завдання 5. Створення розрахункових полів

5.1. Створимо розрахункове поле в розділі заголовкаформи для таблиці Процесори.

5.2. Для таблиці Процесори додайте ще поле Кількість, тип поля визначте самі. В режимі таблиці заповніть це поле.

5.3. Створіть форму в режимі Конструктор з полями Номер п/п, Марка процесора, Ціна в гривнях, Кількість.

5.4. На панелі елементів активізуйте кнопку   (Надпись). Потім покажчик миші підведіть в область Заголовка форми і створіть прямокутник. Після цього у вікно введіть назву Вартість.

5.5. Активізуйте кнопку   (Поле) , аналогічно попередньому створіть поле у розділі заголовка форми, у поле введіть формулу = [Ціна в гривнях]*[Кількість], а прямокутник з назвою Поле  скасуйте.

5.6. Збережіть форму з назвою Розрахунок.

5.7. Відкрийте форму та перегляньте розрахунки.

5.8. Відкрийте таблицю і перегляньте її, зверніть увагу на те чи відбулись у таблиці зміни?

Контрольні питання

 1. Що таке форма? Для чого вона потрібна?
 2. Як створити форму в режимі конструктора?
 3. Як додати новий запис у таблицю за допомогою форми?
 4. Як усунути запис з таблиці за допомогою форми?
 5. Як виконувати редагування макета форми?
 6. Як створити розрахункове поле?

.

Похожие материалы

Информация о работе