Робота з математичними, статистичними, логічними функціями в табличному процесорі Excel: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 8

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 8

Тема:  ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОБОТИ ЗІ СТРУКТУРОВАНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Тема заняття: Робота з математичними, статистичними, логічними функціями в табличному процесорі Excel

Мета:  Навчитися застосовувати математичні, статистичні, логічні функції Excel при рішенні різноманітних задач.

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, принтер, операційна система Windows, табличний процесор Excel, методичні вказівки до лабораторного заняття.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи: У звіті з лабораторної роботи повинно бути: дата, тема, план та короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

План заняття

  1. Теоретичні відомості щодо використання функцій Excel.
  2. Створення таблиць.
  3. Виконання розрахунків з використанням математичних та статистичних функцій.
  4. Графічний аналіз даних.
  5. Використання логічних функцій.
  6. Збереження та друк результатів.

Завдання та порядок їх виконання

Завдання 1. Теоретичні відомості щодо використання функцій Excel

1.  Уважно прочитайте теоретичні відомості щодо використання функцій Excel

Табличний процесорExcel має широкий набір вбудованих функцій, які підрозділяються на категорії: математичні, статистичні, логічні, фінансові, текстові і т.і. Функції мають відповідний синтаксис правопису, тому рекомендуємо при застосуванні функцій використовувати майстра функцій. Аргументами функцій, як і в математиці, можуть бути константи, змінні або інші функції. Константа - це конкретне число, текст або дата. Змінна – це адреса комірки (або діапазон комірок), де знаходиться потрібне значення. Якщо в якості аргументу є інша функція, то вона  називається вкладеною.

Логічні функції. Функція ЕСЛИ – це функція вибору, яка вибирає вираз 1 чи вираз 2 в залежності від значення логічного виразу.  Синтаксис: ЕСЛИ(логічний вираз; вираз 1; вираз 2 ).  Логічний  вираз - це умова або логічна функція, що приймає значення ИСТИНА або ЛОЖЬ. Наприклад, A10 =100 - це логічний вираз, якщо значення в комірці A10 дорівнює 100, то вираз приймає значення ИСТИНА. У противному випадку - ЛОЖЬ. Ця функція  виконується так: якщо логічний вираз – істина виконується вираз 1 інакше вираз 2.  Наприклад, нехай записана функція ЕСЛИ в якійсь комірці і має вид: =ЕСЛИ(A2<=100;"В межах бюджету";"Поза бюджетом"). Це означає, якщо в комірці А2 число менше або дорівнює числу 100 (тобто ИСТИНА), функція  приймає значення «В межах бюджету». У противному випадку - «Поза бюджетом». Вираз 1 чи вираз 2 може бути як звичайним виразом так логічним виразом.

Функція И або логічне множення повертає значення ИСТИНА, якщо всі аргументи мають значення ИСТИНА; повертає значення ЛОЖЬ, якщо хоча б один аргумент має значення ЛОЖЬ. Синтаксис: И(логічний вираз 1; логічний вираз 2; ...)

Логічний вираз 1, логічний вираз 2, ... це від 1 до 30 умов, що перевіряються, які можуть мати значення або ЛОЖЬ, або ИСТИНА. Наприклад, =И(2+2=4; 2+3=5), Результат - ИСТИНА.

Функція ИЛИ або логічне додавання повертає значення ИСТИНА, якщо хоча б один з аргументів має значення ИСТИНА; повертає ЛОЖЬ, якщо всі аргументи мають значення ЛОЖЬ. Синтаксис: ИЛИ(логічний вираз 1;логічний вираз 2; ...)

Логічний вираз 1, логічний вираз 2,... це від 1 до 30  умов, що перевіряються, які можуть мати значення або ИСТИНА, або ЛОЖЬ. Наприклад, =ИЛИ(2+1=4; 2+3=5), Результат - ИСТИНА.

Функція НЕ міняє на протилежне логічне значення свого аргументу. Функція НЕ використовується в тих випадках, коли необхідно бути впевненим у тім, що значення не дорівнює деякій конкретній величині.

Синтаксис: НЕ(логічний вираз).  Логічний вираз – це умова або логічна функція, які можуть приймати два значення: ИСТИНА або ЛОЖЬ. Приклад, =НЕ(1+1=2), Результат - ЛОЖЬ.

У функцій ИСТИНА, ЛОЖЬ аргументів не мають й вони безпосередньо вводяться в комірки.

Завдання 2.  Створення таблиць

1.  Завантажте MicrosoftExcel та побудуйте таблиці 1 та 2 відповідно до наведених нижче. Виконайте у «шапках» потрібні об’єднання комірок, встановіть вирівнювання. Для «шапок» виконайте обмеження подвійною лінією.

2.  При заповненні стовпця Аргумент значеннями від 0,1 до 1,0 скористайтесь арифметичною прогресією з кроком 0,1.

3.  Результати збережіть у файлі з ім’ям Матстат.

Завдання 3. Виконання розрахунків з використанням математичних та статистичних функцій

1.  У таблиці Математичні функції для всіх значень аргументу Х обчисліть

Похожие материалы

Информация о работе