Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Обмін даними з використанням принципу OLE: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 5

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 5

Тема:  Програмні засоби роботи зі структурованими документами

Тема заняття: Обмін даними з використанням принципу OLE

Мета:  Навчитися робити обмін даними з використанням принципу OLE

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, принтер, операційна система Windows, табличний процесор Excel

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи. У звіті повинно бути: дата, тема, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття

1.  Теоретичні відомості щодо обміну даними між додатками

2.  Створення тексту у додатку Excel

3.  Формування даних до задачі

4.  Статистичний регресивний аналіз

5.  Графічний аналіз даних

6.  Обмін даними між додатком Excel та Word

7.  Збереження та друк результатів

Контрольні  питання

1.  За допомогою яких команд виконується  обмін даними ?

2.  Які можливості дає обмін даними ?

3.  Яка різниця між командами Правка ►Специальная вставка ► Связатьта Правка ► Специальная вставка Вставить?

4.  Навіщо потрібна функція РОСТ ?

Завдання та порядок їх виконання

Завдання  1. Теоретичні відомості щодо обміну даними між додатками

Прочитайте наведений нижче текст щодо обміну даними та запишіть його в зошит.

Ms Office дозволяє впроваджувати данні, які створені в одному додатку в інший додаток наприклад, діаграму створену в додатку Excel можна впроваджувати в документ Word. Зв’язування та впровадження - два метода обміну даних. Зв’язування використовується для динамічного відновлення даних в редакторі Word при їх зміні в Excel, це і є принцип OLE. Для зв’язування даних використовується команда Правка ►Специальная вставка ► Связать (перемикач) це коли дані Word із буфера пам’яті впроваджуються в документWordабо в документExcel чи навпаки.Якщо дані Excel впроваджуються із буфера пам’яті в документ Excel то є можливість установити у вікні Специальная вставка перемикачі як на рис.1 Якщо вказується операція то вона виконується з даними які є у буфері пам’яті та з тими що копіюються.

Рисунок 1. Спеціальна вставка

Якщо виконується впровадження даних  з буферу пам’яті без зв’язування тоді виконується команда: Правка ► Специальная вставка Вставить.

Завдання 2. Створення тексту

1.  Завантажте додаток Excel та наберіть наведений текст щодо обміну даними.

2.  Результати збережіть у файлі ОбмінПрізвище (папка: Група*Прізвище)..

Завдання 3. Формування даних до задачі

1.  Уважно прочитайте наведену нижче задачу. Задачу вирішувати згідно варіанту(варіанти N = 1 – 10).

У комерційному банку "Обрій" у першому півріччі були досягнуті показники, що подані в таблиці. У наступному півріччі при максимальній сумі вкладень необхідно зменшити суму міжбанківських кредитів до 600 - 650 тис. грн. і збільшити суму касових операцій до 400 - 450 тис. грн. Згідно одержаних даних необхідно зробити графічний аналіз даних.

2.  За допомогою програми Excel сформуйте вхідні дані і побудуйте таблицю 1 (1 півріччя).

3.  У таблиці зробіть необхідні обчислення: обчисліть «усього» активів, обсяг за перше півріччя, та питому вагу обсягу.  

Таблиця 1. Активи банку у 1ому півріччі

Активи

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Обсяг 1ого півріччя

Питома
вага
обсягу, %

Липень

Короткострокові кредити, тис. грн.

N00

N10

N20

N30

N40

N50

Довгострокові кредити, тис. грн.

10

15

20

25

30

35

Міжбанківські кредити, тис. грн.

100

105

110

115

120

125

Валютні рахунки, тис. грн.

300

275

250

225

200

175

Цінні папери, тис. грн.

175

150

125

100

75

50

Касові операції, тис. грн.

50

55

60

65

70

75

Усього, тис. грн.

Завдання 4. Статистичний регресивний аналіз

1.  За допомогою функції РОСТ обчисліть активи банку у липні.

Завдання 5. Графічний аналіз даних

1.  Виконайте графічний аналіз для активів банку у січні – липні (зробіть графік рис.1).

Рисунок 1. Графіки активів банку

Завдання 6. Обмін даними між додатком Excel та Word

1.  Скопіюйте графік і виконайте спеціальну вставку (Вставить та Связать ) у редактор Word.

2.  Результати збережіть у папці Група*Прізвище у файлах під назвою Зв’язанийПрізвище

Завдання 7. Пошук рішення

1.  Створіть копію таблиці 1і розташуйте її нижче.

2.  Зробіть пошук рішення у відповідності з умовами задачі.

Завдання 8. Збереження та друк результатів

1.  Отримані результати збережіть і надрукуйте  на  мережному принтері.

Похожие материалы

Информация о работе