Основи економічної інформатики. Системне забезпечення інформаційних процесів. Робота зі стандартними додатками ОС Windows: Методичні вказівки до виконання лабораторного заняття № 2, страница 2

1.9. Збережіть створений документ під ім'ям List.txt у папці Група зшифром групи (наприклад, Група 11Ф або у папці під своїм ім'ям) на доступному для вас диску.

Завдання 2. Створення Алгоритма обчислення вартості товару за допомогою геометричних примітивів редактора Paint

Короткі теоретичні викладки. При виборі геометричної фігури (прямокутника, багатокутника, еліпса, округленого прямокутника) на панелі інструментів внизу під панеллю інструментів з’явиться палітра настроювання інструментів, в якій зверху вниз розташовані фігури:

·  контур не зафарбовується всередині;

·  контур зафарбовується всередині так, щоб лінію контуру було видно;

·  контур зафарбовується всередині так щоб лінію контуру було не видно.

При виборі інструмента Линия абоКривая в геометричному меню з’явиться можливість вибрати необхідну товщину лінії. Для інструмента Надпись вибирають в палітрі настроювання інструментів елемент з прозорим фоном, якщо потрібно накласти один шар малюнка на другий.

Щоб зробити надпис всередині геометричної фігури треба спочатку зробити її десь на вільному місці а потім її виділити за допомогою інструмента Выделить та перемістити в середину геометричної фігури. Для редагування малюнка використовують такий інструмент як Ластик. Якщо якийсь геометричний елемент приєднується до малюнка то його необхідно спочатку виділити та встановити в палітрі настроювання інструментів прозорий фон (другий зверху) а потім методом перетягування приєднати його до малюнка

2.1.  Запустіть графічний редактор Paint (Пуск ►Программы ►Стандартные ► Paint).

2.2.  Переконаєтеся, що на колірній палітрі заданий чорний колір у якості основного і білий колір у якості фонового (основний колір графічного зображення встановлюється клацанням по колірній палітрі лівою кнопкою, а тло правою кнопкою мишки).

2.3. Дайте команду Рисунок Атрибуты, у діалоговому вікні Атрибуты задайте ширину малюнка, рівною 300 крапок і висоту - 300 крапок. Клацніть на кнопці ОК.

2.4. Виберіть з палітри інструментів інструмент Надписьта введіть текст: Алгоритм обчислення вартості товару як показано на рисунку 1.

2.5.  Виберіть інструмент Округлений прямокутник і в палітрі настроювання інструментів укажіть контур не зафарбовується всередині (перший зверху прямокутника).

2.6.  Методом протягання намалюйте витягнутий прямокутник у центральній частині області малюнка.

2.7. Виберіть інструмент Линия. У палітрі настроювання інструмента виберіть товщину лінії (першу зверху).

2.8.  Методом протягування намалюйте невеликий вертикальний відрізок прямої осторонь від витягнутого прямокутника.

2.9.  Виберіть інструмент Выделение з панелі інструментів. У палітрі настроювання інструмента виберіть режим з прозорим тлом (другий зверху).

2.10.  Методом протягання виділіть прямокутний фрагмент, що охоплює намальований відрізок прямої, але не зачіпає окружність. Комбінацією клавіш Ctrl + X помістите його в буфер пам'яті.

2.11. Вставте відрізок прямої в малюнок комбінацією клавіш Ctrl + V. Зверніть увагу, що виділення при цьому зберігається.

2.12.  Перемістіть виділений фрагмент так, щоб відрізок прямої примикав до витягнутого прямокутника знизу. Зверніть увагу на те, що фонова частина фрагмента не перекриває окружність.

2.13. Виберіть інструмент Надпись.

2.14. Методом протягання мишкою створіть область введення тексту (розмір області тексту залежить від розміру самого тексту) поза витягнутим прямокутником або всередині його. Уведіть слово “Початок” до виділеної області тексту. За допомогою панелі Шрифт (установлюється через меню Вид ► Панель атрибутів тексту) задайте підходящий розмір і накреслення шрифту. Щоб закінчити введення текста треба клацнути лівою клавішею мишки поза межами текста.

2.15. Виділити текст використовуючи інструмент Выделение. Методом перетаскування області введення текста помістіть слово  “Початок ” у центр витягнутого прямокутника (рис.1).

2.16. Клацніть поза областю уведення тексту, щоб перетворити текст у частину малюнка.

2.17. Намалюйте осторонь паралелограм використовуючи інструмент Линия та введіть до нього текст.

2.18. Приєднайте паралелограм до вертикальної лінії.

2.19. Вставте відрізок прямої в малюнок комбінацією клавіш Ctrl + V та приєднайте його знизу до паралелограма.

2.20. Використовуючи розглянуті методи намалюйте прямокутник, паралелограм, витягнутий прямокутник уведіть до них текст та з’єднайте їх так як показано на рис.1.