Основи економічної інформатики. Системне забезпечення інформаційних процесів. Робота зі стандартними додатками ОС Windows: Методичні вказівки до виконання лабораторного заняття № 2

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ №2

Тема: Основи економічної інформатики. Системне забезпечення інформаційних процесів

Тема заняття: Робота зі стандартними додатками ОС Windows. Редагування, копіювання текстових та графічних файлів і вставка їх у додатки.

Мета: Сформувати навички з редагування, копіювання текстових та графічних файлів і вставка їх у додатки.

Забезпечення заняття: Персональний комп'ютер, ОС Windows, додатки: Блокнот, WordPad, PAINT, Калькулятор, методичні вказівки.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи.Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття, короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках в 4 бали, при значних помилках в 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена оцінюється в 2 бали.

Зміст лабораторного заняття

1.  Створення текстового файлу та його редагування в текстовому редакторі Блокнот.

2.  Створення Алгоритма обчислення вартості товару за допомогою геометричних примітивів графічного редактора Paint.

3.  Вставка та форматування текстового файлу створеного в редакторі Блокнот та графічного об’єктуствореногоза допомогою графічного редактору Paintв редактор WordPad.

4.  Вставка символів із додатку «Таблиця символів» у текстовий редактор WordPad.

5.  Вставка результатів обчислень з додатку «Калькулятор» у текстовий редактор WordPad.

Завдання та порядок їх виконання

Завдання 1. Створення текстового файлу та його редагування в текстовому редакторі Блокнот

Короткі теоретичні викладки для редагування тексту. Місце, з якого відбувається введення тексту, визначається положенням курсору.

При роботі з текстовим редактором використовують різні комбінації клавіш та команди:

·  Якщо потрібно видалити символ або рядок, які розташовані за курсором, використовуйте клавішу DELETE.

·  Якщо потрібно видалити символ або рядок які розташовані перед  курсором, використовуйте клавішу BACKSPASE.

·  Для того, щоб додати в текст пустий рядок використовують клавішу ENTER.

·  Для виділеннясимвола використовують комбінацію: SHIFT + ®, слова SHIFT + CTRL + ®або двічі клацнувши мишкою по слову.

·  Виділені фрагменти тексту можна копіювати, вирізати і вставляти. Ці операції здійснюються через буфер обміну такими командами: Правка ►Копировать,Правка►Вырезать,Правка►Вставка.

·  Для роботи з фрагментами тексту використовують також комбінації клавіш: CTRL+C – копіювати в буфер, CTRL+X- вирізати в буфер, CTRL+V – вставити з буферу.

·  Для роботи з фрагментами тексту використовують і команди контекстного меню: Копировать, Вставить, Вырезать.

·  Щоб встановити курсор у початок документа та кінець використовують комбінації клавіш: CTRL + HOME та CTRL +END.

·  Щоб забрати виділений фрагмент у буфер пам’яті використовують комбінацію: SHIFT + DELETE.

·  Для вставки фрагмента текста з буфера пам’ятівикористовують комбінацію: SHIFT + INSERT.

1.1. Завантажте текстовий редактор Блокнот (Пуск►Программы ►Стандартные ►Блокнот).

1.2. Уведіть із клавіатури речення  Алгоритм рішення задачі (при уведенні заголовної букви втримуйте натиснутою клавішу SIFT) і натисніть клавішу Enter.

1.3. Далі уведіть із клавіатури такі речення: Економіко-математична модель, Постановка задачі натискаючи після уведення кожного речення клавішу Enter.

1.4. Розставте речення в документі в такій послідовності: Постановка задачі, Економіко - математична модель, Алгоритм рішення задачі виділяючи речення й переміщаючи їх через буфер обміну. При виділенні речення перевірте комбінацію клавіш: SHIFT + ®, SHIFT + CTRL + ®(або двічі клацнувши мишкою по слову). Спочатку виділіть речення Постановка задачі.

1.5. Дайте команду Правка ►Вырезать, щоб забрати виділений фрагмент у буфер обміну. Переконаєтеся, що він дійсно видаляється (вирізається) з документа.

1.6. Натисніть комбінацію клавіш CTRL + HOME, щоб установити курсор у початок документа. Дайте команду Правка ►Вставить, щоб вставити фрагмент із буфера обміну.

1.7. Установіть покажчик (вказівник) мишки на початок речення Алгоритм рішення задачі. Натисніть ліву клавішу мишки, не відпускаючи її, виділіть це речення методом протягування.

1.8. Натисніть комбінацію клавіш CTRL + X або SHIFT + DELETE перемістіть текстовий курсор в кінець документа використовуючи комбінацію клавіш: CTRL +END та вставте новий фрагмент із буфера обміну використовуючи комбінацію CTRL + V або SHIFT + INSERT потім натисніть ENTER.

Похожие материалы

Информация о работе