Основи офісного программування. Проектування додатку з умовним циклом: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 5

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 5

Тема:  ОСНОВИ ОФІСНОГО ПРОГРАММУВАННЯ

Тема заняття: Проектування додатку з умовним циклом

Мета:  Закріпити теоретичні відомості щодо створення додатків з умовним циклом та виробити уміння та навички створення додатків.

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, принтер, операційна система Windows, офісний пакет програм MS Office, методичні вказівки до лабораторного заняття.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи. Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття, короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття

1.  Теоретичні відомості щодо створення додатків з умовним циклом.

2.  Побудова економіко-математичної моделі, алгоритму, інтерфейсу та коду рішення задачі з умовою на початку циклу.

3.  Збереження проекту та запуск програми в роботу.

4.  Побудова економіко-математичної моделі, алгоритму, інтерфейсу  та коду рішення задачі з умовою в кінці циклу.

5.  Збереження проекту та запуск програми в роботу.

Контрольні запитання

1.  Що таке циклічний обчислювальний процес з умовою?

2.  Які бувають цикли з умовою?

3.  Які оператори використовуються для циклів з умовою?

4.  На що вказують слова:  While Until в операторах циклу?

5.  Як працють різні види операторів для організації умовних циклів?

6.  Як використати функію  MsgBoxв умові для організації циклу?

7.  Поясніть кожний рядок першої програми та другої.

8.  Запропонуйте інші варіанти програм.

Завдання 1. Теоретичні відомості щодо створення додатків з умовним циклом

Програмування циклу з невідомими числом повторень. Для програмування циклічних процесів оброблення інформації зі заздалегідь невідомим числом повторень використовуються різні форми оператора циклу з умовою. Цикл з умовою – це багаторядковий оператор, перший рядок якого починається з ключового слова Do (виконати), а останній – з ключового слова Loop (цикл). Синтаксис циклу з умовою має два різновиди:

Do    Умова                                             Do

Оператори, що повторюються             Оператори, що повторюються

Loop                                                         Loop Умова 

Умова буває двох типів: While (умова з продовженням -True)та Until (умова завершення циклу - False), які записуються після ключових слів Do та Loop а потім записується сама умова.

Наприклад.

Do  While Умова      Do  Until Умова        Do                                 Do

Оператори                 Оператори                 Оператори                    Оператори  

Loop                           Loop                           Loop While Умова Loop Until Умова

Завдання 2. Побудова економіко-математичної моделі, алгоритму, інтерфейсу та коду рішення задачі з умовою на початку циклу

Відкрийте документ Word та збережіть його з імя ЛБР5, в документі запешіть Економіко-математичну модель задачі 1.

Задача 1. При відвідуванні магазина покупець здійснює покупки в процесі знайомства з товаром, тобто заздалегідь не відомо, які товари будуть куплені. Необхідно визначити вартість всіх покупок. Передбачити випадок, коли не було проведено жодної покупки.

Економіко-математична модель

Вартість купленного товару визначається по формулі

S = Ціна1*Кількість1 + Ціна2*Кількість2 +…….+ Цінаi*Кількістьi + Цінаn*Кількістьn,

де n =0, 1, 2,…..

Випадок, коли не було здійснено ні однієї покупки, відповідає n = 0.

Алгоритм рішення задачі

Рис. 1. Алгоритм рішення задачі 1

Побудова інтерфейсу рішення задачі 1

Відкрийте форму. На формі для розрахунку використати командну кнопку, заголовок якої повинен бути Обчислити а ім’я cmdОбчислити.

Перейдіть до вікна напису коду та наберіть код програми рішення задачі.

Код програми

OptionExplicit ’ Обов’язковий опис змінних

Private Sub cmdОбчислити_Click()

DimcurЦіна As Currency, intКількість As Integer, i As Integer, curS As Currency

curS = 0 :i = 0

Do While MsgBox(”Чи будуть ще покупки?”, vbQuestion + vbYesNo, “Покупки”)=vbYes

i = i + 1

curЦіна=CCur(InputBox(“ВведітьЦіну, i & ”- й товар))

intКількість =CInt(InputBox(“Введіть кількість”, i & ”- й товар”))

curS = curScurЦіна* intКількість

Loop

MsgBox”Вартість усіх покупок ” &  Format (curS, “0.00”) & “ грн”, , “Дякуемо за покупки”

End Sub

Код програми в OpenОffice

Похожие материалы

Информация о работе