Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Рішення фінансово-економічних задач: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 7

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 7

 Тема:  ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОБОТИ ЗІ СТРУКТУРОВАНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Тема заняття: Рішення фінансово-економічних задач

Мета: Виявити рівень знань, навичок автоматизації оброблення інформації з використанням логічних, статистичних функцій, математичних формул та технології пошуку рішення в табличному процесорі Excel при рішенні фінансово-економічних задач.

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, принтер, операційна система Windows, табличний процесор Excel.

Вимоги до оформлення роботи: У звіті  повинні бути: дата, тема, план заняття, короткий виклад завдань, результати, відповіді на контрольні питання.

Критерії оцінювання: робота виконана в повному обсязі оцінюється  в 5 балів; при незначних помилках – 4 бала; оцінка 3 - при значних помилках; робота, виконана з грубими помилками, частково або незахищена, оцінюється в 2 бала.

План заняття

1.  Використання функції ЕСЛИ в системах страхового забезпечення.

2.  Використання функції РОСТ при страхуванні урожаю.

3.  Використання технології пошуку рішення при аналізу страхових операцій.

4.  Збереження результатів.

Контрольні  питання

1.  Який синтаксис логічної функції ЕСЛИ?

2.  Коли використовують функцію ЕСЛИ?

3.  Що таке логічний вираз у функції ЕСЛИ?

4.  Який синтаксис статистичної функції РОСТ?

5.  Які існують статистичні функції для прогнозування?

6.  Який тип даних  використовується у аргументах функції РОСТ?

7.  Навіщо потрібна технологія пошуку рішення?

8.  Як записати технологію пошуку рішення у загальній формі?

9.  Що таке цільова функція?

Завдання та порядок їх виконання

Завдання 1. Використання функції ЕСЛИ в системах страхового забезпечення

Ознайомтесь з умовами задачі і за допомогою табличного процесора MS Excel вирішити її.

Задача 1. Вартість об’єкта становить 5678 грн. /змінна а/, страхова сума – 5N% вартості /змінна  б/, де N – номер варіанту.

 Збиток страхувальника /змінна з/ у результаті ушкодження об’єкта може бути: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 грн (див. таблицю). Обчисліть різницю між сумами страхового відшкодування при страхуванні об’єкта по системі першого ризику і пропорційним відшкодуванням.

При обчисленні відшкодування по системі 1 ризику скористайтеся логічною функцією ЕСЛИ. Відшкодування по системі 1 ризику дорівнює збитку але не перевищує страхову суму.

Пропорційне відшкодування розраховується по формулі: х / з = б / а.

Зробіть графічний аналіз даних. Для різниці сум відшкодувань побудуйте гістограму залежності від збитку.  Результати збережіть у файлі з ім'ям «Відшкодування».

(Варіанти 1 – 10:  1 варіант N=1; 2 – N=2; 3 – N=3; 4 – N=4; .....9 варіант - N=9; 10 - N=0).

        Таблиця 1 - Системи страхового забезпечення

Номер

Вартість
грн
.
 (а)

Страхова сума,
грн
.
 (б),

Збитки,
грн
.
 (з)

Відшкодування,
 грн.

Різниця,
грн.

Питома вага
 збитків ,
%

1 ризик

пропорційне (х)

1

1000

2

2000

3

3000

4

4000

5

5000

Завдання 2. Використання функції РОСТ при страхуванні урожаю

Ознайомтесь з умовами задачі і за допомогою MS Excel треба її вирішити.

Задача 2.Урожайність сільськогосподарської культури за 5 років становила згідно таблиці 2. Страхова компанія зобов'язувалась відшкодувати збитки, яких зазнавав фермер від недоотримання урожаю в розмірі 70%. Закупівельна ціна культури представлена у таблиці. Знайдіть страхове відшкодування. За допомогою статистичної функції РОСТ зробіть прогноз збитків на 2011 – 2013 роки. Результати збережіть.

Таблиця 2 - Страхування урожаю

Рік

Урожайність, ц/га

Площа
посіву, га

Ціна,
грн./ц

Збитки, грн.

Відшкодування
страхове, грн.

план

факт

2006

21

15

110

30

2007

22

17

130

32

2008

23

19

150

34

2009

24

21

170

36

2010

25

23

190

38

Завдання 3. Використання технології пошуку рішення при аналізу страхових операцій

Ознайомтесь з умовами задачі і за допомогою MS Excel вирішити її.

Задача 3. Якими будуть планові платежі на наступний рік по страхуванню за рахунок організацій і страхуванню пасажирів за умови, що сума за рік в обох випадках буде в інтервалі 700 – 740 грн, а загальний результат (у цільовій комірці) збережеться. Визначить питому вагу платежів по особистому страхуванню.У транспонованій таблиці за допомогою фільтрації залиште данні для 2  і 3 кварталів. Результати збережіть.

                Таблиця 3 - Аналіз страхових операцій (поточний рік).

Код

Платежі по видах

страхування

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Сума за рік,
грн
.

1

Страхування життя,
грн.

145400

145622

145801

145988

2

Страхування від
нещасних випадків, грн.

2950

3055

3065

3125

3

Страхування за рахунок
 організацій, грн.

180

190

200

210

4

Страхування пасажирів,
грн.

160

165

170

175

5

Разом (особисте
 страхування), грн.

6

Питома вага (Разом -
особисте страхування), %

Похожие материалы

Информация о работе