Програмні засоби роботи з базами та сховищами данних. Створення звіту і його друк: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 7, страница 2

Завдання 5. Створення звіту за допомогою Конструктора звітів

5.1.  На вкладці Отчеты клацніть Создать.

5.2.  У вікні Новый отчет виділіть Конструктор, у списку джерел оберіть запит Успішність студентів** і клацніть ОК. У результаті у вікні бази даних з'явиться порожній бланк звіту в режимі конструктора. Перегляньте його.

Завдання 6. Введення полів запиту в Область даних звіту

6.1.  Активізуйте команду Список полей з меню Вид. У результаті у вікні бази даних з'явиться вікно запиту Успішність студентів**.

6.2.  Перетягніть з запиту в область даних усі поля, крім поля Група.

Завдання 7. Створення заголовка звіту

7.1.  Для того щоб у звіті була область заголовка звіту, необхідно активізувати команду Заголовок з меню Вид. Створіть область заголовка звіту.

7.2.  Клацніть у панелі елементів керування по піктограмі  (Надпись).

7.3.  У області заголовка створіть прямокутник і введіть напис “Звіт про успішність студентів.

7.4.  Усуньте зі звіту області Колонтитулы, активізувавши команду Колонтитулы з меню Вид.

7.5.  Збережіть звіт з ім'ям Звіт про успішність**.

7.6.  Перегляньте звіт з режиму конструктора у режимі Образец (Вид ►Образец).

Завдання 8. Створення в звіті заголовка групи

8.1.Перегляньте вікно звіту в режимі конструктора. Зверніть увагу на відсутність області заголовка групи

8.2.  Активізуйте команду Сортировка и группировка з Виду (Вид Сортировка и группировка).

8.3.  У вікні Сортировка и группировка в колонці Поле/Выражение за допомогою списку полів виберіть поле Група.

8.4.  У колонці Порядок сортировки встановіть По возрастанию.

8.5.  У області Свойства группы встановіть Заголовок группы - Да, Группировка - По полному значению.

8.6.  Закрийте вікно Сортировка и группировка. Перегляньте вікно звіту. Зверніть увагу на присутність області заголовка групи.

8.7.  Перетягніть в область заголовка групи поле Група. Збережіть звіт. Перегляньте звіт у режимі Образец.

Завдання 9. Форматування і редагування звіту

9.1.  Перейдіть у режим конструктора.

9.2.   Установите шрифт Arial Cyr.

9.3.  Відредагуйте вид проекту звіту, переміщуючи прямокутники в області даних.

Для цього спочатку необхідно виділити потрібний прямокутник, потім навести на його сторону покажчик мишки. Як тільки покажчик прийме форму руки, треба захопити прямокутник і перемістити в інше місце. Зверніть увагу, що при переміщенні поля переміщуються одночасно і поле, і його назва. Якщо Ви бажаєте перемістити ці прямокутники окремо, треба навести покажчик мишки на маркер у лівому верхньому куту прямокутника, щоб він прийняв форму руки з витягнутим вказівним пальцем.

9.4.  Виділіть заголовок звіту й встановіть для нього розмір шрифту 20, жирний.

9.5.  Виділіть заголовок групи й встановіть для нього розмір 16, курсив, підкреслений.

9.6.  У області даних для елементів керування Надпись встановіть розмір шрифту 10, а для елементів Поля  - розмір шрифту 14.

9.7.  Перегляньте звіт у режимі Образец. При необхідності внесіть корективи. Збережіть звіт.

9.8.  Виведіть першу сторінку звіту на друк.

Завдання 10. Створення малюнка і вставка малюнка у звіт

10.1.  Активізуйте кнопку ПУСК. Активізуйте додаток Paint

10.2.  Створіть малюнок-емблему для звіту, скопіюйте його у буфер обміну і закрийте Paint.

10.3.  Вставте малюнок-емблему в заголовок звіту і відредагуйте.

10.4.  Збережіть звіт і перегляньте його у режимі Образец.

10.5.  Закінчіть роботу з MicrosoftAccess.

Контрольні питання


  1. Що таке звіт? Для чого він потрібен?
  2. Як створити звіт за допомогою майстра?
  3. Як згрупувати дані у звіті? Як відсортувати дані?
  4. Як створити заголовки звіту, групи даних?
  5. Як створити звіт за допомогою Автоотчета?
  6. Як створити звіт в режимі Конструктора?
  7. Як встановити колонтитули, заголовок і примітку? Як їх усунути?
  8. Як вставити малюнок у звіт?