Оформлення web-сторінок. Прийоми форматування тексту у web-документі: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 3

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 3

Тема: ОФОРМЛЕННЯ WEB-СТОРІНОК

Тема заняття:  Прийоми форматування тексту у web-документі

Мета: Оволодіти прийомами форматування тексту у Web-документі

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, принтер, ОС Windows ХР, редактори Блокнот та MS Word, браузер Internet Explorer

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи.Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати роботи, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття

1.  Теоретичні відомості.

2.  Створення та збереження файлів.

3.  Створення простого документа  HTML.

4.  Створення та редагування тексту.

5.  Форматування HTML документа.

6.  Створення фону HTML документу.

7.  Створення гіперпосилань у Web документі.

8.  Створення закладок та гіперпосилань у документі Word.

Контрольні запитання

1.  Який порядок створення HTML документа ?

2.  Яка структура HTML документа ?

3.  Для чого призначений атрибут тега ?

4.  Які парні та непарні теги Вам відомі ?

5.  Які логічні й фізичні теги Вам відомі ?

6.  Яке форматування можна виконати на Web-сторінці ?

7.  Як створити фон на Web-сторінці ?

8.  Які види фону можна зробити на Web-сторінці ?

Завдання та порядок їх виконання

Завдання 1. Теоретичні відомості

1.  Ознайомтеся з наведеними нижче теоретичними відомостями стосовно створення та форматування HTML документа.

Створення та форматування html документа

І. Структура. Документи HTML мають наступну структуру: об’яву, заголовок, тіло, коментарі. Об’ява. Пара тегів <html>  </html> повідомляють браузеру, що між ними міститься документ у форматі HTML. Заголовок.Між тегами <head>  </head> міститься інформація про документ: назва (між тегами <title>), ключові слова, опис, інше. Тіло. Воно розміщується після тегу <body>. Коментарі. Вони не відображаються браузером, наприклад, <!   Це коментар>.

ІІ. Теги. HTML документ, крім звичайного тексту, має теги - спеціальні команди розмітки. Тег містить наступні символи: ліву кутову дужку < ; ім’я , наприклад, pre; необов’язковий атрибут; необов’язковий слеш - / ; праву кутову дужку >. Атрибут містить: ім’я, наприклад, align; знак =; значення атрибуту, наприклад, center. Доцільно заключати значення атрибуту в лапки (одинарні чи подвійні).

ІІІ. Парні-непарні теги. Теги бувають парні й непарні. Більшість тегів мови HTML (наприклад,  <HTML>, <TITLE>, <HEAD>, <FONT>, теги форматування) потребують тег з символом < / >для закриття команди. Існують теги, наприклад, <Р> , для яких кінець команди ставити не обов’язково. Є теги (наприклад: <ВР>, <НР>), для яких тег кінця команди непотрібний. Існують команди, які мають так звані атрибути, які модифікують команду. Теги можна писати як великими, так і маленькими буквами; більшості сучасних браузерів байдуже, якого розміру буква.

IV. Форматування. HTML-документ, який міститься між тегами <body>  </body>, може містити заголовки, форматований текст, таблиці тощо. Форматування гіпертекстового документа може бути авторським (використовується тег <pre> ) або безпосереднім. Такі теги, як <p> - абзац, <hr> - горизонтальна лінія, <br> - обрив рядка відносяться до безпосереднього форматування. У HTML-документі можливе наступне форматування: центрування тексту - <p align=center>; вирівнювання тексту ліворуч або праворуч; можливість розділяти текст горизонтальною лінією - <hr>. Текст можна робити жирним за допомогою тега <b>, курсивом - <i>, підкреслювати - <u>, робити збільшеного розміру - <big>, зменшеного - <small>, створювати верхній індекс - <sup> чи нижній - <sub>. Можна створювати маркіровані чи нумеровані списки, робити вкладені списки будь-якої глибини. Для цих тегів обов’язковим є наявність закриваючого тега. У тексті можна змінювати шрифт, його розмір, колір. Текстовий рядок можна розміщувати над рисунком (top) під рисунком (bottom) або навколо його (middle); перелічені значення атрибутів використовуються з тегом <img src….>.

Похожие материалы

Информация о работе