Процес виготовлення офсетних друкарських форм (Лабораторна робота № 1)

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Лабораторна робота № 1

«Процес виготовлення офсетних друкарських форм»

Виконали:

Ст.гр. ВПС-08-2

Нанівська К. О.

Дембовська К. О.

Харків 2010

Лабораторна робота №1

Вивчення процессу виготовлення видань в обкладинці

1.  Мета роботи:

       Одержати відомості про основні операції виготовлення видань в обкладинці.

2.  Зміст роботи

  Знайомство зі схемою технологічного процесу виготовлення видань в обкладинці, скомплектованих вкладанням або накладанням.

  Оцінка якості виготовлених видань.

3.  Теоретичне обгрунтування роботи

Видання в обкладинці можна виготовити за такою схемою:

Малюнок 1.Загальна схема брошуровального процесу виготовлення видань в обкладинці.

      3.1 Розрізання віддрукованих аркушів

      Видання, які випускають в м’якій обкладинці частіше за все складаються з простих зошитів. Ці зошити у залежності від типу друкарського обладнання одержують безпосередньо з рулонних друкарських машин або у процесі обробки відбитків, одержаних на аркушевих друкарських машинах. У другому випадку виготовлення зошитів складається з таких операцій як розрізка аркушів на частини, їх фальцування і пресування. Необхідність розрізки аркушів на частини виникає у тому випадку, коли з одного аркуша одержують декілька зошитів або декілька обкладинок.

Віддруковані аркуші, обкладинки та іншу продукцію розрізають на одноножових паперорізальних машинах.

      3.2 Фальцування аркушів – це операція згинання аркушів у зошити заданих форматів та конструкцій. Застосовують різні варіанти фальцювання, які характерізуються кількістю згинів і взаємним їх розташуванням на аркуші. За кількістю згинів фальцування може бути одно-, два-, три- та чотири- згинне.

     У залежності від взаємного розташування згинів у зошиті фальцювання буває п е р п е н д и к у л я р н е (малюнок 2а), коли кожен наступний згин перпендикулярен попередньому; п а р а л е л ь н и м, коли кожен наступний згин паралелен попередньому; к о м б і н о в а н и м ( малюнок 2б), коли поєднуються перпендикулярні та паралельні згини. 

            

Малюнок 2. Варіанти трьохзгинної фальцовки.

     Варіант фальцювання вибирають для кожного конкретного видання заздалегідь, при проектуванні формних і друкарських процесів в залежності від багатьох умов: призначенні видання, його обсягу, формату, тиражу, товщини тиражного паперу, а також від технічного оснащення брошюровального цеха.

     Для книжкових видань, віддрукованих на аркушевих машинах найбільше використання отримало перпендикулярне фальцювання. Цій варіант фальцювання є самим практичним та економічним.

     Фальцювання здійснюється на фальцювальних машинах. Під час фальцювання задруковані аркуші, що подаються по одному, послідовно проходять через фальцювальні апарати і виходять на приймальний пристрій у вигляді сфальцованих зошитів і формуються в пачки приймально-пресуючим пристроєм.

     За способом утворення згинів розрізняють ножові і касетні фальцювальні апарати. У кожнім апараті на місці майбутнього згину утворюється петля, яка захоплюється й ущільнюється валиками, що обертаються. У результаті цього утворюється згин. При цьому в ножових апаратах згин утворюється за допомогою ударного ножа, а в касетних – за допомогою спеціальної касети. Ножові фальцапарати забеспечують високу точність фальцювання, але дозволяють одержувати тільки перпендикулярне фальцювання. Касетні фальцапарати дозволяють одержувати більше варіантів фальцювання, швидкість їх роботи вища, але точність фальцювання трохи менше. За видом фальцапаратів розрізняють ножові фальцювальні автомати, касетні і комбіновані.

Похожие материалы

Информация о работе