Тематика рефератів за курсом «Державне регулювання економіки»

Страницы работы

Содержание работы

Тематика рефератів за курсом:

 «Державне регулювання економіки»

 1. Сучасні теорії державного регулювання економіки.
 2. Проблеми державного регулювання  в умовах формування ринкової економіки  в Україні.
 3. Методи і засоби державного регулювання економіки.
 4. Національна політика економічної безпеки України.
 5. Держзамовлення і держконтракти в системі державного регулювання.
 6. Нова інвестиційна політика України.
 7. Державне регулювання нової НТП, її пріоритети.
 8. Податкова політика, як один з ефективних важелів державного регулювання економіки.
 9. Антимонопольне державне регулювання економіки.
 10. Нові підходи до розвитку зовнішньоекономічного співробітництва України
 11. Вільні економічні зони: можливості і перспективи.
 12. Державні програми підтримки малого бізнесу (у світі й Україні).
 13. Проблеми формування і реалізації програм, планів, прогнозів державного рівня.
 14. Державне регулювання і керування інвестиціями в Україні в умовах формування ринкового механізму.
 15. Регіональна соціально-економічна політика: сутність, структура, основні напрямки реалізації.
 16. Сучасна аграрна політика держави: особливості формування і здійснення.
 17. Державне планування – найважливіший інструмент державного регулювання  в Україні.
 18. Проблеми приватизації і шляхи їхнього рішення в Україні.
 19. Типи макропланування, сучасна практика їх використання.
 20. Кредитно-банківські важелі регулювання ринкової економіки
 21. Бюджетна політика держави в умовах формування ринкового механізму.
 22. Соціальна політика держави і шляхи її реалізації.
 23. Механізм державного регулювання політики цін.
 24. Основні форми і методи держрегулювання територіальних пропорцій і регіональних ринків.
 25. Платіжний баланс як інструмент державного регулювання економіки.
 26. Регулювання ринку праці і зайнятості населення.
 27. Задачі і проблеми державного регулювання  зовнішньої торгівлі.
 28. Європейське співтовариство в 2000-і роки:  нові пріоритети інтеграційної політики.
 29. Державне екологічне регулювання.
 30. Закордонний досвід регулювання і програмування:

      США, Росія, Польща, Швеція, Китай, Німеччина, Японія, Франція, Юж.Корея і т.д.

Похожие материалы

Информация о работе