Сучасні демографічні процеси в регіонах України, страница 7

Сучасна профілактична діяльність державних органів і суспільних установ І икож може значною мірою згладити дію соціальних факторів, які формують сімейне її І.й ополуччя. Серед таких заходів доцільно виділити наступні: підвищення загальної к \ її І.тури населення; розширення мережі дошкільних закладів (особливо на селі); ІІоІІІпшення системи соціального контролю і соціальної допомоги сім'ям з боку чк-цсвих органів влади.

Чепцева А. О. ІДСД НАН України, м.Київ

БІЖЕНЦІ ЗА САМОВИЗНАЧЕННЯМ: НОВИЙ АСПЕКТ СТАТУСНОЇ ПРОБЛЕМИ ПОШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ

Після розпаду соціалістичного табору Україна зіткнулась з новою проблемою

міїсовим напливом біженців. Останній перепис зафіксував, що кількість біженців за

І пмоїшзначенням є в 2,5 рази більша, ніж за статусом. Проблема біженців за

> нмонизначенням залишається поза зоною уваги науковців. Дана робота присвячена

мипнїіу саме цієї категорії осіб.

За даними перепису 2001 р., в Україні зареєстровано 8358 осіб, які визначають • І-І Іе як біженці. З них - 41% громадяни України, 25% — країн СНД і Балтїї. Особи без І рпміідянства становлять 29,3%. Близько 64% від загальної кількості біженців - особи

31

аморальні норми поведінки стали мало чи не нормою нашої дійсності. Життя за принципом "Ти мені - я тобі" в обхід суспільних норм і стало саме тією нормою, котра часто визначає нашу поведінку, а корупцією, особливо серед держслужбовців, тепер нікого не те, що не здивуєш, а й не злякаєш. Уникнення від сплати податків не те що не засуджується, а на побутовому рівні вітається. Якщо не приносити щось з роботи - то чого туди ходити? Тягти щось додому - в жодному разі не крадіжка, А в головах людей домінує думка - кожному треба жити;

=> звичайно, це спрощений підхід, але він наштовхує нас на думку що при вивченні згаданих вище явищ потрібно чітко визначати тип того чи іншого суспільства і окреслювати домінуючі соціальні норми і орієнтири та межові їх параметри;

=> якщо в країні більша частина її мешканців проживає за межею бідності -то бідність і є тією нормою (мається на увазі нормою як лише детермінантом існуючого стану) для суспільства, якщо корупція вразила усі сфери суспільного буття - то вона і є суспільним орієнтиром для вирішення тих чи інших питань;

=> тому в умовах "бідних, а точніше маргінальних, економік" формування маргінальних груп має певні особливості. За аналогією з концепцією "андеркласу", можна виділити й іншу групу котра зміщується за "межу", де панують інші цінності - ауерклас (оуєг - над, з англ.) - групи, які починають цілеспрямовано покидати первинне середовище, які засудили існуючий стан речей і формувати нове суспільство, засноване на суспільних цінностях і демократичних задах. До нього можна відносити тих, хто вже нині починає становити так званий середній клас -»| саме ця, нехай поки незначна когорта має стати каталізатором розвитку і об'єктом! рівняння іншим. Цікавий приклад у підтвердження - досвід Австралії. Нація, котра складалася із злочинців, дезертирів, рецидивістів і їм подібним, за 150 років стала однією з найзаконослухняніших. У її нетрях зросли ті, які зуміли зруйнувати норми "життя за поняттями", провести соціальні реформи і повести за собою по шляху повернення до законослухняності, високих морально-етичних норм і цінностей демократії.

Антонюк В.П, к.е.н., ІЕП НАН України, Донецьк

ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

УКРАЇНИ

Формування в Україні засад соціальної держави передбачає суттєве посиленні соціальної політики, насамперед забезпечення високого рівня життя населенні, реалізації економічних прав кожного громадянина.