Сучасні демографічні процеси в регіонах України

Страницы работы

Содержание работы

СУЧАСНІ ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Білоконь І. В.

к.е.н. доцент КНЕУ, м. Київ

Фащевський М.І.

д-г.н.., РВПС України НАН України, м. Київ

 90.  ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Для сучасного етапу розвитку України характерні не лише низький рівень розвитку економіки, а й повне руйнування відтворювальних демографічних процесів. Країна перебуває, по суті, в глибокій демографічній кризі, яка спричинена дуже низьким рівнем народжуваності та високим рівнем смертності, особливо населення в працездатному віці.

За останніх 12 років народжуваність в Україні зменшилась на 36,2% (з 12,7% у 1990 р. до 8,14 % у 2002 р.). При цьому найвищі показники народжуваності залишаються в західному регіоні (Рівненський - 11,4%, Закарпатській — 11,3%, Волинській - 11,1% та інших областях), а найнижчі в індустріальних областях: Донецькій - 6,5%, Луганській - 6,5%, Харківській - 7,1%. Якщо порівняти показники народжуваності України з західними країнами, то помітно різке відставання. Як приклад, рівень народжуваності у Норвегії становить 13,6%, Франції - 12,6%, Великобританії- 12,3%, Португалії- 11,4%, а в Ізраїлі-21,5%.

Зростають показники смертності населення в Україні. Нині вона становить 15,6% проти 12,7% у 1990 р., в т. ч. у Чернігівській області смертність складає 19,9%, Сумській - 17,9%, Кіровоградській - 17,9%, Черкаській - 17,6%.

Смертність чоловіків у всіх вікових групах значно перевищує смертність жінок. Так, у найактивнішому працездатному віці - 30-39 років смертність чоловіків у 3,5 раза вища від смертності жінок у цьому віці.

Високою залишається і смертність дітей до 1 р.. Нині цей показник становить 10,3%, в той час як у Фінляндії- 4%, Австрії- 4%, Данії- 4%, Німеччинні - 5%.

Високий рівень смертності призвів до зниження середнього рівня тривалості життя населення. Тепер в Україні він становить 73 роки для жінок і 62,3 роки для чоловіків проти відповідно 82,4 і 76,4 роки у Швейцарії, 81,8 і 76,7 роки у Швеції, 80,3 і 74 роки у Німеччині, 81,5 і 74,3 роки в Іспанії. За цим показником У країн — на 108 місці у світі.

Основними чинниками демографічної кризи в Україні є високий рівень безробіття - зареєстрованого, так і особливо прихованого, мізерна допомога сім'ям з дітьми, низький рівень пенсійного забезпечення, високий рівень бідності (до 70% населення республіки).

Гарантії держави щодо забезпечення прав людини на працю, пристойне життя, безкоштовне лікування, заснування сім'ї, на підтримку материнства і дитинства є формальними і не впливають позитивно на демографічну ситуацію у країні. Незабезпечення цих фундаментальних прав людини - основна причина скорочення чисельності населення України більше ніж на 4 млн. за останні 10 років.

Нині в Україні основною стала проблема не поліпшення здоров'я людей, а елементарного його збереження. Саме погіршення здоров'я населення в результаті економічних, екологічних і соціально-психологічних факторів є основним наслідком

20

підвищення рівня смертності в усіх вікових групах. Відбуваються зміни і в основних причинах смертності працездатного населення. Основними стали нещасні випадки, які пов'язані з транспортом, травмами на виробництві, отруєння, в т. ч. і алкоголем. За останніх 10 років смертність від алкоголізму зросла у 1,5 раза, а захворюваність на алкогольні психози - у 2 рази.

Слід сказати, що нині в Україні нема цілеспрямованої демографічної політики, а заходи соціального захисту населення недостатні і значною мірою недієві.

Сучасна демографічна ситуація в Україні - це результат не лише кризових явищ в економіці, але і основний показник погіршення здоров'я населення, гальмо формування ринку праці і успішного розвитку економіки країни.

Заставецька О.В. д.г.н., доцент

Заставецька Л.Б., студентка

ТДПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль

ВПЛИВ ПРОЦЕСУ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

В умовах погіршення демогеографічної ситуації в Україні загалом і її регіонах зокрема відбувається зміна статево-вікової структури населення на користь старших вікових груп. Такий процес називається старінням населення і є найбільш характерним для тих регіонів, де найнижчі показники народжуваності і найбільші обсяги зовнішньоміграційних процесів. До таких регіонів належить і Тернопільська область, серед жителів якої люди пенсійного віку становлять 24,1% від загальної кількості населення, а діти - 22,3%. Внаслідок активізації міграційної діяльності та шсншення кількості народжень у області постійно зменшується чисельність і частка працездатного населення, яка становить основу трудових ресурсів; у 2001 р. вона становила 55,6% населення.

Особливо високими темпами процес старіння населення відбувається у сільській місцевості, і саме тут він найсильніше впливає на (Зменшення обсягів Ірудового потенціалу. Серед сільських жителів частка працездатного населення вже менше половини (49,7%), діти становлять 20,5%, а люди старшого віку - 29 %. Трохи кращі з погляду старіння населення показники у міських населених пунктах: серед міських жителів діти становлять 19,9%, люди працездатного віку - 16,3%. А для обласного центру, куди були спрямовані донедавна потужні потоки робочої сили у області, ці показники ще є кращими (вони в останні роки погіршуються через значну еміграцію населення за кордон).

Похожие материалы

Информация о работе