Сутність концепції маркетингу. Маркетингове середовище. Маркетингова товарна політика. Новий товар і маркетинг. Маркетингова цінова політика. Розподіл товарів маркетингу, страница 7

3. Методи, орієнтовані на конкуренцію:

3.1. Метод встановлення ціни за рівнем поточних цін;

3.2. Метод визначення ціни за рівнем конкурентоспроможності товару;

3.3. Метод встановлення ціни на підставі торгів.

3. Цінові стратегії.

1. Стратегія встановлення цін на нові товари:

 - стратегія зняття вершків – унікальні, ексклюзивні товари

- стратегія глибокого проникнення на ринок – для високо еластичних товарів і широкого кола покупців. Для захоплення високої частки ринку встановлюється найнижча початкова ціна, а високі обсяги продажу товару дозволяють суттєво знизити витрати.

2. Стратегія встановлення цін в межах товарної номенклатури або асортименту;

3. Стратегія корегування цін.


Тема 6. Розподіл товарів маркетингу.

1. Канали розподілу товарів.

Політика розподілу – це організація ефективної збутової системи для продажу товарів, яка включає створення мережі оптових і роздрібних підприємств, складів, пунктів технічного обслуговування, виставкових залів, визначення маршрутів товароруху, організацію транспортування та інші проблеми.

Поняття розподілу об’єднує регулювання усіх процесів і заходів, спрямованих на переміщення товарів в просторі та часі від місця виробництва до місця споживання.

Вирішення проблем розподілу ускладнюється внаслідок таких причин:

1. При виборі каналів і систем розподілу завжди існують альтернативи або достатньо велика кількість варіантів вирішення проблеми розподілу. Підприємство повинно вибрати оптимальний варіант;

2. Вибір системи розподілу відноситься до стратегічних рішень підприємства і тому створена збутова система не може бути змінена в короткі строки.

Реалізація продукції в більшості випадків відбувається через посередників. Використання посередників насамперед вигідно виробникам, оскільки вони контактують з обмеженим колом клієнтів.

Причини, що обумовлюють використання посередників:

- організація процесу розподілу потребує певних фінансових ресурсів;

- створення оптимальної системи розподілу потребує відповідних знань і досвіду в сфері кон’юнктури ринку, методів розподілу і торгівлі.

- завдяки контактам, досвіду і спеціалізації, посередники більш кваліфіковані і з меншими витратами забезпечують широку доступність товару і доведення його до цільових ринків.

Канал розподілу – це сукупність юридичних і фізичних осіб, які виконують посередницькі функції і приймають на себе або допомагають передати будь-кому іншому право власності на товар на шляху від виробника до споживача.

Функції каналу розподілу:

- науково-дослідна робота;

- налагодження контактів з потенційними споживачами;

- пристосування товару до вимог споживачів (маркування, пакування, фасування, монтаж);

- транспортування та складування товару;

- стимулювання збуту;

- фінансування;

- прийняття відповідальності і ризику.

Види каналів розподілу:

1. Прямі канали пов’язані з переміщенням товарів і послуг без участі посередників. Такі канали використовують виробники, які працюють на обмежених цільових ринках і контролюють свою програму маркетингу.

2. Непрямі канали розподілу пов’язані з переміщенням товарів і послуг від виробника до посередника, а вже потім до споживача. Використовують виробники, які намагаються охопити достатньо великі ринки, планують збільшення обсягів продажу і згодні відмовитись від посиленого контролю за ринком.

3. Змішані канали об’єднують риси перших і других.

Канал розподілу має певні характеристики: довжину та ширину.

Довжину каналу визначає кількість посередників, через яких товар проходить на шляху від виробника до споживача.

Рівень каналу – це будь-який посередник, який працює в каналі. Розрізняють канал нульового рівня, однорівневий, дво- і більше рівневий.

Ширину каналу визначає кількість незалежних учасників на кожному рівні каналу. Кількість учасників збуту в свою чергу ініціюється типом збуту, який використовує виробник.

Розрізняють такі типи збуту: