Сутність концепції маркетингу. Маркетингове середовище. Маркетингова товарна політика. Новий товар і маркетинг. Маркетингова цінова політика. Розподіл товарів маркетингу, страница 5

Можна виділити 3 основних підходи до визначення нового товару:

1.         Новим вважається будь-який виріб, який вперше випускається підприємством;

2.         Новим вважається товар, який має прогресивні відмінності від товарів-аналогів, існуючих на ринку;

3.         За сукупністю критеріїв, що у комплексі характеризують товар:

            - функція

            - конструкція

            - форма...

З точки зору маркетингу виділяють 5 груп нових товарів:

1.  Товари, що не мають аналогів на ринку і є результатом принципово нових відкриттів і винаходів, тобто є насідком якісних проривів в науці (комп‘ютер);

2.  Товари, що мають принципове якісне удосконалення стосовно товарів-аналогів, які є на ринку і ці товари вносять істотні зміни в рівень і якість задоволення потреби (кольоровий телевізор);

3.  Товари, що вже існують на ринку і мають певні удосконалення з попереднім варіантом, що дає більш зручне задоволення потреби (малогабаритні телевізори);

4.  Товари зі зміненим зовнішнім оформленням;

5.  Товари ринкової новизни або товари, нові тільки для конкретного ринку.

2. Процес створення нового товару.

1.  Генерація та відбір ідей.

Мета – виробити якомога більше ідей та знайти найбільш перспективну з погляду на цільові ринки. Джерела нових ідей поділяються на: внутрішні – власні потреби підприємства, його ресурси і власні співробітники; і зовнішні – наука, споживачі, конкуренти, постачальники і посередники.

На цьому етапі існує вірогідність здійснення помилок двох типів:

- коли підприємство вирішує почати розробку нового товару, а пізніше переконується, що це рішення було помилкове;

- коли підприємство відмовляється від розробки, а згодом цю ідею успішно реалізують конкуренти.

2.  Розробка концепції товару та її тестування.

На цьому етапі формується розгорнуте уявлення про товар, його споживчі характеристики. Розробники товару виходять з того, що новий товар повинен відповідати потребам, які сформуються на ринку в момент виходу товару.

3.  Розробка ринкової стратегії.

-  описання цільового ринку, пози ціанування товару, а також завдання по обсягах продажу, частці ринку, прогнозованих прибутках;

-  попередня ціна, заплановані канали розподілу, маркетингові витрати;

-  прогнози обсягів продажу і норми прибутку на 5 років, а також опис стратегії маркетингу.


4.  Економічний аналіз.

Визначення вірогідності досягнення обсягів продажу, частки ринку і прибутків. При цьому встановлюють максимальні та мінімальні величини вказаних показників, а також дають детальний аналіз чинників, що сприяють або не сприяють досягненню таких параметрів, тобто фактично обґрунтовується фінансова привабливість нового товару.

Проводиться аналіз всіх внутрішніх ресурсів підприємства (фінансових, виробничих, кадрових, організаційних тощо)

Наслідок – розробка планів по досягненню мети.

5.  Розроблення товару.

Концепція нового товару втілюється у реальний виріб. Приймаються рішення відносно конструкції товару, матеріалів, з яких його виробляти, технології виробництва, упаковки тощо. Якщо дозволяють ресурси, то створюється кілька варіантів товару, і після випробувань залишається найкращий.

6.  Пробний маркетинг.

Це випробування товару в реальних ринкових умовах. Підприємство. Випустивши пробну партію товару, проводить його тестування на реальному ринку. Це дає можливість виявити не тільки недоліки товару, але й проаналізувати інструменти маркетингового комплексу: ціну, розподіл, просування.

7.  Комерційна реалізація суттєво залежить від попереднього етапу. Головна увага зосереджується на таких питаннях: коли виводити новий товар, де його пропонувати. Для кого в першу чергу пропонувати, яким чином просувати товар на ринок.

Головне завдання – рентабельна реалізація товару.

3. Фактори успіху нового товару.

-  ступінь відповідності товару потребам споживачів;

-  переваги товару над товарами конкурентів або наявність відмінних властивостей;