Сутність концепції маркетингу. Маркетингове середовище. Маркетингова товарна політика. Новий товар і маркетинг. Маркетингова цінова політика. Розподіл товарів маркетингу, страница 2

4.  управління і контроль:

-  планування маркетингу

-  організація маркетингової діяльності

-  інформаційне забезпечення

-  контроль


Тема 2. Маркетингове середовище

1. Маркетингове середовище

Маркетингове середовище – це сукупність активних суб’єктів і сил, які діють за межами підприємства і впливають на можливості служби маркетингу встановлювати та підтримувати з цільовими споживачами стосунки ділового співробітництва.

Мікросередовище утворюють сили, які безпосередньо стосуються самого підприємства та його можливостей взаємодії із споживачами, постачальниками, посередниками, конкурентами. Чинники мікросередовища вважають відносно контрольованими чинниками з боку підприємства:

-  споживачі

-  постачальники

-  посередники

-  конкуренти

-  контактні аудиторії (фінансові кола, ЗМІ...)

Макросередовище складають певні фактори або сили, які не піддаються прямому контролю з боку підприємства. Це неконтрольовані чинники середовища:

-  демографічні

-  економічні (рівень доходів громадян)

-  природні

-  науково-технічні

-  політичні

-  культурні

2. Етичні та соціальні аспекти маркетингу

Існує 2 важливі проблеми етики:

1. Прихильність до концепції маркетингу не завжди гарантує етичну поведінку підприємців. Прояви: неправдиві рекламні заяви, використання шкідливих речовин, порушення строків і умов зберігання продуктів, радіоактивна обробка продуктів харчування і т.д.

2. Підприємства, задовольняючи потреби одних людей, порушують права інших людей (тютюн, алкоголь, наркотики)

В світовій практиці існує етичний кодекс маркетингової діяльності, в якому подано етичні вимоги відносно кожного елементу комплексу маркетингу: товару, ціни, розподілу, просування. Значна увага приділена співпраці підприємства зі споживачами.

Існує 2 тенденції вирішення соціальних та етичних проблем маркетингу:

- створення нормативних актів, які передбачають максимальне додержання існуючих прав і свобод споживача.

- створення екологічно чистих, безпечних для людини товарів з особливим їх маркуванням (екоярлики)

3. Нормативно-правова база маркетингу

Законодавство про маркетинг має 3 цілі:

- забезпечення чесної конкуренції, яка надає можливість споживачу зробити розумний вибір;

- захист споживача від недобросовісної комерційної практики;

- захист інтересів суспільства.

4. Сучасні тенденції маркетингу

Сучасні підприємства стикаються зі зміною цінностей і орієнтирів у споживачів, із змінами в економіці, з погіршенням стану довкілля, зростанням конкуренції в глобальних масштабах

Тенденції:

зростання частки некомерційного маркетингу. Маркетинг став стратегією таких некомерційних організацій, як лікарні, музеї, філармонії та церкви. (Ватикан виділив 20 млн. доларів);

прискорення глобалізації економічних процесів сприяє збільшенню географічного охвату ринків, обсягам закупок і виробництву, розміщенню підприємств по всьому світу. Це суттєво ускладнює маркетингову діяльність і глобалізує конкуренцію;

бум інформаційних технологій створює нові можливості для вивчення споживачів і спостереження за ними для розробки нових товарів з урахуванням індивідуальних потреб, для створення більш ефективних методів просування товарів, для спілкування зі споживачами;

необхідність підвищення рівня моральної і соціальної відповідальності;

критика маркетингу з боку суспільства:

- високі ціни;

- використання прийомів введення в оману;

- нав’язування покупок;

- заплановане швидке старіння товарів;

- неякісні або шкідливі для здоров‘я товари;

- погане обслуговування малозабезпечених споживачів.


Тема 3. Маркетингова товарна політика

1. Поняття товару.

Товарна політика охоплює різноманітні аспекти роботи з товаром. Це формування товарного асортименту, модифікація існуючих виробів, зняття з виробництва застарілих, розробка і випуск на ринок нових товарів, забезпечення належного рівня якості і конкурентоспроможності. Важливе значення має створення привабливої упаковки, використання штрих-коду, створення вдалої марки товару. Підкріплює позиції товару організація сервісу, гарантії, які надаються підприємством, умови доставки тощо.