Сутність концепції маркетингу. Маркетингове середовище. Маркетингова товарна політика. Новий товар і маркетинг. Маркетингова цінова політика. Розподіл товарів маркетингу

Страницы работы

Содержание работы

Маркетинг

Тема 1: Сутність концепції маркетингу. 2

1. Визначення маркетингу. 2

2. Еволюція змісту і концепцій М... 3

3.Функції та модель маркетингової діяльності 4

Тема 2. Маркетингове середовище. 5

1. Маркетингове середовище. 5

2. Етичні та соціальні аспекти маркетингу. 5

3. Нормативно-правова база маркетингу. 5

4. Сучасні тенденції маркетингу. 6

Тема 3. Маркетингова товарна політика. 7

1. Поняття товару. 7

2. Класифікація товарів. Асортимент. 8

3. Концепція життєвого циклу товару. 9

4. Ринкова атрибутика товару. 10

Тема 4. Новий товар і маркетинг. 11

1. Поняття нового товару. 11

2. Процес створення нового товару. 11

3. Фактори успіху нового товару. 12

4. Якість і конкурентоспроможність нового товару. 12

Тема 5. Маркетингова цінова політика. 13

1. Фактори, що впливають на цінову політику. 13

2. Методи ціноутворення. 14

3. Цінові стратегії. 14

Тема 6. Розподіл товарів маркетингу. 15

1. Канали розподілу товарів. 15

2. Форми організації оптової торгівлі. 17

3. Форми підприємств роздрібної торгівлі. 18

4. Рішення в системі збутової логістики. 19


Тема 1: Сутність концепції маркетингу

1. Визначення маркетингу

Маркетинг – активна діяльність в сфері ринку

-  вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб за допомогою обміну

-  механізм забезпечення нормального рівня життя

-  діяльність по забезпеченню наявності потрібних товарів і послуг для потрібної аудиторії в потрібному місці в потрібний час по підходящій ціні і при здійсненні необхідних комунікацій

Особливості:

1.  це економічний процес – маркетинг забезпечує контакт виробника і споживача і допомагає здійсненню взаємовигідних обмінів. Він є чинником раціональної орієнтації суспільного виробництва і відтворення.

2.  як філософія сучасного бізнесу – передбачає певну аналітичну роботу підприємця, яка передує виробництву, тобто виробляється безумовно тільки те, на що є попит у суспільстві.

3.  як ведуча функція управління підприємством – визначає виробничу інноваційну інвестиційну діяльність підприємства

3 головні аспекти маркетингу:

1. аналітичний (розуміння ринків). Під М в цьому аспекті розуміють комплекс інструментів вивчення ринків, за допомогою яких розробляють стратегію і тактику М, яка дозволяє суттєво знизити ризики роботи на ринку.

2. активний (проникнення на ринки). Під М розуміють рекламу, стимулювання збуту і тиск на споживачів, тобто комплекс найбільш агресивних інструментів продажу, які використовуються для захоплення існуючих ринків.

3. ідеологічний (образ мислення). М – архітектор суспільства споживання, або ринкова система, в якій продавці комерційно експлуатують покупців, створюючи все нові і нові потреби.


2. Еволюція змісту і концепцій М

Існує 5 концепцій М:

1. Концепція удосконалення виробництва (пасивний М). Характерна для економічного середовища, яке має такі характеристики:

- наявність достатньо ємного потенційного ринку при обмеженій пропозиції

- невеликі доходи значної частини потенційних споживачів

- потреби стабільні, відомі і традиційні

- практична відсутність конкуренції

(ринок країн, що розвиваються). Пріоритетами підприємства в цей період є створення і пропозиція товарів за невисокою ціною з примітивними характеристиками. М при цьому зводиться до організації потоку вироблених товарів від виробника до споживача і забезпеченню їх доступності в торговій мережі. Всі зусилля підприємства зосереджуються на зменшенні витрат.
Пріоритет – виробництво

2. Концепція удосконалення товару. Головний принцип – орієнтація більшості споживачів на товари і послуги, які перевершують існуючі аналоги за своєю якістю і експлуатаційними характеристиками. Ці товари забезпечують споживачам більшу вигоду, і за це вони готові платити більш високу ціну. Пріоритет – поліпшення якісних характеристик товарів

3. Концепція інтенсифікації збутових зусиль. Спрямована на створення ефективних систем збуту, які здатні в одиницю часу продавати величезну кількість вироблених товарів. Найбільш ефективною системою зараз вважається система самообслуговування.

4. Традиційна концепція М (активний М). Базується на визначенні потреб і дослідженні ринку і створенню саме таких товарів, які найкраще у порівнянні з конкурентами задовольняють потреби певної групи споживачів. Реалізується тоді, коли потреби базового ринку достатньо забезпечені. Пошук незадоволених потреб.

5. Концепція соціально-етичного М (інтелектуального споживання). Сформувалась у 1980-ті роки. Заснована на тому, що М створює певний баланс між потребами і бажаннями споживачів, цілями виробників і довгостроковими інтересами суспільства. Під впливом таких чинників, як обмеження природних ресурсів, погіршення екології, негативними наслідками споживання деяких товарів (тютюн, алкоголь, наркотики). Ініціатори – рух „зелених” (енвайроменталізм) та рух по захисту прав споживачів (консьюмалізм)


3.Функції та модель маркетингової діяльності

Функції маркетингу:

1.  аналітична – вивчення ринку, споживачів, фірмової структури ринку, товарної структури ринку, аналіз внутрішнього середовища підприємства тощо.

2.  виробнича:

-  організація виробництва нових товарів

-  організація матеріально-технічного постачання

-  управління якістю і конкурентоспроможністю продукції

3.  збутова:

-  організація системи товароруху

-  проведення цілеспрямованої товарної, збутової політики, організація та виконання сервісу.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Маркетинг
Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
147 Kb
Скачали:
0