Стратегія розвитку підприємства в сучасних умовах (на прикладі АТЗТ “ВОДАН”)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ВСТУП

Успішний розвиток економіки країни прямо залежить від того рівня, на якому знаходяться її національні підприємства. Тільки випускаючи високоякісну продукцію, здатну вільно конкурувати з імпортними аналогами і займати ведучі місця на світових ринках, держава може розраховувати на стабільне економічне зростання.

Випуск високоякісної, конкурентноздатної продукції тісно зв'язаний з постійним упровадженням НТП на виробництві, застосуванням сучасного високопродуктивного устаткування, освоєнням нових видів продукції,  використанням новітніх систем менеджменту на підприємствах.

У величезній і складній системі виробництва важливо чітке, злагоджене функціонування всієї системи в цілому, а не тільки бездоганна робота  її окремих ланок. Саме таку задачу цілеспрямованого впливу на всі елементи виробництва в умовах інтенсивного розвитку економіки і досягнення високої економічної ефективності вирішує розробка стратегії розвитку організації.

Підприємство являє собою живий  організм, що постійно розвивається. Визначити як саме повинно  розвиватись підприємство,  куди йти і до чого прагнути – головне завдання вищого менеджменту організації.

Результати, яких досягає підприємство, оцінюються з точки зору їх відповідності вимогам об’єктивних законів ринкової економіки, а також господарським завданням, що ставляться перед підприємством у визначений період.

Мета  роботи складається в розробці теоретичних і методичних підходів до стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах.

Об’єктом дослідження магістерської дипломної роботи є розвиток підприємства.

Предмет дослідження – стратегія розвитку підприємства в сучасних умовах.

Практична частина  дослідження з використанням методів аналізу проведена на прикладі АТЗТ “ВОДАН”, яке є національним виробником велосипедних запчастин і комплектуючих.

Методом аналізу називається спосіб системного комплексного вивчення, виміри й узагальнення впливу окремих факторів на виконання господарських планів і на динаміку господарського розвитку, здійснюваний шляхом обробки спеціальними прийомами показників плану, обліку, звітності й інших джерел інформації.

Метод аналізу реалізується через його науковий апарат, що представляє собою сукупність прийомів дослідження, багато з яких  застосовуються не тільки в аналізі, але й в інших науках. Основними прийомами є наступні: прийом порівняння, угруповання, виділення «вузьких місць» і ведучих ланок

Похожие материалы

Информация о работе