Стратегія маркетингу: особливості розробки і реалізації

Страницы работы

Фрагмент текста работы

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ

Маркетинг

Курсова робота

на тему:

“Стратегія маркетингу:

особливості розробки

і реалізації”

Виконав: студент 4 курсу

денної форми навчання

Григораш П.В.

Перевірив: д.е.н.

 Єрмошенко М.М

Роботу захищено “__” ___________ 2003 року з оцінкою “__________”.

Підпис викладача ___________.

Київ –2003


Зміст

Вступ......................................................................................................3

1.  Стратегії маркетингу як основа маркетингових планів:

1.1.  Сутність, роль та концепції стратегічного

 Маркетингу........................................................................5

1.2.  Процес стратегічного планування....................................8

2.  Розробка та реалізація маркетингової стратегії:

2.1.  Моделі розробки маркетингових стратегій....................12

2.2.   Вибір стратегії маркетингу підприємства.....................15

2.3.  Методи розробки маркетингових програм....................17

2.4.  Реалізація стратегії маркетингу......................................20

3.  Організація стратегії маркетингу на прикладі

ВАТ “Аерофлот — Російські Міжнародні Авіалінії” ...................22

Висновок.............................................................................................26

Список використаної літератури......................................................28


Вступ

Перехід до ринку поставив перед підприємствами задачі по формуванню нової політики, створенню нових структур і підрозділів, що визначатимуть стратегічне управління і плани по просуванню на ринок продукції та розвитку. За часи існування України як самостійної держави сформувались усі умови для переходу маркетингової діяльності на стратегічне планування.

Але дотепер в області керування спостерігаються старі тенденції мислення і поводження. Також причиною не використання стратегічного методу планування була відсутність достатньої кількості високо кваліфікованих фахівців у даній області, і слабка розвиненість підрозділів стратегічного управління.

Але зараз необхідно реагувати на зміни в функціонуванні підприємств, адже глобалізація в функціонуванні підприємств різних країн, включаючи українські, надає нових якостей в їх діяльності, врахування яких потребує використання саме стратегічного планування.

Суттєвий розвиток теорії та практики стратегічного планування, які дозволяють перейти до наукових методів аналізу сучасного стану підприємств і передбачення майбутнього в їх розвитку дозволяє виправити становище та почати ефективно застосовувати цей метод планування діяльності організації.

          Саме через ці причини вибрана проблема є досить актуальною для організацій та підприємств нашої країни на даний момент.

В цій роботі будуть розглядатись такі аспекти цієї проблеми як сутність поняття стратегій маркетингу, їх роль та концепції, процес стратегічного планування.

Також розкрито поняття сутності та процесу розробки і реалізації маркетингової стратегії, а саме: моделі та методи розробки маркетингових стратегій та їх вибір та безпосередньо реалізація стратегій маркетингу.

Для закріплення цього матеріалу та демонстрації важливості розкритих принципів та методів розглянуто процес організації стратегії маркетингу на прикладі ВАТ “Аерофлот — Російські Міжнародні Авіалінії”.


1.  Стратегії маркетингу як основа маркетингових планів.

1.1. Сутність, роль та концепції стратегічного маркетингу.

Перш за все необхідно дати визначення стратегії. В літературі є багато визначень поняття „стратегія”.  Але вони в основному збігаються до такого: стратегія – це узагальнена модель довгострокового курсу дій у вигляді сукупності визначених перспективних цілей (пріоритетів) і способів (рішень) їх досягнення, в якій співставлень намічені цілі та можливості їх реалізації[1].

Маркетингова стратегія є системною сукупністю теоретичних

Похожие материалы

Информация о работе