Питання до письмового іспиту з дисципліни «Обробка текстової інформації», страница 2

50.  Загальні правила верстки видань.

51.  Верстка складних видів текстів.

52.  Верстка з ілюстраціями.

53.  Особливості верстки різних видів видань (книжки).

54.  Особливості верстки різних видів видань (журнали).

55.  Особливості верстки різних видів видань (газети).

56.  Особливості верстки різних видів видань (акциденція малих форм).

57.  Особливості верстки різних видів видань (афішно-плакатна акциденція).

58.  Вимоги до друкарської продукції для дітей.

59.  Кодування символів ASCII, OEM, Mac. Формати шрифтових файлів.

60.  Формати текстових документів.

61.  Формування змісту, алфавітних і предметних показчиків, нумерації сторінок.

62.  Програми виправлення граматичних і орфографічних помилок. Призначення і можливості.

63.  Програми-перекладачі. Призначення і можливості.

64.  Програмні засоби сканування і оптичного розпізнавання тексту. Призначення і можливості.

65.  Програми управління шрифтами. Призначення і можливості.

66.  Проаналізувати показники якості набору (шрифтові, координатні, фоторепродукційні)

67.  Дати оцінку основним показникам якості шрифту (контрастність, насиченість, щільність, місткість, комплектність)

68.  Дати оцінку основних параметрів шрифту (гарнітура, кегль, насиченість).

69.  Прийоми для виділення окремих місць у тексті

70.  Можливі варіанти розташування заголовків на сторінці видання

71.  Проаналізувати параметри, що впливають на форматування абзаців (виключка, відступи, відбивки, буквиці, лінійки)

72.  Дати оцінку показникам, на які слід звертати увагу під час вибору редакторів тексту

73.  Дати оцінку показникам, на які слід звертати увагу під час вибору програми верстки

74.  Дати оцінку показникам, на які слід звертати увагу під час вибору програм оптичного розпізнавання символів

75.  Дати оцінку показникам, на які слід звертати увагу під час вибору програм-перекладачів тексту

76.  Дати оцінку показникам, на які слід звертати увагу під час вибору програм автоматичної перевірки правопису і виправлення помилок

77.  Застосування шрифтів у текстових редакторах

78.  Ознаки, які визначають вибір формату видань

79.  Варіанти оформлення шпальт набору

80.  Вибір шрифтового оформлення видання

81.  Підготовка рукопису. Вимоги до авторського рукопису

82.  Суб’єкти редакторської підготовки видання

83.  Визначення структури видання (вступна частина, основний текст, заключна частина)

84.  Формування вступної частини видання (авантитул, об’ява, титул, оборот титулу, фронтіспис, зміст, список ілюстрацій, скорочень, передмова, вступ)

85.  Формування заключної частини видання (післямова, додаток, примітки, бібліографія, предметний вказівник)

86.  Складання таблиці стилів форматування абзаців

87.  Вимоги до основних складових комп’ютерної видавничої системи

88.  Дати порівняльну характеристику поширених програм верстки

89.  Дати порівняльну характеристику поширених текстових редакторів

90.  Проаналізувати можливості програми верстки InDesign.