Сегментація ринку. Принципи і критерії сегментації. Методи розробки цільового ринку, страница 4

     Для оцінки своїх порівняльних переваг підприємству необхідно зробити сегментацію по основних конкурентах.

     Для оцінки власної конкурентної позиції необхідно мати інформацію про основних конкурентів по таких блоках, як продукт, ціна, канали збуту, комунікації і т.д. Чітке  визначення  власної конкурентної позиції  дозволить визначити механізми пристосування до того чи іншого сегмента ринку.

     Г) СЕГМЕНТАЦІЯ ПО КАНАЛАХ ЗБУТУ

Сегментація по каналах збуту – це визначення  числа і ємності однотипних збутових точок, торгових посередників, через яких можуть бути реалізовані продукти. В процесі такої сегментації визначають порівняльну рентабельність різних варіантів збуту, обсяги і умови реалізації по кожному з них, динаміку і перспективи зростання обсягів продажу.  Тут же визначаються цінові діапазони при реалізації продукту по кожному каналу збуту, вимоги до упаковки продукту, сертифікацію та інші умови збуту. Основою сегментації ринку по каналах збуту є класифікація   збутових точок.

     Д) НІШЕВА СЕГМЕНТАЦІЯ

     Диференціація запитів споживачів і прагнення знизити конкурентний прес призвело до нового напрямку в маркетингу - пошуку "ніші" ринку.  Nidus - гніздо. Ніша - порівняно невеличкий сегмент ринку, на якому невеличка фірма концентрує свої зусилля. Ніша представляє собою обмежений по масштабам вид бізнесу або сферу  господарчої діяльності з визначеним колом споживачів.

     Ніша трактується як ситуація або вид діяльності, спеціально призначений для чиїхось індивідуальних вимог, характеристик, і відбиває сутність індивідуального підходу в маркетингу. Така діяльність може бути дуже успішною, якщо дається відшукати для себе такий вузький ринок, специфічні потреби якого фірма в змозі задовольнити. Тобто, ідея роботи на нішу полягає в концентрації цільового сегмента ринку до такого рівня, коли особливість, специфічність вимог і запитів клієнтів фірми дозволяють їй досить тривалий час займати практично монопольне положення.

Ознаки ніші :

·   високоіндивідуалізовані запити споживачів, для визначення яких потрібний певний набір  взаємодоповнюючих продуктів;

·  невелика і стабільна потенційна ємність ринку;

·  значне послаблення конкуренції.

       Звичайно сегменти ринку – це великі групи споживачів. Які можна легко ідентифікувати на даному ринку, наприклад покупці розкішних автомобілів. Маркетинг на рівні ринкових ніш концентрується на підгрупах, які існують всередені цих сегментів. Ніша – це група споживачів, яка  утворюється  в результаті поділу сегментів  на підсегменти або виділення груп споживачів з чітко визначеними особливостями.

В той час як сегменти достатньо великі і звичайно приваблюють увагу декількох конкурентів, ніші завжди менше по розмірах. Як правило, їх займає одна компанія або дві компанії. Передбачається, що компанії, які діють у нішах, настільки глибоко розуміють і вміють задовольняти нужду і потреби своїх споживачів, що представники ніші готові платити за товари і послуги  компанії більш

високу ціну. 

Зайняття ніші означає для невеликої компанії можливість витримати конкуренцію, зосередивши свої обмежені ресурси на обслуговуванні вузьких ринкових ніш, які не представляють інтересу або на які не звернули увагу їх більш крупні конкуренти.

Для багатьох ринків ніші стали нормою.

       Пошук ніші нагадує пошук вільного простору , вакууму, що треба скоріше заповнити. По суті, ніша ринку - це сполучення назрілих і цілком усвідомлених потреб і проблем споживача з не цілком усвідомленими нетрадиційними формами, засобами і методами їхнього рішення і задоволення.  Роль маркетингу в даному випадку зводиться до визначення місця і засобу сполучення проблем і потреб із найбільше оптимальними рішеннями.

     Пошук ніші (прийоми):

■  нові підприємства можуть знайти для себе нішу на вже існуючих ринках як постачальники комплектуючих виробів і вузлів для великих фірм;

      ■   виявлення ніші, де ослаблена конкуренція;

 ■  цілком нова сфера діяльності.

Щоб правильно вибрати нішу ринку для підприємства, необхідно знайти практичне застосування здібностям, знанням, кваліфікації на ринку. Одним із способів визначення ніші є  інновації в галузі реалізації продуктів – тобто маркетингові інновації, або післяпродажний сервіс.

      3. МЕТОДИ РОЗРОБКИ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ