Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності функціювання державного сектору економіки України

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Зміст

Вступ                                                                                                                                   3

1.  Аналіз основних макроекономічних показників та показнікив,

 які характеризують структуру державного сектрору в                             

економіці України                                                                                                   4

1.1.  Аналіз основних макроекономічних показників                       4

1.2.  Аналіз показників питомої ваги державного

сектору економіки                                                                               8

2.  Підвищення ефективності функціювання державного

сектору економіки України                                                                                  11

3.  Підвищення ефективності функціювання державного сектору

 економіки: іноземний досвід                                                                            16

Висновок                                                                                                                           19

Список використаної літератури                                                                               20


Вступ

Я вважаю, що підвищення ефективності функціювання державного сектору економіки насьогодні є дуже актуальною проблемою, яка потребує негайного аналізу та вирішення з боку державних органів влади. Неефективність існуючої системи викликає багато проблем в економіці України, а вирішення цієї проблеми призведе до повної стабілізації економіки України.

Основні цілі та завдання моєї роботи – провести аналіз основних макроекономічних показників та показнікив, які характеризують структуру державного сектрору в економіці України. Проаналізувати програми по підвищенню ефективності функціювання державного сектору економіки які реалізуються в Україні. Проаналізувати іноземний досвід по підвищенню ефективності функціювання державного сектору. Виділити основні проблеми функціювання державного сектору економіки України.

Проаналізувавши існуючу ситуацію та враховуючи іноземний досвід я спробую дати пропозиції щодо підвищення ефективності функціювання державного сектору економіки України.


1. Аналіз основних макроекономічних показників та показнікив, які характеризують структуру державного сектрору в економіці України

1.1. Аналіз основних макроекономічних показників

Стану економіки будь-якої країни неможливо охарактеризувати без аналізу основних макроеконих показників.  Існує багато різноманітних показників, котрі відображають стан різних сфер економіки країни,розвиток економіки вцілому, кількість безробітних тощо. Для того, щоб проаналізувати стан економіки України я вибрав наступні показники: валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу, основні засоби, продукція промисловості, інвестиції в основний капітал, експорт та імпорт товарів.

Макроекономічні показники Табл. 1.

Роки

ВВП у розрахунку на одну особу,%

Основні засоби,%

Продукція промисловості,%

Інвестиції в основний капітал,%

Експорт товарів,%

Імпорт товарів,%

2000

105,9

101,0

113,2

114,4

118,8

116,6

2001

109,2

102,4

114,2

120,8

109,7

112,0

2002

105,2

101,1

107,0

108,9

111,1

107,4

2003

109,6

103,3

115,8

131,3

124,1

134,7

2004

112,1

103,2

112,5

128,0

139,0

126,9

2005

115,3

103,0

113,3

123,2

117,9

129,3

Слід зазначити, що економісти виділяють 1999 рік, як рік подолання кризи в економіці та стабілізації економічних процесів в Україні. Тому було б доречно порівняти показники по відношенню до 1999 року.

Роки

ВВП у розрахунку на одну особу

Основні засоби

Продукція промисловості

Інвестиції в основний капітал

Експорт товарів

Імпорт товарів

2000

1,059

1,01

1,132

1,144

1,188

1,166

2001

1,156

1,034

1,293

1,382

1,303

1,306

2002

1,217

1,046

1,383

1,505

1,448

1,403

2003

1,333

1,08

1,602

1,976

1,797

1,889

2004

1,495

1,115

1,802

2,529

2,498

2,397

2005

1,723

1,148

2,041

2,861

3,110

3,099

Порівняльні показники по відношенню до 1999 року Табл. 2

Приклад виконання розрахунків зробимо на прикладі Основні засоби:

1) Показник 2000 = 1*101,0/100 = 1,01

2) Показник 2001 = 1,01*102,4/100 =1,034

3) Показник 2002 = 1,034*101,1/100 = 1,046

4) Показник 2003 = 1,046*103,3/100= 1,08

5) Показник 2004 = 1,08*103,2/100 = 1,115

6) Показник 2005 = 1,115*103,0/100 = 1,148

Проаналізуємо окремі макроекономічні показники показники.

Рис. 1 ВВП у розрахунку на одну особу по відношенню до 1999 року

            ВВП у розрахунку на одну особу по відношенню до 1999 року постійно зростає. Слід зауважити, що потенціальний приріст ВВП у кожному році міг бути вищим, але багато факторів, насамперед політичних впливають на уповільнення зростання ВВП.

Рис 2. Основні засоби по відношенню до 1999 року

            Дуже повільними темпами проходить оновлення основних засобів виробництва, велика частка основних засобів, особливо на державних підприємствах – до 90%, вже відпрацювала свій ресурс і мала бути вилученою з процесу виробництва.

Рис 3. Продукція промисловості по відношенню до 1999 року

            Кожен рік має місце приріст промислової продукції, що здійснюється

Похожие материалы

Информация о работе