Розробка заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства

Страницы работы

Фрагмент текста работы

РОЗДІЛ 3

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА І ОЦІНКА ЗАПРОПОНОВАНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

3.1. Розробка заходів, спрямованих на підвищення ефектив­ності діяльності підприємства.

Корейсько-російська компанія Rolsen Electronics (торговельна марка Rolsen), зі штаб квартирою в Кореї, діє на українському ринку з 1999 року. У Росії компанія Rolsen виробляє телевізори, кондиціонери, пральні машини, пилососи, монітори, DVD-програвачі, телефони.

З невеликої ділянки з "відкруткової" зборки пилососів за декілька років завод у Фрязіно перетворився в сучасний виробничий комплекс повного циклу. Резерв виробничих потужностей заводу дозволяє крім власної продукції також випускати іншу побутову продукцію на замовлення фірм.

Серед недоліків можна виділити незадовольняюча, неефективність післяреалізаційного обслуговування, , відсутність деяких функцій у порівнянні з іншими конкурентними товарами. Для усунення цього необхідно продовжити проводити модернізацію діючого встаткування, а це вимагає додаткових капіталовкладень.

Нововведення у виробничий процес дозволять замінити застаріле обладнання й машини, більше сучасними які прискорюють виробничий процес, одночасно підвищуючи його ефективність, а також будуть відповідати встановленим нормам і стандартам. Відновлення у виробничому процесі сприяє збільшенню виробничої потужності, зниженню виробничих витрат, скороченню витрат на оплату праці, але при цьому зменшиться кількість працівників тому що автоматизоване встаткування вимагає участі всього декількох кваліфікованих фахівців.

Виходячи з того, що попит на пилососи з кожним роком потрохи, але постійно зростає, то для завоювання внутрішнього ринку підприємству необхідно розширити виробництво.

Для розширення виробництва необхідно в першу чергу впрвадити сучасний цех металлоштамповки, який в стані забезпечити випуск будь-якої необхідної кількості деталей корпусів для пилососів і будь-яких інших комплектуючих з металу російського виробництва, у ціну якого не входять ні мита, ні транспортні витрати. Розширення парку технологічного встаткування для повноцінного штампування окремих деталей, які на даний момент закуповуються теж є необхідним кроком задля підвищення ефективності виробництва.

Необхідно впровадити автоматичну лінію монтажу компонентів і хвильової пайки. Реконструювати та автоматизувати систему вхідного й вихідного контролю за якістю продукції, за для забезпечення продукції відповідність світовим стандартам якості.

Впровадження прогресивних конвеєрних лінії з автоматичними регулювальними й контрольними постами, які призначені не тільки для випуску пилососів, але й телевізорів, моніторів, кондиціонерів, пральних машин, джерел харчування для корпусів ПК, DVD-плейеров й іншої електроніки й побутової техніки, що дасть змогу виходу з ринку, та швидко переорієнтуватись на інший ринок

Підтвердити й документально оформити відповідність заводу світовим стандартам якості повинен сертифікат відповідності стандартам серії ISO9000.

Для підвищення ефективності заходів, що вводять, необхідно провести маркетингові дослідження. Підприємство повинне ретельно проаналізувати ринок і виявити незадоволений попит. Споживачі готові здобувати продукцію вітчизняного виробництва за умови наявності високої якості й оптимальної ціни. Споживачі з високим рівнем доходу будуть віддавати перевагу іноземним брендам із престижним ім'ям через їхній імідж і популярність.

Насамперед, підприємству необхідно здійснювати ефективну рекламну стратегію. Використати різні носії реклами, починаючи рекламними стендами на вулицях міста й закінчуючи PR-компаніями й рекламою на телебачені та в мережі Інтернет. Необхіднд звернути увагу на відкриття сервісних центрів та представництв у країнах СНД, зокрема в Україні.

Цінова політик повинна орієнтуватися на середній та низький рівень доходу споживачів з урахуванням витрат на виробництво даного товару. Керівництво маркетинговою діяльністю здійснює відділ висококваліфікованих фахівців добре орієнтуються в мінливій ринковій ситуації.

Витрати на проведення маркетингових заходів включають матеріальні витрати на сировину й матеріали; витрати на заробітну плату працівників і відрахування на соціальні заходи.

Для реалізації розроблених заходів існує можливість одержати кредит у банку. Ставка відсотка за кредит рівняється 20%.

3.2. Прогнозування збуту продукції.

З використанням метода екстраполяції (прогнозу майбутнього з урахуванням тенденцій минулого і прямого врахування змін) студент повинен зробити і обгрунтувати прогнози збуту продукції, що виробля­ється, при різних варіантах господарської діяльності в плановому періоді:

А. Ніякі заходи не впроваджуються.

Б. Удосконалення обладнання і технології. Впрвадження сучасниого цеху металлоштамповки, автоматичної лінії монтажу компонентів і хвильової пайки, конвеєрної лінії з автоматичними регулювальними й контрольними постами, отримання сертифіката серії ISO9000

В. Здійснення маркетингових заходів. Створення відділу маркетингу в складі 6 чоловік із заробітною платою

Похожие материалы

Информация о работе