Розрахувати індекс людського розвитку та індекс злиденності населення. Визначити розмір номінальних і реальних доходів на душу населення і проаналізувати їх динаміку. Визначити середній розмір призначеної місячної пенсії за всією сукупністю пенсіонерів і проаналізувати її динаміку

Страницы работы

Содержание работы

Вариант №1

Задача 1

Виходячи з даних табл. 1, розрахувати індекс людського розвитку та індекс злиденності населення.

Таблиця 1

Вихідні дані для обчислення індексів

Показники

Все населення

Тривалість  майбутнього життя  при  народженні, років

69,3

Частка письменного дорослого населення, %

97,5

Частка учнів, %

62,4

ВВП на душу населення, доларів

1945

Частка населення з тривалістю майбутнього життя до 60 років, %

23,0

Частка неграмотності населення, %

5,2

Частка населення, яке живе за межею бідності, %

7,8

Рівень застійного безробіття, %

4,1

Задача 2

Чисельність населення країни становить 52 134 521 чоловік. Чисельність бідного населення, сукупні витрати на умовного дорослого якого були нижчими від межі бідності, становила 13 451 214 чоловік. Розрахуй рівень бідності в цілому по країні.


Вариант №2

Задача 1

Виходячи з даних табл. 1, визначити розмір номінальних і реальних доходів на душу населення і проаналізувати їх динаміку. Оцінити зміни структури доходів у 2002 році в порівнянні з 1998 роком. Проаналізувати динаміку номінальної і реальної заробітної плати в розрахунку на одного зайнятого в економіці.

Таблиця 1

Чисельність населення та його грошові доходи

Показник

1998

1999

2000

2001

2002

Середньорічна чисельність населення, млн.

59

59

58

58

54

Чисельність зайнятого насе лення, млн.

27

27

26

26

25

Грошові доходи населення, млн. грн., у т.ч.:

30473

46358

57579

62536

71145

оплата праці

17987

27281

29440

30140

35256

надходження    від    продажу    продуктів

772

1243

1720

2229

3272

сільського господарства

пенсії, допомоги та стипендії

5937

11378

14396

14617

16948

Індекс споживчих цін, %

324

161

127

138

137

Індекс заробітної плати, %

426

140

125

121

143

Задача 2

Визначити ефективність народногосподарської освіти та Інтелектуалоємність виробництва, виходячи з наступних даних: ВНП країни дорівнює 44,2 млрд. дол., а фонд освіти складає 2,94 млрд. дол.

Пояснити економічне значення кожного з розрахованих показників.

Вариант №3

Задача 1

За даними, наведеними у табл. 1, визначити середній розмір призначеної місячної пенсії за всією сукупністю пенсіонерів і проаналізувати її динаміку.

Оцінити вплив на зміну середнього розміру пенсії:

а) підвищення розмірів пенсії кожної категорії пенсіонерів;

б) зміни чисельності пенсіонерів у складі кожної групи.

 Таблиця 1

Чисельність пенсіонерів і середній розмір місячної пенсії

Вид пенсії

Чисельність пенсіонерів, тис. осіб

Середній розмір призначеної пенсії, грн.

2001

2002

2003

2001

2002

2003

За віком

12142

12044

11976

59

69

80

За інвалідністю

2211

2275

2306

61

70

80

У разі втрати годувальника

1343

1326

1328

45

51

56

За вислугу років

534

567

595

70

83

92

Соціальна

485

488

493

32

38

44

Задача 2

За даними обстеження чисельність бідного населення країни становить 11 564 258 чоловік. У середньому витрати бідного населення в розрахунку на одного умовного дорослого склали 112 грн., межа бідності - 174 грн. Розрахуйте коефіцієнт глибини бідності.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
51 Kb
Скачали:
0